|

Kupujeme gitaru

Či už si kupujete nástroj nový alebo z druhej ruky, musíte si najskôr overiť niektoré súvisiace skutočnosti. Pokiaľ kupujete nástroj ako úplný začiatočník, bude vhodné kúpu realizovať za pomoci skúsenejšieho hráča. V prípade, že takúto možnosť nemáte, trvajte na naladení a na predvedení nástroja v predajni. Gitaru odporúčame kupovať v takom obchode, kde je personál schopný poskytnúť vám k nástroju základné potrebné informácie a samozrejme, praktickou hrou vám nástroj patrične predviesť. Hľadajte predajcu odborníka, nie podávača. Neuspokojte sa s argumentami typu, že k najlacnejším gitarám niet čo vysvetľovať. Aj v nižšej cenovej kategórii sa zvyknú nájsť slušné nástroje, ale tiež aj nepredajné kusy! Ešte horším prípadom je, ak pri drahšom nástroji neodpovedajú predajnej cene jeho kvalitatívne parametre. Svedčí to o skutočnosti, že tento obchod pri výbere – nákupe tovaru na predajňu, vyberie skôr také nástroje, ktoré danej cenovej relácii približne odpovedajú! Z tohto dôvodu si pri kúpe gitary v obchode vyskúšajte radšej niekoľko nástrojov a nezabudnite, že zvuk je dôležitejší ako vzhľad!

*
Inštruktážne video k téme: „Kupujeme gitaru“
*

*

Odporúčam vám vždy skontrolovať a preveriť niektoré dôležité parametre a vlastnosti nástroja. Kontrolu nástroja začnite vizuálne; skontrolujte telo, krk aj hlavu nástroja, či na nich nie sú viditeľné praskliny alebo iné mechanické nedostatky. Ako úplný laik môžete tiež overiť rovnobežnosť krku – hmatníka so strunami (pohľadom spredu), upevnenie krku k telu a hlavy ku krku, prípadne (za pomoci predavača alebo skúsenejšieho kamaráta) aj hladký a plynulý chod ladiacej mechaniky. Mechanika sa nesmie zadrhávať, jej chod nesmie byť ťažký, no ani príliš ľahký. Musí byť „akurát“. Ak vás pri otáčaní mechanikou zaskočí praskavý zvuk, nedeje sa nič zlé. Nové struny si potrebujú „sadnúť“ a niekedy je tento jav sprevádzaný takýmto zvukom. Môže to byť však aj tým, že struna je nesprávne založená na svoje miesto. Zošikma uložená kobylka (pri gitarách typu jumbo) alebo aj strunník (pri gitare nazývanej „španielka“) neznamená chybu nástroja. Musí to tak byť z dôvodu, že najtenšia struna má mať najkratšiu aktívnu zónu. Za pomoci skúsenejšieho hráča, ale môžete to vyskúšať aj sami, skontrolujte ešte nasledovné veci:

Rovnosť, resp. tvar prehnutia krku s hmatníkom. Gitaru uchopte tak, aby ste mohli zamieriť jedným okom od konca gitary, cez kobylku a struny na hlavu, ako keby ste mierili puškou. Týmto pohľadom skontrolujete rovnosť povrchu hmatníka na jeho ploche a hranách.

Rovnobežnosť krku – hmatníka so strunami zistíte nasledovne (urobte to sami alebo požiadajte predávajúceho): Najhrubšiu strunu „E“ pritlačte pred prvým pražcom prstom ľavej ruky (ukazovákom). Pri takto stlačenej strune ju pritlačte aj za posledným pražcom (prstom pravej ruky). V strede hmatníka by pri správnom nastavení krku nemala byť vzdialenosť medzi strunou a hmatníkom väčšia ako 1 – 2 mm (jama), no struny sa tiež nesmú v strede hmatníka dotýkať, či ležať na pražcoch (bubon).

Či nedrnčia struny v jednotlivých polohách skontrolujete tak, že preveríte všetky tóny vo všetkých polohách cez všetky struny. Ak vôbec hrať neviete (správne hmatať, pritláčať struny na hmatník), trvajte na takejto kontrole predávajúcim! Ak bude použitá správna technika, nesmú sa pri zahratých tónoch vyskytovať žiadne rušivé zvuky. Pri akustických gitarách typu jumbo a gibson je možné prípadné malé nepresnosti nastavenia tohto druhu upraviť imbusovým kľúčom. Pri klasických gitarách – španielkach to väčšinou nie je možné a správne nastavenie je potrebné uskutočniť zvýšením alebo znížením polohy strunníka na kobylke. Ak je na španielke prehnutie krku voči strunám príliš veľké, na kobylke túto odchýlku už vyrovnať nemožno. Nesprávne nastavenie hmatníka voči strunám (hmatník príliš napnutý alebo uvoľnený) zobrazujú schematické obrázky v časti opis a konštrukcia gitary.

Majte na pamäti, že kvalita nástoroja a nároky naň by mali korešpondovať s cenou nástroja, čo je vecou názoru a predmetom diskusie. Preto, ak je to možné, určite kupujte svoj prvý nástroj so skúsenejším hráčom, prípadne sa spoľahnite na odborne zdatného predavača. Aj keby vám chcel podsunúť akýkoľvek nástroj, uskutočnením vyššie uvedených krokov podstatne znížite riziko, že si kúpite nekvalitný výrobok!

Dobre si overte a spýtajte sa na záručnú dobu a podmienky reklamácie. Od predávajúceho požadujte poučenie o nastavení, údržbe a skladovaní nástroja. Dobrý obchodník vám sám poskytne návod na údržbu a skladovanie, aby sa vyhol prípadným problémom. Overte si, aké struny sú pre daný nástroj najvhodnejšie a či je možné vymeniť nylonové struny za kovové; ak áno, za aké a podobne. Výmena kovových strún za nylonové nie je možná automaticky a to najmä z dôvodu, že drážky na sedlovom pražci gitár s kovovými strunami sú užšie ako je hrúbka nylonových strún g – h – e1.

Ak si kupujete starší nástroj, nepočítajte so žiadnou zárukou. Tá môže byť iba vecou vzájomnej dohody medzi vami a predávajúcim, prípadne písomnej dohody vo forme správne formulovanej a overenej kúpno-predajnej zmluvy. I tak je v prípade neskôr zistenej vady reklamácia sporná a ťažko vymožiteľná. Starší nástroj kupujte radšej len s odborníkom alebo skúseným hráčom!

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *