|

Hindola

Hindola (v preklade noc) sa v teoretických prácach odvodzuje od lydickej stupnice a to tak, že vynecháme II. a V. stupeň a VII. stupeň znížime o 1/2-tónu. Ešte jednoduchšie je odvodenie z kombinovanej lydicko-mixolydickej stupnice, kde je už VII. stupeň znížený.

 

Rozoberieme si odvodenie hindoly od „Clydickej stupnice:

„C“ lydická stupnica: c – d – e – fis – g – a – h
vynechanie II. a V. stupňa: c – e – fis – a – h
zníženie VII. stupňa: c – e – fis – a – b = HINDOLA
*

Odvodenie hindoly od „CLydicko-mixolydickej stupnice (Podhalanská):

„C“ lydicko-mixolydická stupnica: c – d – e – fis – g – a – b
vynechanie II. a V. stupňa: c – e – fis – a – b = HINDOLA
*

Intervalové vzdialenosti hindoly v notovej osnove a v TABe nahor aj nadol:*

Podľa príkladu vidíme, že hindola má zvýšený III. stupeň (fis). Ide o zväčšenú kvartu (4#) a táto stupnica už nie jeanhemitonická„, pretože obsahuje interval malej sekundy medzi IV a V. stupňom (a – b). Prstoklady už budú iné ako pri stupniciach odvodených z prirodzenej pentatoniky. Tu sa stretneme s dohmatom nielen malej sekundy ale naopak použijeme aj rozšírený hmat – polohu pri hre tónov „c – e„.

*

Na hmatníku gitary vidíte rozmiestnenie tónov A hindoly (porovnajte si ju s ostatnými penttonikami):

 

Hindola od „C“ – rozloženie tónov a prstoklady – farebné označenie intervalov (#135)

Hindola od „C“ – rozloženie tónov a prstoklady – základný tón = červená elipsa (#166)

Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc:

Podobné články

2 Comments

  1. Spätné upozornenie: Kaušika - MojaGitara.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *