|

Transpozícia otvoreného kvintakordu C dur

HMAT C dur (durový kvintakord) 3 rôzne hmaty

Na obrázku vidíte okrem vyobrazenia stupnice C dur v základnej polohe v jednej oktáve aj tri rôzne základné (možné) hmaty, ako chytiť kvintakordy C dur v základnej polohe (s využitím znenia niektorých prázdnych strún) na hmatníku.

cdur-stupnica-a-tri-akordy_kolaz.jpg

Hmat-1 používame ako základ pre transpozíciu do vyšších polôh, tj. pre tvorbu tzv. transponovaných hmatov  (základný hmat je presunutý do vyšších polôh), čo dáva základ pre tvorbu – odvodenie ďalších akordov. Tercia „E“ sa v akorde nachádza až 3x.

Hmat-2 je najtypickejší hmat,  kde je zdvojený základný tón „C“ a tiež tercia „E“ a aj kvinta „G“. Tento akord znie pekne vyvážene. Vyskúšajte si ho!

Hmat-3 je ďalšou variantou, kde je zdvojený základný tón „C“ aj kvinta „G“ (ale na inom mieste). Tercia „E“ sa v aktuálnom hmate nachádza tiež 2x. Súznenie medzi tónom „E“ na basovej strune „E“ a tónom „C“ na strune „A“ (malá sexta) neznie celkom dobre. A práve preto sa basová struna „E“ v takomto hmate častokrát nehrá. Vyskúšajte si to!

C dur – hmat2 noty + foto

*

Odvodenie od základnej – otvorenej formy (hmat-1) C dur (#255)

Transpozícia C dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh:

Transpozícia otvoreného C dur

*

Vo videu o C durovom kvintakorde ste sa mohli zoznámiť so základnými otvorenými hmatmi tohto typu kvintakordu. Vyskúšajte si ho transponovať a odvodiť si z neho nové akordy pomocou „chromatickej rady„, ktorú by ste už z mojej školy mali poznať, ktorí nie, nájde to tu:

Chromatická rada

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *