| |

Akordové molové kadencie po kvartách – béčkové

Aby sme tie najzákladnejšie tóniny mali prebrané všetky, tak ešte dnes prihadzujem aj tému, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu obdobnú tému:

Akordové molové kadencie po kvintách – križikové

Kde sme riešili postup pokvintách nahor. V tejto si ukážene akordové kadencie pri odvodení po kvartách nahor (kvintách nadol) v molových stupnicách.

(kvinta nadol) d – e – f – g – a – h – c1 – d1 (kvarta nahor)

 základný tón

Len pre zopakovanie s predchádzajúcej témy: Pri molových kadenciách je to trochu zložitejšie v tom, že samotná diatonická molová stupnica sa používa málokedy (v takom tvare), nakoľko pri nej vychádzajú všetky tri hlavne akordy (tonika, subdominanta a dominanta) molové, čo je u dominanty trochu problém, lebo molová dominanta dostatočne nevystihuje úlohu a funkciu dominanty ako protikladu k tónike . Veľmi často sa preto používa na V. stupni (dominante) durový kvintakord (X), resp. dominantný septakord (X7). A tomu je prispôsobená aj schéma (vyobrazenie) nižšie na obrázku. Akordové kadencie diatonická mol po kvintách nahor#” (krížiky) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, molová dominanta (s diatonickej mol), Dominantný septakord (s harmonickej mol) a Paralelný dur (na molovú tóniku).

Každý riadok na obrázku predstavuje “rodinu akordov“, ktoré sa veľmi často vyskytujú spolu v príslušných tóninách (sú odvodené s príslušných stupníc). Príklad: v úplne prvom riadku sú z ľavej strany akordy Ami (tónika, I. stupeň), Dmi (subdominanta, IV. stupeň), Emi (dominanta, V. stupeň ale v diatonickej molovej stupnici, ktorý sa používa v praxi menej), za ním nasleduje E7 čo predstavuje dominantu (dominantný septakord na V. stupni, prevzatý s harmonickej molovej stupnice, tento sa používa veľmi často na V. stupni). Namiesto neho sa dá zahrať aj čistý durový kvintakord, tj. namiesto dominantného septakordu E7 kvintakord E (E dur). Nasledujúci riadok predstvuje tóninu odvodený zo stupnice o kvartu vyššie (od “a” je kvarta “d”), takže od základného tónu “D” s akordami podľa kľuča ako v prvom riadku: Dmi, Gmi, Ami, A7, F (s tým, že namiesto A7, by mohol byť použitý kvintakord A). A jenotlivé tóniny smerom dole pokračujú ďalej po kvartách (s pribúdajúcimi béčkami v stupnici).

*

Molové akordové kadencie

*

Ďalší obrázok ukazuje Akordové molové kadencie po kvartách – béčkové s využitím septakordov a dominantného nonového akordu:


Kadencia C dur (#318)


Kadencia G dur (#320)


Kadencia D dur (#322)


Kadencia A dur (#323)


Kadencia E dur (#324)


Kadencia H dur (#325)


Kadencia Cis dur (#272)


Kadencia Fis dur (#275)


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *