|

Lokricka – lokrický modus

Niekedy sa označuje aj ako lokrijská stupnica alebo lokrijsky (lokrijsky) modus. Ide o molovú stupnicu (malá tercia na III. stupni). Typickým znakom je poltónový krok medzi I. a II. stupňom (nám známi už pri frygickej mol) a zmenšená kvinta na V. stupni (čo je druhý typický znak lokrickeho modusu) ako to môžete vidieť v notovom zápise „lokrickej od „a“ na obrázku nižšie (m2 = malá sekunda, v2 = veľká sekunda).
 *

C ionska: C – D E – F – G – A – H – c – de – f – g – a – h – c1

H lokricka: H – c – d – e – f – g – a – h

Ak transponujeme túto stupnicu od základného tónu „A“, dostaneme tóny:

Locrian mode - enlarged view of fingerboard with Anglo-American markings
*
Tóny stupnice C lokrická v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_lokricka
*
Obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom.
*
*
Na obrázku nižšie môžete vidieť polohy tónov H lokrickej stupnice (modu) na hmatníku gitary. H lokrijská stupnica je paralelná s C durovou diatonikou (majú rovnaké tóny ale iný základný tón):
  *
*
Lokricky (lokrijsky) modus od tónu A (pre porovnanie s A molovou diatonikou). Rozdiel sú na II. a V. stupni:
*
*
*
Pre porovnanie s C diatonickou dur stupnicou pridávam aj hmatník s lokrickym modom od tónuC„:
 

Prirodzena hexatonika – rozloženie tónov na hmatniku 1. az 15. poloha – červená = základný tón (#161)

Rozloženie a prstoklady lokrickej mol od A s farebným označením intervalov, prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá (#244)

V tabuľke nižšie môžete lokricky modus porovnať s ostatnými modami od rovnakého základného tónu „C“:
d* rovnakého základného tónu (c):
*
„c“ ionska (diatonická mol) „c – d – e – f – g – a – h – c1“ a „h“ lokricka „H – c – d – e – f – g – a – h“ sú stupnice paralelné (majú rovnaké tóny – tónový materiál, ale iný základný tón).

 

Tento príspevok vychádza z témy na Modálne cirkevné septatoniky
*
Lokrijsky modus (ZT) od „H“ 7 – 10 poloha cez dve oktávy
 *

*

Lokrijsky modus (ZT) od „A“ 5 – 8 poloha cez dve oktáv
*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

dorska – dorsky modus

frygicka – frygicky modus

lydicka – lydicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *