|

Mixolydická – mixolydický modus

Mixolydická stupnica (modus) patrí medzi stupnice s durovým charakterom (ako lydická) v tomto prípade s typickou malou tzv. „mixolydickou septimou“ (7b). Ostatné tóny sú zhodné s ionskou stupnicou (diatonickou dur). Odvodzujeme ju od V. stupňa ionskej stupnice. Mixolydická stupnica od základného tónu „c1“ po oktávu:

C ionska: C – DE – F – G – A – H – c – de – f – g – a – h – c1

G mixolydicka: G – A – H – c – d – e – f – g

Ak transponujeme túto stupnicu od základného tónu „C“, dostaneme tóny:

*

*

Porovnanie stupníc G ionska a G mixolydická:

Príklad piesní v mixolydickej stupnici:

*
Tóny C Mixolydickej stupnice v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_mixolydicka
*
Pre pripomenutie obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom:
*
*

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov C mixolydického modusu a pre túto stupnicu typická malá septima (7b) je na hmatníku zvýraznená oranžovým lemom (tón Bb = Hes = Hb):

Na I. stupni tejto stupnice vo štvorzvukoch vychádza dominantný septakord C7 = c – e – g – b. Obsahuje tóny bluesovej pentatoniky (v paralelnej polohe od tónu „a1„): a1 – c1 – d1 – e1 – g1. Táto stupnica sa dá použiť aj ako tónový aj harmonický materiál pre blues. V priloženom inštruktážnom videu si môžete priblížiť ďalšie informácie o tejto modálnej durovej stupnici.
*
inštruktážne video: Stupnica A mixolydicka – akord A7
*

*

Mixolydicky modus (mixolydicka dur) cv-001a (od „C“)

*

Mixolydická – rozloženie tónov a prstoklady (#248)

Rozloženie a prstoklady C mixolydickej stupnice s farebným označením intervalov (prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá):

Mixolydická – rozloženie tónov a prstoklady (#164)
Rozloženie a prstoklady C mixolydickej stupnice s farebným označením základneho tónu (červená) a malej septimy žltá):

*

Inštruktážne video – Modálne septatoniky

*

Superhmatník a modálne stupnice

*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

dorska – dorsky modus

frygicka – frygicky modus

lydicka – lydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

lokricka – lokricky modus

*

Podobné články

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *