|

Hudobné kľúče a predznamenanie

 

Kľúč – je znak na začiatku notovej osnovy alebo v nej, podľa ktorého čítame noty, teda určujeme ich výšku. Na označenie miesta v notovej osnove sa vo vývoji notového písma najskôr používali písmená „C“, „G“ a „F“. Z týchto sa postupne vyvinuli dnešné kľúče. V súčasnosti sa v hudbe najčastejšie stretávame s nasledovnými kľúčmi: G kľúče pri týchto špirála objíma linku na ktorej leží nota „g“.

Výšška tónu závisí od umiestnenia (polohy) noty v notovej osnove a od kľúča. Kľúč slúžži len na relatívne určenie výššky. Absolútnu výššku určuje frekvencia (kmitočet) jedného tónu, podľa ktorého sa ladia ostatné tóny. V súčasnosti je týmto tónom a1, tzv. komorné a (440 Hz).

Pre orientáciu vo výšškových vzťahoch (vzdialenostiach) medzi jednotlivými tónmi teda potrebujeme v notovej osnove fixovať polohu jedného tónu, podľa ktorého môžžeme určiť ostatné vzdialenosti a názvy tónov. Takáto orientácia bola nutná od začiatku použžívania notovej osnovy. Pôvodne to bola farebná čiara, na ktorú zapisovali orientaečný tón, neskôr ozdobné písmeno na začiatku riadku. Z ozdobných písmen F, C, G sa vyvinuli dneššné kľúče.

 

 

 

V súčasnosti najčastejšie používaným „g“ (husľovým) kľučom sa zapisujú tóny stredné a vysoké:

Druhým najpoužžívanejšším kľúčom je F-kľúč (basový). Pomocou neho zapisujeme tóny stredné a hlboké:

Z C-kľúčov sa v súčasnosti používa iba altový a tenorový kľúč na zápis tónov pre niektoré nástroje symfonického orchestra (viola – altový, pozauna – tenorový).

Z dôvodu prehľadnejššieho a ľahššieho čítania veľmi vysokých a veľmi hlbokých tónov zapísaných v G a F-kľúčoch používame tzv. oktávovú značku (8va), ktorú p횹eme nad alebo pod noty:

Predznamenanie – tvorí jedna alebo viacero posuviek (krížikov „#“ alebo béčiek „b“) na začiatku notovej osnovy za kľúčom. Uvedené posuvky v predznamenaní platia pre celý riadok notovej osnovy a vo všetkých oktávach pokiaľ nie sú odrážkou (znamienko pre zrušenie posúviek) pre jednotlivé noty v notovej osnove pozmenené.

Na obrázkoch nižšie vpravo môžete vidieť predznamenania (predznačenie) diatonickej durovej stupnice (ionska) s krížikmi a potom s béčkami:

Predznamenanie – krížiky v durovej (ionskej) stupnici
Predznamenanie – béčka v durovej (ionskej) stupnici

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *