| |

Dvojitý prevratný kontrapunkt v oktáve

 • kontrapunkt, v němž se dají hlasy vzájemně převrátit (přeložit např. o oktávu) se nazývá převratný kontrapunkt

 • podle počtu hlasů, které se dají převrátit rozlišujeme převratný kontrapunkt dvojitý, trojitý nebo čtyřnásobný

 • podle intervalu, v němž hlasy převracíme rozeznáváme kontrapunkt převratný v oktávě, decimě a duodecimě

 • přeložením obou hlasů se nesmí změnit vzájemný vztah konsonancí a disonancí!

Převratný kontrapunkt v oktávě lze schematicky znázornit tabulkou:

tabuľka

1 2 3 4
8 7 6 5 součet je vždy 9

prázdné

konsonance

disonance na kvintu pohlížíme

jako na disonanci

plné konsonance

 • konsonantnost i disonantnost všech intervalů se v převratu téměř nemění, až na konsonantní kvintu, která se převratem mění na disonantní kvartu a obráceně

 • dvojhlas tedy začínáme i uzavíráme pouze primou nebo oktávou

 • vzdálenost mezi oběma hlasy nemá přesáhnout oktávu – v převratu tak nedojde ke křížení hlasů

 • v převratném kontrapunktu nazýváme cantus firmus subjekt, kontrapunkt kontrasubjekt a přenesený hlas se jmenuje transpozice.

  Dvojitý kontrapunkt v decimě

  disonance

   

  1 2 3 4 5

  10 9 8 7 6 součet je vždy 11

   

  konsonance

  1 3 5

  10 8 6 konsonance plné se převracejí v konsonance prázdné a naopak.

  Proto:

  • neužíváme paralelní 3, 6, 10, vznikají z nich paralelní 8, 5, 1

  • rovnoměrně střídáme plné konsonance s prázdnými

  • preferujeme protipohyb nebo stranný pohyb

  • aby nevznikly zjevné nebo skryté přízvučné a následné 1, 5 a 8, neužíváme na příslušných dobách ani 10, 6 a 3

  2 4

  9 7 disonance se převracejí v disonance, proto se lze řídit pravidly dvojhlasého

   

  • hlasová vzdálenost mezi subjektem a kontrasubjektem nemá přesáhnout decimu, aby při transpozicích nedocházelo ke křížení hlasů

  • chceme-li se křížení hlasů vyhnout, přeložíme kontrasubjekt nebo subjekt o decimu + oktávu

  • transpozice subjektu se nazývá evoluce

  Dvojitý kontrapunkt v duodecimě

  disonance

   

  1 2 3 4 5 6

  12 11 10 9 8 7 součet je vždy 13

   

  konsonance

  1 5

  12 8 prázdné konsonance se převracejí v prázdné konsonance, proto je užíváme

  v souladu s pravidly dvojhlasého kontrapunktu jen ve stranném pohybu a protipohybu

   

  3

  • plné konsonance se převracejí v plné konsonance, proto mohou postupovat libovolně

  2 4 6

  11 9 7 disonance se převracejí v disonance. Pouze konsonantní sexta se

  převrací v disonantní septimu a obráceně. Proto považujeme sextu za disonanci. Opět se řídíme pravidly dvojhlasého kontrapunktu pro užívání disonancí (na nepřízvučných dobách průchody nebo střídavé tóny, na přízvučných dobách připravené disonantní průtahy).

  Hlasová vzdálenost mezi subjektem a kontrasubjektem nemá přesáhnout duodecimu, aby při transpozicích nedocházelo ke křížení hlasů. Chceme-li se křížení hlasů vyhnout, přeložíme kontrasubjekt nebo subjekt o duodecimu + oktávu.

  Evoluce se musí vždy (transpozice jen někdy) dodatečně upravit posuvkami, neboť její původní tónina se kvintovou transpozicí mění.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *