|

Metrické nepravidelnosti a synkopy

Metrické nepravidelnosti vzniknú naruššením členenia pôvodného metra (pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných dôb). V takom prípade rozložženie prízvukov v istom úseku skladby nesúhlasí s metrickou pulzáciou. To znamená, žže dochádza k presunu prízvukov, ktoré sa spravidla v notopise vyznačia.

Príklad – český tanec furiant, kde sa na začiatku striedajú 3 dvojdobé a 2 trojdobé metrické útvary. Notácia je v trojdobom takte, ale presun prízvukov je označený zvlášštnymi prízvukmi a frázovacími oblúčikmi označujúcimi spojitosť dvojdobých rytmických skupín.

Zvlášštny presun prízvukov vytvára rytmický útvar, nazývaný synkopa. Vzniká tak, žže na ažkú dobu nepripadne nástup tónu, ale táto je spojená ligatúrou s predchádzajúcim taktom. Teda môžžeme povedať, žže synkopa vzniká posunutím prízvuku (ligatúrou) z prvej doby taktu na neprízvučnú (poslednú) dobu predchádzajúceho taktu. Ako napríklad v brass vyhrávke, v skladbe „Pozvanie na kávu“:

V slovenských ľudových piesňach sa často objavujú tzv. nepravé synkopy. Vytvára ich takýto útvar (zoskúpenie nôt): osminová nota – štvrťová nota – osminová nota:

Pri nepravej synkope prízvuk na prvej dobe taktu ostáva, iba zložženie rytmických hodnôt pripomína tvar synkopy.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *