| |

Imitácia

Imitace (napodobení) – jeden hlas napodobuje druhý hlas

Proposta – první zaznění tématu (návrh tématu) Risposta – napodobující hlas (odpověď)

Výrazný motiv nástupu proposty (např. interval kvinty nebo oktávy, nebo výrazný rytmus např. tečkovaný apod.) se nazývá hlava proposty (hlava tématu).

Risposta může nastoupit po propostě v různých intervalech:

 • v primě (v unisonu)

 • v ostatních vrchních nebo spodních intervalech (2 – 10)

Druhy imitací:

1. podle způsobu, jak odpovídá risposta na propostu:

a) přísná b) volná

a) prostá b) umělá

a) reálná b) tonální

2. podle pohybu

a) přímosměrná (v rovném pohybu) b) protisměrná (v inverzi, račí)

3. podle rytmických obměn

a) zvětšená (v augmentaci) b) zmenšená (v diminuci)

 • v praxi se často užívá kombinace více druhů imitací

Přísná imitace: risposta je shodná s propostou (rytmicky, velikostí i jakostí intervalů), je možná jen v primě, oktávě, někdy v kvartě nebo v kvintě

Volná imitace: risposta napodobuje propostu jen přibližně zachovává směr a rytmus, mění velikost i jakost intervalů

Rytmická imitace: je druhem volné imitace, risposta imituje jen rytmus proposty, melodie se mění (proposta musí mít výrazný rytmus)

Prostá imitace: risposta nastoupí po odeznění proposty

Umělá imitace: risposta nastoupí dříve, než dozní proposta (tzv. těsna, it. stretta)

Reálná imitace: risposta je přesnou transpozicí proposty (přísnou imitací), obvykle proposta je v T, risposta v D, pak tónická prima odpovídá dominantní primě a tónická kvinta odpovídá dominantní kvintě

Tonální imitace: risposta, nastupující ve vrchní kvintě, mění intervaly (volná imitace), aby se tonálně dočasně přizpůsobila propostě, která směřuje od 1. k 5. nebo od 1. ke spodnímu 5. stupni nebo obráceně, tónické primě proposty pak odpovídá tónická kvinta risposty a tónické kvintě proposty odpovídá tónická prima risposty

Imitace v inverzi: risposta napodobuje propostu v opačném směru, nejčastěji se užívá inverze risposty v oktávě nebo v kvintě (zůstává pevná tónika)

Imitace račí: risposta imituje propostu „couváním“. Přísná račí imitace napodobuje rytmus i melodii proposty věrně, volná račí imitace může imitovat přesně jen rytmus (tzv. rytmický rak) nebo jen melodii (tzv. melodický rak)

Augmentovaná imitace: risposta napodobuje propostu ve dvojnásobných rytmických hodnotách, proto risposta nastupuje často dříve než dozní proposta

Diminuovaná imitace: risposta napodobuje propostu v polovičních rytmických hodnotách, proto risposta nastupuje často mnohem později než proposta

–  v obou posledních případech se užívá těchto imitací i v inverzi

Tvorba imitace (kánonu)

    1. utvoříme hlavu proposty

    2. přeneseme ji jako rispostu

    3. k této rispostě utvoříme kontrapunkt

    4. tento kontrapunkt přeneseme opět jako rispostu

    5. postup stále opakujeme. Chceme-li přerušit imitační způsob, vedeme oba hlasy volně, na způsob neimitačního volného polyfonního dvojhlasu

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *