| |

Prirodzená pentatonika odvodenie a cvičenia

Táto stupnica vznikne postavením štyroch čistých kvínt nad seba: 1 – 5 – 9 – 13 – 17.

Od C to budú tóny: C – G – d – a – e1.

Ak usporiadame tieto tóny do jednej oktávy dostaneme sled tónov: C – D – E – G – A (c1 – d1 – e1 – g1 – a1).

Toto zodpovedá intervalovej skladbe (intervalový vzorec pre prirodzenú pentatoniku): 1 – 2 – 3 – 5 – 6.

Pričom: 1 = čistá prima, 2 = veľká sekunda, 3 = veľká tercia, 5 = čistá kvinta, 6 = veľka sexta.

Prirodzená pentatonika je durová stupnica (tercia je veľká), aj keď tónorod sa určuje až pri sedemtónových stupniciach (obrázok nižšie vľavo). Ako čítať v schéme obrázku nájdete tu:

https://mojagitara.com/superhmatnik-zakladny-popis/

https://mojagitara.com/superhmatnik-a-zobrazenia-na-nom/

*

Najjednoduchšie cvičenie pre túto základnú a vlastne prvotnú stupnicu nájdete nižšie na obrázku:

*

Rozloženie tónov C prirodzenej pentatoniky na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec:

*

V nasledujúcich príkladoch si uvedieme niekoľko prirodzených pentatonik od rôznych základných tónov. Tieto si môžete precvičovať hrou nahor aj nadol. Počúvajte vyznenie tejto pentatoniky a zapamätajte si jej charakter a vyskúšajte si vytvoriť podľa intervalového vzorca 1 – 2 – 3 – 5 – 6 pentatoniky aj od iných základných tónov.

*

Na obrázkoch nižšie vidíte niekoľko príkladov cvičení prirodzenej pentatoniky od „G“, od „D“ a od „A“.

Cvičenie nižšie na obrázku: Prirodzená pentatonika od „G“ (tóny: G – A – H – D – E) zobrazuje túto stupnicu v rozsahu cez dve oktávy. Pravý horný index označuje interval stupnice (1 = prima, 2 = seknunda atď).

Tóny označené za sedlovým pražcom hráte naprázdno, tóny H, E, A v 2 polohe ukazovákom ĽR a tóny G,D,G v 3 polohe prostredníkom ĽR.

Potom vyskúšajte použiť iné prsty a hrať  tóny H, E, A v 2 polohe prostredníkom ĽR a tóny G,D,G v 3 polohe prstenníkom ĽR.

*

Cvičenie nižšie na obrázku: Prirodzená pentatonika od „G“ (tóny: G – A – H – D – E) zobrazuje túto stupnicu v rozsahu cez dve oktávy, hranú v zóne 2 až 4 polohy – základný prstoklad (natesno). Pravý horný index  = označenie intervalov v stupnici, ľavý horný index = prstoklad:

*

Cvičenie nižšie na obrázku: Prirodzená pentatonika od „G“ (tóny: G – A – H – D – E) zobrazuje túto stupnicu v rozsahu viac ako dve oktávy, hranú v zóne 3 až 19 polohy – rozšírený prstoklad. Pravý horný index  = označenie intervalov v stupnici, ľavý horný index = prstoklad::

*

Cvičenie nižšie na obrázku: Prirodzená pentatonika od „D“ (tóny: D – E – Fis – A – H) je zobrazená v jednej oktáve (tóny označené oranžovým lemom), tie ostatné v schéme sú tiež tónmi tejto stupnice ale buď pod alebo nad označeným rozsahom tej konkrétnej oktávy. Pre hru tónu „H“ si môžete vybrať (a vyskúšať) použitie (zahratie) buď na prázdnej strune „H“, alebo (ten s červeným lemom), tj. na strune „g“ v 4 polohe. Tiež by ste prsty mohli posunúť o jeden a hrať toto cvičenie prstami ĽR: prostredník – prstenník a malíček (2 – 3 – 4), vyskúšajte.

*

Cvičenie nižšie na obrázku: Prirodzená pentatonika od „A“ (tóny: A – H – Cis – E – Fis) zobrazuje túto stupnicu v rozsahu cez dve oktávy. Tón Fis je jediný mimo tých dvoch oktáv v lokácii 2 až 5 poloha a je označený menšou veľkosťou a priesvitnosťou.

Základné informácie k tejto stupnici nájdete na tejto linke: https://mojagitara.com/prirodzena-pentatonika/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *