|

Line6 HELIX – marianguitar demo preset

V tejto časti vám predstavím svoje zvuky, ktoré aj používam ako základ pre našich zákazníkov, na ktorých aj vysvetľujem rôzne tipy, figle a finty ako využiť obrovský potenciál Line6 HELIXu. Demo presety tu použité sú zaradené do celkove štyroch bank (niektoré zvuky sa v rôznych kombináciách opakujú).

K celkovej filozofii usporiadania zvukov a popiskám – V názve každého presetu je v zátvorke popis udalosti, ktorá nastane, ak stlačíme interný EXP (expression pedál) na minimum (interný EXP pedál je v mojom prípade zadefinovaný ako EXP2 = na displeji svieti výraznejšie). Niektoré zvuky majú nadefinovaný ovládač aj na externy EXP, tu definovaný ako EXP3 – viď definovanie a funkciu pri konkrétnom presete.

Já v pedalboarde používam aj ďalšie veci s ktorý niektoré slúžia na ovládanie HELIXu – viď foto nižšie. Napr. EXP predal zo žltým pásom je ako EXP3 ovládač, a ten oranžovo-čierny je master volume pre gitarový výstup. BOOS PW-10 kvákadlo (nepoužívam vnútorný WAH HELIXU, nie že by nebol ok, ale nebol by potom EXP2 ovládač). Line6 v pedalboarde je gitarová vysielačka.

Príklady

Preset 000 CLEAN (DRIVErev) – Pri jeho prepnutí je aktívny CLEAN (čistý beglaid), ak stlačíme EXP2 na minimum prepne sa zvuk DRIVErev.

Preset 015 SOLO (Fdur) – Pri jeho prepnutí je aktívny skreslený zvuk na sólo s efektami. ak stlačíme EXP2 na minimum pridá sa k tomuto zvuku aj primiešaný harmonizér v tónine F dur (diatonické tercie nahor).

Každý zvuk sa dá rozbaliť cez nožné tlačidlo MODE (vpravo hore), kde je možné definovať ‚dalšie ovládače pre daný zvuk k zvoleným efektom alebo ovládačom, ktoré chceme.

POZOR na tomto príspevku sa priebežne pracuje – doplňujú sa komentáre k popisu jednotlivých tvukov 🙂

*

BANKA – presety 000 – 007

Na obrázku je zaznamenaná situácia, keď je v rámci tejto banky zapnutý (aktívny) preset 000 CLEAN (DRIVErev).

*

Preset 000 CLEAN (DRIVErev) – popis zvuku a ovládačov: Preset sa skladá vlastne z dvoch samostatných zvukov, ktoré sa prepínajú pomocou EXP2 (interný EXP) a to tak že majú nastavený inverzný pomer.

V hornom riadku je reťazec s čistým CLEAN zvukom: CompressorAMPSpeaker simulátorGATE šumová brána – Modulácia (chorus) – Delay (v základnom nastavení je vypnutý) – ReverbVolume. Volume je nastavené na pomer MAX/MIX na 100/0.

V dolnom riadku je samostatný skreslený zvuk pre sólo alebo kilá s reverbom = DRIVErev. Z ľava idú efekty distortion Scream808 – distortion Teemah – AMPSpeaker simulátorGATE šumová brána – DelayReverbVolume. Volume je nastavené opačne ako pri CLEAN zvuku na pomer MAX/MIX na 0/100.

Ak si všimnete, tak kurzor joystiku je na „vlnovke“ čo je Modulácia (chorus). Jeho parametre (prvú stránku parametrov) môžete vidieť  v spodnej časti displeja a tieto sa dajú meniť príslušnými potenciometrami pod displejom 🙂

*

Preset 001 SOLO Cdur – popis zvuku a ovládačov: Líniu tohto zvuku síce vidíte v dvoch riadkoch, ale jedná sa o jeden zvuk – ak si všimnete v hornom riadku vpravo je „šípka dole„, čo znamená, že signál je smerovaný ďalej a reťazec presetu pokračuje v druhom riadku z ľava – tam vidíte zase spomenutú šípku – smerovanie signálu.

Zvuk je na začiatku (hore zľava) nabudený dvomi skresleniami, pokračuje cez AMP a Speaker simulátor do Noise Gate (šumová brána). Potom nasleduje HARMONIZÉR (je nastavený na tóninu C dur a vytvára 2-hlas – diatonicku terciu) a tento zvuk je generovaný hneď po zapnutí tohto presetu. Ak chcete druhý hlas v zvuku umlčať, dáte EXP2 na MIN. (Keby to bolo opačne, bol by text: Cdur v zátvorke).

Za harmonizérom ide Delay a za ním sa signál pripája do druhého riadku routingu tohto presetu. V druhom riadku z ľava vidíte tri efekty, ktoré sú v „bypase“ (mute – nepoužívajú sa). Potom nasleduje efekt tzv. „Impulzná odozva“ (vlnovka hore-dole), ktorá definuje frekvenčné rozhranie s ktorý celý signál ďalej pracuje. Ta ňou ide Reverb a Volume. Zvuk je vhodný na sólové vyhrávky (Drive sound) s využitím harmonizéru v tónine C dur. Kurzor joistiku je na „šípke vpravo“ dolny riadok vpravo a pod displejom vidíte aj navolené parametre a ovládače.

*

Preset 002 SOLO Ddur – popis zvuku a ovládačov: Tento zvuk je identický s presetom 001 s tým rozdielom, že harmonizér je nastavený na tóninu D dur a joystik je nastavený na efekte HARMONIZÉR – v dolnej časti displeja aj vidíte parametre prvej stránky tohto efektu.

*

Preset 003 LEADWAH (CL-dly) – popis zvuku a ovládačov: Ako vidíte zložitejší routing, nakoľko ide o dva zvuky, horný riadok – CLEANCL-dly čistý zvuk s jemným chorusom a dvomi Delaymi pre dosiahnutie plastcného zvuku a LEADWAH (vhodný pre sólo na skreslenom zvuku. kde je zapojený aj WAH pedál v nastavení na určitom pevnom bode s distortionom a delayom.

Druhá vetva tohto zvuku (úplne spodná línia) v tomto LEADWAH zvuku ne neaktívna a dva efekty, ktoré tam vidíte su v bypass mode. Po zapnutí tohto presetu sa ako prvý navolí LEADWAH a prepnutím EXP2 na MIN sa navolí CL-dly. Joystik je nastavený na „šípka vpravo“ čo je typ výstupu = Output Multi.

*

Preset 004 CHORUS (DRIVEdl) – popis zvuku a ovládačov: Tento zvuk je v podstate identickou kópiou zvuku Preset 000 CLEAN (DRIVErev) s tým rozdielom, že v skreslenej časti zvuku DRIVE-dl (spodný riadok) je v zvuku viac presadený delay oproti reverbu. Joystik je nastavený na efekte CHORUS a dole na displeji sú jeho parmetre (prvá stránka).

*

Preset 005 PHASE (WAH) – popis zvuku a ovládačov: Tento preset sa skladá z dvoch v podstate CLEAN zvukov (čisté zvuk bez skreslenia). Horný riadok používa ako nosný efekt PHASER a v zvuku je to aj riadne počuť. Druhý zvuk (dolný riadok) využíva špeviálny zvuk „mutant“ pre imitáciu efektu AUTO TOUCH WAH – čiže mieru efektu a hlbky efektu WAH riadite silou a sposobom úderu do strún. Kurzor joistiku stojí na hornom Volume a v dolenj časti displeja aj vidíte parametre efektu VOLUME (Position a Curve).

*

Preset 006 CMPbgl (CMPsolo) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 007 COUNTRY (CHORUS) – popis zvuku a ovládačov:

*

BANKA – presety 008 – 015

Na obrázku je zaznamenaná situácia, keď je v rámci tejto banky zapnutý (aktívny) preset 008 CLEAN (CHORUS).

*

Preset 008 CLEAN (CHORUS) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 009 CRUNCH1 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 010 CRUNCH2 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 011 CRUNCH3 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 012 WAH – CHORUS – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 013 SOLO OVD (Adur) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 014 LEADWAH (Gdur) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 015 SOLO (Fdur) – popis zvuku a ovládačov:

*

BANKA – presety 016 – 023

Na obrázku je zaznamenaná situácia, keď je v rámci tejto banky zapnutý (aktívny) preset 016 CHORUS (CLEAN).

*

Preset 016 CLEAN (CHORUS) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 017 CRUNCH1 (oktDwn) = 009 CRUNCH1 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 009.

*

Preset 018 CRUNCH1 (oktDwn) = 010 CRUNCH2 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 010.

*

Preset 019 CRUNCH3 (oktDwn) = 011 CRUNCH3 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 011.

*

Preset 020 SOLO (Gmi) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 021 SOLO (m3) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 022 SOLO (Ami) – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 023 SOLO (Ami Ha) – popis zvuku a ovládačov:

*

BANKA – presety 024 – 031

Na obrázku je zaznamenaná situácia, keď je v rámci tejto banky zapnutý (aktívny) preset 024 Acoustic Guitar.

*

Preset 024 Acoustic guitar – popis zvuku a ovládačov:

*

Preset 025 CLEAN (CHORUS) 008 CLEAN (CHORUS) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 008.

 

*

Preset 026 WAH – CHORUS 012 WAH – CHORUS – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 012.

*

Preset 027 PHASE (WAH)005 PHASE (WAH) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 005.

*

Preset 028 CRUNCH1 (oktDwn) 009 CRUNCH1 (oktDwn) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 009.

*

Preset 029 CMPbgl (CMPsolo) 006 CMbgl (CMPsolo) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 006.

*

Preset 030 COUNTRY (CHORUS) 007 COUNTRY (CHORUS) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 007.

*

Preset 031 SOLO (Fdur) 015 SOLO (Fdur) – popis zvuku a ovládačov si pozri pri 015.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *