| |

Akordové kadencie po kvintách nahor v diatonickej dur

V diatonickej stupnici (ionska, ionsky modus) sú všetky tri základné stupne (I. tonika. IV. subdominanta a V. dominanta) durové (durový kvintakord), ak ich tvoríme ako trojzvuky – kvintakordy. Niededy sa namiesto trojzvuku na dominante používa štvorzvuk vo forme dominantného septakordu. Častým pridruženým akordom ku kadencii (ktorú tvorí  tonika, subdominanta a dominanta resp. dominantný septakord namiesto dominanty) je paralelný mol na toniku, ktorý tvoríme na VI. stupni od základného tónu.

Akordové kadencie diatonická dur po kvintách nahor „#“ (krížiky) na obrázku nižšie v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol (na tóniku). Každý riadok tvorí takú „rodinu“ akordov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri sebe a v jednotlivých riadkoch ich vidíte ododené po kvintách nahor…

Ak sa už učíte akordy, tak sa učte medzi sebou prehadzovať najskôr tie v rámci každej kadencie, nakoľko [protected]frekvencia ich spoločného použitia je najväčšia, v podstate je to pravidlo, že sa hrajú v pesničkách takmer vždy spolu (naučte sa ich vzájomne prehadzovať medzi sebou). Obrázok ukazuje a popisuje praktické kadencie (0 krížikov až 7 krížikov = 0 – 7 #).Na obrázku je zobrazených len jedna alebo niekoľko možností daného akordového hmatu ale v skutočnosti je možné vytvoriť (zahrať) viacero hmatov od jedného typu akordu. Jedná sa o rôzne polohy – obraty akordov, o čom si povieme v inej kapitole.

Ak by sme chceli využiť „hustejšie akordy a použili by sme septakordy (a na dominante nonový akord), tak by kadencie vyzeral nasledovne:

Rôzne kadencie môžete pozorovať aj v pesničkovom albume na facebooku na tomto linku: Spevník

Pre doplnenie, na tomto linku môžete vidieť krátke inštruktážne video s durovými akordovými kadenciami a tiež paralelným molovým akordom:

Akordové kadencie /dur/

Domovskú stránku k tejto téme môžete navštíviť tu: Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia


Kadencia C dur (#318)


Kadencia G dur (#320)


Kadencia D dur (#322)


Kadencia A dur (#323)


Kadencia E dur (#324)


Kadencia H dur (#325)


Kadencia Fis dur (#275)


Kadencia Cis dur (#272)


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *