| |

Akordové kadencie po kvartách nahor v diatonickej dur

V tejto téme si rozoberieme „béčkovékadencie. V podstate sa jedná o akordové kadencie po kvintách nadol v diatonickej dur, to je ale v podstate to isté:

(kvinta nadol) f – g – a – h – c1 – d1 – e1 – f1 (kvarta nahor)

 základný tón

V diatonickej stupnici (ionska, ionsky modus) sú všetky opäť všetky tri základné stupne (I. tonika. IV. subdominanta a V. dominanta) durové (durový kvintakord), ak ich tvoríme ako trojzvuky – kvintakordy. Niededy sa namiesto trojzvuku na dominante používa štvorzvuk vo forme dominantného septakordu. Častým pridruženým akordom ku kadencii (ktorú tvorí tonika, subdominanta a dominanta resp. dominantný septakord namiesto dominanty) je paralelný mol na toniku, ktorý tvoríme na VI. stupni od základného tónu.

Akordové kadencie diatonická dur po kvartách nahor “#b” (béčka) na obrázku nižšie v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol (na tóniku). Každý riadok tvorí takú “rodinu” akordov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri sebe a v jednotlivých riadkoch ich vidíte ododené[protected] po kvintách nahor…

Ak sa už učíte akordy, tak sa učte medzi sebou prehadzovať najskôr tie v rámci každej kadencie, nakoľko frekvencia ich spoločného použitia je najväčšia, v podstate je to pravidlo, že sa hrajú v pesničkách takmer vždy spolu (naučte sa ich vzájomne prehadzovať medzi sebou). Obrázok ukazuje a popisuje praktické kadencie (0 krížikov až 7 krížikov = 0 – 7 #).Na obrázku je zobrazených len jedna alebo niekoľko možností daného akordového hmatu ale v skutočnosti je možné vytvoriť (zahrať) viacero hmatov od jedného typu akordu. Jedná sa o rôzne polohy – obraty akordov, o čom si povieme v inej kapitole.

Na ďalšom obrázku nižšie vidíte akordové kadencie po kvartách nahor (resp. po kvintách nadol) s využitím septakordov a na V. stupni je nonová dominanta (ak si všimnete – aplatí to aj o obrýzku vyššie, tak ďalší nasledujúci riadok pribúda jedno béčko a začína sa druhým akordom z ľava – subdominantou v riadku nad):

Rôzne kadencie môžete pozorovať aj v pesničkovom albume na facebooku na tomto linku: Spevník

Domovskú stránku k tejto téme môžete navštíviť tu: Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia


Kadencia C dur (#318)


Kadencia F dur (#268)


Kadencia Bb dur (#264)


Kadencia Eb dur (#267)


Kadencia Ab dur (#263)


Kadencia Db dur (#266)


Kadencia Gb dur (#269)


Kadencia Cb dur (#265)


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *