|

Pôvod a korene populárnej hudby

Moderná populárna hudba (m. p. h.) – vymedzenie – predstavuje jeden z   hudobné hotypu nonartificiálnej hudby. Hudobne sa vyvíjala a stále sa aj vyvíja z mnohostranného stretávania sa tradičných foriem európskej populárnej hudby, resp. tradičného aj akualizovaného európskeho spevného a hudobného folklóru s vplyvmi afro-americkej hudobnej kultúry ale aj jazzu. menej intenzívne ale predsa len významné sú vplyvy a podnety iberoamerickej, tichomorskej a indonézskej kultúry. V súčasnosti sú hlavnými štýlovo-žánrovými druhmi pop music a rock.

Vývoj a existencia jednotlivých štýlovo-žánrových druhov a typov m. p. h. sú bezprostredne predurčené geografickými, etnickým, sociálnymi a kultúrno-politickými podmienkami v ktorých tieto druhy a typy vznikali, vyvýjali sa a ďalej fungujú.

Pojem populárna hudba je súhrnné označenie pre veľké množstvo hudobnej tvorby, ktorá v spoločnosti plní výhradne a cielene zábavnú funkciu a je preto predmetom masového poslucháčskeho záujmu. Z hľadiska pôvodu a hudobného charakteru je táto tvorba veľmi rozmanitá. Dnešný tzv. populárny repertoár obsahuje úpravy ľudových piesní, zahŕňa celý tanečný a pochodový repertoár dychových hudieb, pesničkovú a šlágrovú produkciu, hromadne vyrábanú pre potreby rozhlasu a televízie, ďalej obsahuje jednotlivé spevné a hudobné čísla z operiet, muzikálov, filmov, divadelných hier atď.

Do populárneho repertoáru preniklo v rôznych hudobných úpravách aj v originálnom znení mnoho skladieb zo symfonických, inštrumentálne a komorné tvorby, obzvlášť z obdobie romantizmu. Hlavný podiel na vzniku a ustálení populárneho repertoáru majú masmédiá. Populárna hudba v dnešnom slova zmysle začína vznikať už pred niekoľkými storočiami. Ako súčasná populárna hudba sa približne od prelomu 50. a 60. rokov označuje zmes white blues-u, rocku a piesne, často politicky a sociálne angažované (protestné či robotnícke piesne), rovnako ako pop art je zacielená na masové pôsobenie.

Výraz pop music (skrátene pop) označuje hudobný žáner alebo celý hudobný priemysel. Niekedy je tiež používaný nepresne ako synonymum pre podobný termín populárna hudba. V prípade hudobného štýlu pop music (skrátene pop) sa jedná o hudbu obvykle s výraznou spievanou melódiou sprevádzanú moderným spôsobom. Neobsahuje obvykle na rozdiel od iných žánrov prílišnej disonancie ani nebýva na počúvanie príliš zložitá, lebo hlavným cieľom každej tejto piesne je spravidla stať sa hitom a zapáčiť sa čo najväčšiemu počtu poslucháčov.

Popové skladby sa spravidla skladajú zo sloh a refrénov s predvídateľnou štruktúrou. Texty mávajú nenáročné, opakujúce sa témy. Popové skladby bývajú komponované, nahrávané a vydávané spravidla s cieľom komerčného úspechu. Pop najčastejšie tvoria medzi hudobnými štýlmi kombinácie (napr. pop-folk, latin-pop), ktoré značia obvykle zameranie pôvodného štýlu na populárny spôsob interpretácie. Pop ako hudobný žáner vznikol na začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia po ústupe štýlu rock & roll. Za prvých priekopníkov popu je možné považovať The Beach Boys, The Four Seasons.

V posledných rokoch sa aj v populárnej hudbe viac a viac vyskytujú zložitejšie harmonické či rytmické prvky ale to všetko stále v duchu a podtrebe jednoduchého pochopenia skladby publikom a jej rýchle osvojenie si rytmiky a melódie, prípadne spievaného textu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *