|

Akordové značky – písmená

Tvoria základ pri systéme značiek všetkých akordov. Každé príslušné písmeno je nielen názvom a symbolom pre základný tón akordu ale – a to si dobre zapamätajme – súčasne predstavuje v systéme akordových značiek označenie durového kvintakordu – trojzvuku. Napr. C označuje durový kvintakord od základného tónu „c“ tj. C dur: C = c – e – g, od tónu „g“ G dur: G = g – h – d, od tónu „d“ D dur: D = d – fis – a, od tónu „e“ E dur: E = e- gis – h, atď…

Z toho vyplýva, že už samotné písmená ako také vlastne akordovými značkami. Preto si zapamätajme dôležitú vec: Bez písmena žiadna akordová značka neexistuje! Väčšina systémov označovania akordov používa len veľké písmená avšak v minulosti sa niekedy molový kvintakord označoval malým písmenom: c = C mol = Cmi = c – es – g, d = D mol = Dmi = d – f – a, e = E mol = Emi = e – g – h. [protected]

Veľké písmeno vyjadruje durový kvintakord postavený na danom tóne a určuje teda aj sled veľkej a malej tercie z čoho vyplýva stavba durového kvintakordu – základný tón – veľká tercia – malá tercia a rozsah (okrajové tóny sú kvinta – preto kvintakordy). My sa radšej vyhýbajme zápisu molového kvintakordu malým písmenom, pretože by sme si ho mohli niekedy zameniť z označením tónu „c“. Pre molový kvintakord sa zaužívalo označenie „mi“ za písmenom, napr.: C mol = Cmi = c – es – g. Ale v staršej literatúre sa označenie molového kvintakordu malým písmenom skutočne môže objaviť!

*

Ďalšie témy k akordovým značkám:

akordové značky – čísla

akordové značky – skratky

akordové značky – posúvky

akordové značky – znamienka

akordové značky – znaky

*

[/protected]

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *