| |

Akordové molové kadencie po kvintách – krížikové

Pred nedávnom vyšli dva príspevky ku kadenciám v diatonickej durovej stupnici:

Akordové kadencie po kvintách nahor v diatonickej dur

Akordové kadencie po kvartách nahor v diatonickej dur

Tu sme si ukázali aké akordy vychádzajú v jednotlivých tóninách v rámci durovej kadencie. Kto pozabudol alebo ešte nevie, čo kadencie sú tak tu si môžete zopakovať tu:

Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia

  (základný tón) a – h – c1 – d1 – e1 (kvinta nahor)

Pri molových kadenciách je to trochu zložitejšie v tom, že samotná diatonická molová stupnica sa používa málokedy (v takom tvare), nakoľko pri nej vychádzajú všetky tri hlavne akordy (tonika, subdominanta a dominanta) molové, čo je u dominanty trochu problém, lebo molová dominanta dostatočne nevystihuje úlohu a funkciu dominanty ako protikladu k tónike . Veľmi často sa preto používa na V. stupni (dominante) durový kvintakord (X), resp. dominantný septakord (X7). A tomu je prispôsobená aj schéma (vyobrazenie) nižšie na obrázku. Akordové kadencie diatonická mol po kvintách nahor#“ (krížiky) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, molová dominanta (s diatonickej mol), Dominantný septakord (s harmonickej mol) a Paralelný dur (na molovú tóniku).

Každý riadok na obrázku predstavuje „rodinu akordov„, ktoré sa veľmi často vyskytujú spolu v príslušných tóninách (sú odvodené s príslušných stupníc). Príklad: v úplne prvom riadku sú z ľavej strany akordy Ami (tónika, I. stupeň), Dmi (subdominanta, IV. stupeň), Emi (dominanta, V. stupeň ale v diatonickej molovej stupnici, ktorý sa používa v praxi menej), za ním nasleduje E7 čo predstavuje dominantu (dominantný septakord na V. stupni, prevzatý s harmonickej molovej stupnice, tento sa používa veľmi často na V. stupni). Namiesto neho sa dá zahrať aj čistý durový kvintakord, tj. namiesto dominantného septakordu E7 kvintakord E (E dur). Nasledujúci riadok predstvuje tóninu odvodený zo stupnice o kvintu vyššie (od „a“ je kvinta „e“), takže od základného tónu „E“ s akordami podľa kľúča ako v prvom riadku: Emi, Ami, Hmi, H7, G (s tým, že namiesto H7, by mohol byť použitý akord H). A jednotlivé tóniny smerom dole pokračujú ďalej po kvintách (s pribúdajúcimi krížikmi v stupnici).

*

Molové akordové kadencie

*

Nižšie vidíte akordové molové kadencie po kvintách – krížikové pri použití septakordov. Druhý akord z prava uvádzam ako príklad (možnosť pri využití nonových akordov) hmat dominantného nonového akordu (X9), s tymito akordami už zahráte parádne molové blues. 🙂

Snažte sa najskôr naučiť a striedať tieto akordy, ktoré k sebe najbližšie patria (kombinácie v jednotlivých riadkoch). Paralelný durový akord na molovú tóniku v molových stupniciach je obdobou paralelného molu v durových stupniciach s durovou tónikou. Paralelný akord môže často aj nahradzovať svojho partnera, tak napr Ami – C, Emi – G atď. A toto platí v podstate aj na paralelné akordy postavené k subdominante a dominante (Dmi – F, Emi – G). Používajte tóniku, subdominantu a dominantu a k ním aj ich paralelné akordy v tomto zmysle ako sme si v tomto odseku povedali. Neskôr v inej kapitole si to bližšie rozoberieme.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *