|

Modálne stupnice na hmatníku gitary – anglo-americké značenie

Modal scales on the guitar fingerboard – Anglo-American notation

In this article you will find a family of modal scales from the basic tone „C“, on the guitar fingerboard (1 – 15 position) where the Anglo-American terminology = Bb, B is used, instead of the Central European notation B, H.

V tomto článku nájdete rodinu modálnych stupníc od základného tónu „C“, na hmatníku gitary (1 – 15 poloha) kde je použitá anglo-americká terminológia = Bb, B, namiesto stredoeurópskeho značenia B, H.


Diatonická dur – ionska stupnica / Natural (ionic) scale – large photo – click here!


Dorsky modus / Dorian scale large photo – click here!


Frygicky modus / Phrygidian scale large photo – click here!


Lydicky modus / Lydian scale large photo – click here!


Mixolydicky modus / Mixolydian scale large photo – click here!


Diatonická mol (aiolska) / Aiolian scale (Natural minor) – large photo – click here!


Lokricka (lokrijska) / Lokrian scale – large photo – click here!


Dorsko-frygická kombinovaná stupnica / Doric-Phrygian combined scale – large photo – click here!


Lydicko-Mixolydická kombinovaná stupnica / Lydic-Mixolydic combined scale – large photo – click here!


 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *