|

4 typy základných kvintakordov – príklad na hmatníku

WORKSHOP V tomto príspevku vám na konkrétnom príklade vysvetlím, ako tvoriť, resp. čítať (určovať) kvintakordy. Na obrázku nižšie sú uvedené štyri základné kvintakordy: durový, molový, zmenšený a zväčšený na strunách „d„, „g„, „h“ a pracuje sa podľa potreby v 4, 5 a 6. polohe. Každý typ kvintakordu v hmate je vyznačený žltým lemovaním príslušných tónov, ale zároveň vidíte aj ostatné tóny, ktoré sa podieľajú na tvorbe ostatných typov kvintakordov.

príklad od C s anglickým popisom - dole v článku
example from C with English description - below in the post

*

*

Na strune „h“ vidíme malú (Eb) alebo veľkú (E) terciu, čo určuje, či je príslušný akord durový (veľká tercia, v.3, 3) alebo molový (malá tercia, m.3, 3b). C dur = C = c – e – g, C mol = Cmi = c – es – gTerciu značíme v našej škole modrou farbou.

Na strune „g“ máme ukotvený základný tón (prima, č.1, 1), ktorý značíme červenou farbou.Oktávový tón tiež značíme červenou farbou, ale treba si uvedomiť, že sa jedná o tón s dvojnásobným kmitočtom. (V našom príklade oktávový tón k prime nemáme).

Na strune „d“ vidíme kvintu (zelená), ktorá môžu byť čistá č.5 (pri durovom a molovom kvintakorde) C dur = C = c – e – g, C mol = Cmi = c – es – g, zväčšená, zv.5, 5+, 5# (zväčšený kvintakord) C+ = C5# = c – e – gis alebo zmenšená, zm.5, 5b (zmenšený kvintakord) C+ = C5# = c – e – gis.

Je dobré si uvedomiť aké tóny (intervaly) na ktorom mieste v konkrétnom hmate používate, ľahšie sa vám tvorí hmat, ktorý je aj možne jednoducho si odvodiť. Tak vo vyššie uvedenom príklade napr v  C dur (c – e – g) znížením veľkej tercie „e“ o 1/2-tón dostaneme malú terciu „es“ a tým aj molový kvintakord Cmi (c – es – g) alebo zvýšením kvinty o 1/2-tón na „gis“ dostaneme s C dur kvintakord  C+ (c – e – gis). Alebo ak pri molovom kvintakorde Cmi (c – es – g) znížime kvintu o 1/2-tón na „ges“ dostaneme zmenšený kvintakord Cmi5b (c – es – ges). Vyskúšajte si to odvodiť aj pri kvintakordoch v inej absolutnej výške (G, D, A, E, H, Fis, Cis).

4 typy základných kvintakordov a jeden alterovaný 
4 types of basic triads and one altered

*

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *