| |

Odvodenie akordov A dur / Ami – hmatník gitary

Témou tohto workshopu je ukázať niekoľko možností, ako sa orientovať na hmatníku gitary za pomoci znalosti intervalov a základov tvorby akordov. Konkrétne dnes sa budeme zaoberať dvomi základnými akordámi A (= A dur) a Ami (= A mol) v dvoch rôznych polohách (scénach).

*
Intervaly si budeme označovať rôznymi farbami – snažte sa ich zapamätať:
*
základný tón – prima = červená  sekunda = biela tercia = tmavo modrá 
kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená  sexta = fialová  septima = žltá
oktáva = červená  nona = oranžová   undecima = čierna (dark)

*

Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 5♯ – 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune melodické e1.

 

Odvodenie akordu Amaj7 – Základný tón „a1“ sa nachádza v 2. polohe na strune „g“ a jeho oktávová (vyššia) poloha na strune  melodické „e“ v 5. polohe (červené farby), tón „a2„. Ak si spomenieme na pravidlo, že veľkú septimu (v akorde značíme „maj7„) odvodíme ľahko, ak pôjdeme o 1/2-tón pod oktávu, tón „gis2„, vieme vytvoriť septakord Amaj7 = a – cis – h – gis (základný tvar akordu, ale my máme na hmatníku tento tvar: e – a – e1 – a1 – cis2 – gis2). Tercia akordu (veľká) sa nachádza na strune „h“ v 2. polohe a kvinta je umiestnená na strune „d“ tiež v 2. polohe.

Odvodenie akordu A7Ak pôjdeme od oktávy na malú septimu, na tón „g2“ (medzi tónmi „a1“ a „g2“ je interval malej septimy), odvodíme septakord A7 = a – cis – h – g (základný tvar akordu, ale my máme na hmatníku tento tvar: e – a – e1 – a1 – cis2 – g2).

Odvodenie akordu A6Ak pôjdeme od oktávy na veľkú sextu, na tón „fis2“ (medzi tónmi „a1“ a „fis2“ je interval veľkej sexty), odvodíme septakord A6 = a – cis – h – fis (základný tvar akordu, ale my máme na hmatníku tento tvar: e – a – e1 – a1 – cis2 – fis2).

Odvodenie akordu A5+Ak pôjdeme od oktávy na zväčšenú kvintu, na tón „eis2“ (medzi tónmi „a1“ a „eis2“ je interval zväčšenej kvinty), odvodíme septakord A5+ = a – cis – eis (základný tvar akordu, ale my máme na hmatníku tento tvar: x – a – eis1 – a1 – cis2 – eis2).

Odvodenie akordu AAk použijeme čistú kvintu, na tón „e2“ (hrá prázdna struna melodické „e“, medzi tónmi „a1“ a „e2“ je interval čistej kvinty), odvodíme septakord A = a – cis – e (základný tvar akordu, ale my máme na hmatníku tento tvar: e – a – e1 – a1 – cis2 – e2).

Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 7♭ – 7 – 8 na strune g.

V tomto prípade máme základný tón „a“ na strune „A“ a jeho oktáva sa nachádza v 2. polohe na strune „g“, tón „a1„. Aj tu môžeme ísť o 1/2-tón nižšie, na tón „gis1“ a dostaneme tak iný hmat septakordu Amaj7 (kde tvoria tóny „a – gis1“ interval veľkej septimy = maj7), kde by zneli prakticky tieto tóny: e – a – e1 – gis1 – cis2 – e2. Ak pôjdeme v tomto hmate o ďalší 1/2-tón dole s tónu „gis1“ na „g1“, vytvoríme dominantý septakord A7 s reálnymi tónmi e – a – e1 – g1 – cis2 – e2 (kde tóny „a – g1“ tvoria interval malej septimy = 7b).

Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 5♯ – 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune melodické e1.

Ak sa pozrieme na úplne prvé odvodenie od základného akordu A dur a uplatníme obdobné odvodenia cez intervaly na strune melodické „e“, ale pri akorde Ami (A mol), tak dostaneme akordy: Amimaj7 = a – c – e – gis (nepraktický a nechytateľný hmat, kôli rozpätiu hmatu), Ami7 = a – c – e – g je hmat dosť často používaný a vyhľadávaný pre jeho veľmi pekné vyznenie, Ami6 = a – c – e – fis, rovnako pekne znejúci hmat. Zväčšenú kvintu pri akordoch mol nepoužívame a tak hmat: Ami5+ = a – c – e – eis, je nezmysel, pretože je to eharmonická zámena s Fmaj7, pričom eis = f (zvukovo) a potom Fmaj7f – a – c – e (čo sú rovnaké tóny ako Ami5+), ktorý ale neexistuje.

 

Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 7♭ – 7 – 8 na strune g.

Ak použijeme na odvodenie ako základ molový kvintakord Ami, tak dostaneme nasledovné akordy: Amimaj7, kde by zneli prakticky tieto tóny: e – a – e1 – gis1 – c2 – e2. Ak pôjdeme v tomto hmate o ďalší 1/2-tón dole s tónu „gis1“ na „g1“, vytvoríme malý molový septakord Ami7 s reálnymi tónmi e – a – e1 – g1 – c2 – e2. Na hmatníku gitary nájdete viacej miest, kde viete uplatniť všetky vyššie uvedené pravidlá a pomocou nájdenia správnych intervalov (miesta kde sa nachádzajú) si takéto akordy odvodiť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *