|

Pravidelné a nepravidelné delenie nôt

Pred tým, ako si prečítate tento článok, doporučujem si pozrieť tému „Tabulatúra a noty„:

Hodnota noty je daná jej tvarom, prípadne pred從ením daného tvaru bodkou. Kažždý tvar noty (bez bodky alebo s bodkou) považžujeme za určitý celok, ktorý môžžeme deliť.

Pravidelným delením celku bez bodky dostaneme polovice, šštvrtiny, osminy, …

Pravidelným delením celku s bodkou dostaneme tretiny, ššestiny, dvanástiny, …

Delením sa kažždý nasledujúci znak oproti predchádzajúcemu o polovicu časového trvania skráti. Má teda o polovicu menššiu hodnotu.

Pravidelné delenie celku bez bodky -– celá nota

Vyššie v ukážžke delenia celku bez bodky ide o delenie vžždy na 2 menššie hodnoty, toto delenie nazývame dvojdielne.

Pravidelné delenie celku s bodkou – polová nota s bodkou

Uvedené delenie nazývame trojdielne. Aj pri tomto delení vidíme, žže ide vžždy o nasledujúce menššie hodnoty. V praktickej hudbe sa najčastejššie použžíva trojdielne delenie polovej a šštvrovej noty s bodkou.

 

Nepravidelné delenie vznikne tiežž delením užž spomínaných celkov, ale s iným počtom nižšžších hodnôt ako pri pravidelnom delení. Noty, ktoré vzniknú týmto delením nazývame podľa toho, aké čiastky danej hodnoty predstavujú.

Nepravidelným delením celku bez bodky dostaneme tri a viac najbližšžších menšších hodnôt: trioly, kvintoly, … Ich súčet sa rovná hodnote, ktorú delíme.

 

Nepravidelné delenie celku bez bodky

Nepravidelným delením celku s bodkou

Nepravidelným delením celku s bodkou dostaneme dve a viac menšších hodnôt: duoly, kvartoly, … Aj pri tomto delení sa súčet delených hodnôt rovná hodnote, ktorú delíme. Ako príklad celku – polová nota s bodkou:

Dá sa povedať, že zmenou trojdielnosti na dvojdielnosť vznikajú duoly… a zmenou dvojdielnosti na trojdielnosť vznikajú trioly.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *