|

Prirodzená pentatonika

Vznikne postavením štyroch čistých kvínt nad seba: 1 – 5 – 9 – 13 – 17, od C to budú tóny: C – G – d – a – e1. Ak usporiadame tieto tóny do jednej oktávy dostaneme sled tónov: C – D – E – G – A. (alebo: c1 – d1 – e1 – g1 – a1), čo zodpovedá intervalovej skladbe 1-2-3-5-6.

Každý tón stupnice tvorí stupeň označený pod notovou osnovou rímskou číslicou. Rozsah tejto stupnice je určený jej rozpätím – intervalom medzi okrajovými tónmi (I. a V. stupňom) a tvorí ho veľká sexta. Aby Vás to neplietlo! Na piatom stupni tejto stupnice je veľká sexta a preto označenie hore nad notovou osnovou 1 až 6 (intervaly) a dole I. až V (stupne).

Prirodzená pentaonika sa v niektorej literatúre označuje ak ako čínska durová stupnica (odvodená od durovej stupnice vynechaním 4. a 7. stupňa) – na obrázku nižšie vidíte označené dva hiatusy:

Tu nájdete názorné odvodenie prirodzených stupníc z čistých kvínt:

https://mojagitara.com/odvodenie-prir-stupnic-cez-c-kvinty/

**

Na hmatníku gitary môžete vidieť tóny prirodzenej pentakoniky od základného tónu „C“:

Prirodzená pentatonika od „C“ – rozloženie tónov a prstoklady v polohách – farebne označené intervaly (#138)

Prirodzená pentatonika od „C“ – rozloženie tónov a prstoklady – základný tón = červená elipsa (#169)

*
Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc:
*
*
*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *