|

Mégha

Mégha znamená v preklade „ráno„. Patrí medzi indické pentatoniky. Odvodzujeme ju od IV. stupňa prirodzenej pentatoniky. Je potrebné si uvedomiť, že na IV. stupni prirodzenej pentatoniky je kvintový interval, z čoho vyplýva, že keď hráme prirodzenú pentatoniku od „C“ má Méhga od „G“ rovnaké tóny a tým pádom sú paralelné. Takže aj prstoklady budu v podstate rovnaké ale posunuté o kvintu vyššie. Intervalové vzdialenosti méhgy v notovej osnove a v TABe:

**

Odvodenie: C prirodzená pentatonika (obrázok vľavo), začneme jej IV. stupňom (čo je kvinta „G“ – obrázok v strede). A vpravo je intervalovo upravená  (transponovaná) C mégha:

Podľa príkladu vidíme, že méhga nemá terciu a obsahuje všetky dosažiteľné čisté intervaly (1 – 4 – 5). Týmto tónovým zložením je jej použitie špecifické – používa sa v tóninách o kvartu vyšších ako je jej základný tón (v príklade nižšie na obrázku) C mégha, použitá do F dur (sled tónov: f-g-a-c-d).

Rozloženie tónov Stupnice Mégha od „C“ a prstoklady, farebné označenie intervalov (#137)

Rozloženie tónov Stupnice Mégha od „C“ a prstoklady, základný tón = červená elipsa (#168)

Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc:*
*

Podobné články

2 Comments

  1. Spätné upozornenie: Kaušika - MojaGitara.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *