| |

Výmena strún na gitare

Po istom rozumnom čase, či sa na gitare hrá alebo nie, je dôležité struny vymeniť. Interval medzi výmenou strún býva rôzny a závisí od frekvencie hrania, teda ako často hráte. Na tento interval tiež vplýva či sú struny správne naptiahnuté a pri kovových aj pot hráča. Niektorí ľudia majú veľmi agresívny pot a kovové struny potom rýchlo degradujú. Všeobecne sa dá povedať, že priemerný „domáci hráč“ (ak chce dobrý zvuk a ladenie) by mal vymeniť kovové struny aspoň jedenkrát za dva až tri mesiace, aj keď na gitaru nehrá úplne každý deň.

Ak sa gitare venujete každý deň, struny teba vymieňať aj častejšie. Nylonové struny vydržia o niečo dlhšie, no aj pri nich vinutie na strunách E – A – d prvé signalizuje starnutie. Tiež platí, že drahšie struny znášajú lepšie a dlhšie všetky nástrahy pri hraní ako je napätie v natiahnutom stave a tým časom stratu harmonického ladenia, mechanické odieranie a zanášanie pri hre, vplyv poveternostných podmienok a pod. Postup pri výmene strún býva[protected] v závislosti od typu strún (kovové, nylonové) rôzny. Avšak existujú aj všeobecne platné pravidlá.

Pri výmene struny najskôr starú strunu ladiacim kolíkom mierne podlaďte. Šetríte a chránite tým hmatník a zároveň sa napätie krku takto nezmení príliš prudko. Strunu postupne celkom uvolnite a odoberte ju z gitary vytočením z mechaniky a uvoľnením vzadu. Pri napínaní novej struny mierne odkloňte tvár, aby bola chránená pri prípadnom roztrhnutí struny z dôvodu vady materiálu alebo príliš vysokého naladenia. Nikdy nenapínajte (ani vedome) strunu vyššie ako o jeden tón. Na vyššie naladenie väčšinou nie sú struny výrobou prispôsobené a okrem toho by trpel aj hmatník, ktorý by sa mohol časom ohnutím zdeformovať. Strunu napínajte opatrne a postupne, po malých krokoch.

Ak vymieňate všetky struny naraz, môžete postupovať dvomi spôsobmi. Môžete opatrne odobrať najskôr všetky staré struny (to v prípade, ak chcete vyčistiť hmatník od nečistôt) alebo vymieňate struny jednotlivo, čiže najskôr odoberiete starú strunu a vzápätí založíte novú. Potom postupne rovnakým spôsobom vymeníte aj ďalšie struny.

Prvý spôsob nie je veľmi vhodný z dôvodu značnej zmeny pnutia hmatníka v krátkom čase. Okrem toho pri tomto spôsobe musíte ladiť všetky struny úplne od začiatku, čo by hráč začiatočník nemusel zvládnuť. Druhý spôsob zasa zhoršuje prípadnú možnosť vyčistenia hmatníka od nečistôt. Ladenie je však jednoduchšie, lebo naladenie novej struny ľahšie prispôsobíte k ostatným strunám. Spôsob uchytenia strún „na“ alebo „za“ kobylkou je rôzny a závisí od konštrukcie gitary a typu strún. Na španielke je nylonová struna ovinutá špeciálnym uzlom o kobylku a smerom na hmatník prechádza otvorom v nej. Kovové struny majú ukončenie kovovým valčekom, ktorý sa o kobylku pri prevlečení struny cez otvor opiera.

Jumbo a dreadnought typ gitary má za kobylkou pre každú strunu otvor na vrchnej doske. Pomocou plastových kolíčkov, ktoré do týchto otvorov zapadajú, strunu uchytíte vzadu. Každý kolíček obsahuje drážku, do ktorej zakladaná struna presne zapadá. Struna je tak prichytená pomocou kolíčka zasunutého do tohoto otvoru. Jej valček sa opiera o dno dosky a zatlačený kolíček. Na gibsonkách sa struny valčekmi zachytávajú na hrebeni za kobylkou. Plechový hrebeň má pre každú strunu na konci uchytenie, ohnutú časť alebo otvor. Struna na hrebeni sa prevlieka drážkou alebo otvorom v mieste uchytenia.

Postup pri výmene nylonových strún

1. Uvoľnite starú strunu z ladiacej mechaniky a rozviažte uzol na kobylke.

2. Novú strunu prevlečte príslušným otvorom v kobylke smerom od hmatníka asi o 5 až 6 cm.

3. Vyčnievajúci koniec struny pretočte späť ponad kobylku a za strunníkom urobte okolo struny slučku. Koniec struny prevlečte pod strunou späť za kobylku.

4. Pre lepšie uchytenie môžete strunu na konci v slučke omotať aj viackrát. Prečnievajúcu časť struny za kobylkou odstrihnite, aby nerezonovala o korpus (vrchnú dosku).

5. Strunu natiahnite k hlave na príslušný kolík ladiacej mechaniky a prevlečte ju otvorom v nej. Nechajte previs struny približne 5 – 6 cm. Koniec vyčnievajúcej struny musíte pri navíjaní na čap umiestniť tak, aby ležala pod závitovaním (navíjanou časťou) struny.

6. Otáčaním kolíka ladiacej mechaniky strunu natiahnite rovnomerne na stred čapu. Po čiastočnom (ľahkom) dotiahnutí skontrolujte, či struna leží v záreze na sedle a správne v smere na strunníku. Ak je zbytok prečnievajúcej struny na hlave príliš dlhý, opatrne ho na odstrihnite na dĺžku asi 1 až 2 cm.

Situácie pri výmene nylonových strún dokresľujú nasledujúce obrázky:

Postup pri výmene kovových strún

1. Opatrne uvoľnite starú strunu v mechanike ladenia, pretože kovová struna vykazuje väčšie pnutie ako nylonová a môže byť, hlavne ak je staršia, nebezpečná.

2. Na španielke kovovú strunu vyvlečte cez otvor v kobylke von. U jumba opatrným pod-páčením kolíčka (predtým však určite dostatočne uvoľnite príslušnú strunu) ho vysuňte. Pri vyťahovaní kolíčka buďte opatrný, vykonávajte to rovnomerne a v smere osadenia kolíčkov, aby ste ho nezlomili. Otvory pre kolíčky sú do vrchnej dosky vyvŕtané trocha šikmo, proti smeru ťahu strún. Na vytiahnutie kolíčkov z korpusu použite tupý plochý predmet, napríklad príborový nôž a pod. Najlepšie však bude ak si zaobstaráte originálne navíjače strún, ktoré sú vybavené kľúčom na vyberanie týchto kolíčkov.

Elektrofonické gitary (elektrické) majú často kovový strunník s otvormi pre každú strunu (pevná kobylka). Struny sa prevlečením týmito otvormi opierajú o kobylku. Pri pevnej kobylke alebo u vintage vibráta sa struny môžu prevliekať zo zadnej časti tela gitary. Potom prechádzajú telom alebo kotvou vibráta. Na tremolo mechanike typu Floyd Rose (mechanika s jemným dolaďovaním) sa struny zachytávajú v kameňoch prítlačnými hranolmi, ktoré sa uvoľňujú a doťahujú imbusovým kľúčom. Valček na strune odstránite alebo strunu natiahnete opačne (valčekom cez otvor v ladiacej mechanike). Pretože osadenie struny na Floyd Rose je zložitejší proces, podrobnejší návod si opíšeme v inej časti.

3. Pri jumbe strunu vložíte do príslušného otvoru v korpuse za kobylkou a kolíček vložíte drážkou k strune a opatrne ho mierne zatlačíte do korpusu. Ak ho zatlačíte príliš slabo, môže vám pri ladení pod ťahom napínanej struny „vyletieť“. Ak ho zatlačíte príliš silno, pri budúcej výmene bude ťažké ho vybrať a môžete ho zlomiť.

4. Nad hmatníkom pretiahnite strunu smerom k ladiacej mechanike na príslušný kolík ladiacej mechaniky a prevlečte ju otvorom v nej. Zbytok struny, približne 4 až 7 cm za otvorom v ladiacej mechanike, odstrihnite. Tenkým strunám ponechajte väčšiu dĺžku ako hrubým. Tenké struny g – h – e1 by mali mať po navinutí a naladení na hriadeli ladiacej mechaniky aspoň 4 až 5 závitov, hrubé najmenej 3.

Tip – rada: Pri zakladaní posuňte strunu späť tak, že za otvorom v kolíku ladiacej mechaniky zostane pretŕčať len asi 0,7 až 1 cm. Opatrne ju zalomte do pravého uhla proti smeru navíjania struny. Opatrne a rovnomerne ju natočte tak, aby sa jednotlivé závity neprekrývali, ale pravidelne ukladali vedľa seba. Najlepšie bude, ak strunu počas navíjania prstami nad hmatníkom trochu napínate, aby na svoje miesto dosadala správne, pevne a presne. Ak po navinutí struny pretŕča na kolíku ladiacej mechaniky väčšia dĺžka struny ako 1 cm, opatrne ho ohnite. Ak vyčnieva ešte väčšia časť struny odstrihnite ju, aby vám neskôr nespôsobila úraz.

Situácie pri výmene kovových strún dokresľujú nasledujúce obrázky:

*
*
*
Inštruktážne video k téme: „Výmena strún na gitare“
*
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *