|

Kvintakord alterovaný (X5b)

Jedná sa o kvintakord alterovanýtvrdo zmenšený všeobecná značka (X5♭), ktorý má významne pozmenenú stavbu. Významne pozmenená stavba znamená v tomto prípade a príklade odC„, že medzi terciou (E) a kvintou (Ges) akordu je vzdialenosť dvoch poltónov, ktorú ale definujeme ako „zmenšená tercia.

V základnom tvare (CEGes) je prvá tercia veľká „C – E“ (čím sa akord podobá durovému kvintakordu, aj tam je prvá tercia veľká). Avšak práve druhá (zmenšená terciaE – Ges„) vytvára pre tento akord špeciálne vyznenie, lebo v akorde zvukovo zaznieva interval „veľkej sekundy“ (dva poltóny) ale hudobne – pravopisne je tento interval zmenšenou terciou (tiež dva poltóny). Celkové rozpätie tohto kvintakordu v základnom tvare je „C – Ges“ čo je zmenšená kvinta.

 

Alterované (chromatické) akordy sa vyznačujú prítomnosťou chromaticky zvýšených alebo znížených tónov. Chromaticky zvyšovať alebo znižovať je možné len II. a IV. stupeň (tj. 2 a 4 tón) všetkých durových a molových stupníc, pokiaľ nedosiahneme výšku susedného – diatonického tónu.

Trochu si to priblížime: V „C dur“ stupnici podľa vyššie uvedeného môžeme zvýšiťd“ na „dis“ (II. stupeň), „f“ na „fis“ (IV. stupeň). Alebo môžeme znížiťd“ na „des“ (II. stupeň) ale „f“ na „fesznížiť nemôžeme, lebo „fes“ je enharmonická zámena „e“.

Alterované tóny zvýšené: Dis, Fis

 Stupnica C dur: C – D – E – F – G – A – H – c

Alterované tóny znížené: Des

Stupne stupnice: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Chromatickým zvyšovaním alebo znižovaním dosiahneme rôzne akordové útvary. Alterované akordy majú oproti akordom diatonickým hlboko zmenenú stavbu. Vždy obsahujú zväčšenú alebo zmenšenú terciu, čo sú typické intervaly pre chromatiku. V diatonike sa nevyskytujú. Tieto akordy menia svoju funkciu podľa vzťahu k akordom, ktoré po nich nasledujú a môžu byť tonálne alebo mimotonálne.

základný tón – čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá  čistá kvinta akordu (5) = zelená 

 

alterovaný kvintakord F5b, A5b, Bb5b – základné tvary (#95)

Alterovaný tvrdo zmenšený kvintakord (X5b)

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *