|

Celotónová stupnica

Typickým javom v tejto stupnici je, že susedné tóny sú od seba vzdialené vždy o celý tón. Stupnica zložžená z celých tónov sa nazýva celotónová stupnica. Rozsah oktávy vyplní ššiestimi celotónovými krokmi (má o jeden tón menej ako diatonické stupnice). Ak celotónové vzdialenosti presne zachováme, nedosiahneme oktávu:

„Pravopis” celotónovej stupnice sa preto upravuje tak, žže sa 2 alebo 3 tóny enharmonicky zmenia. Celotónová stupnica sa potom napíšše:

*

Whole tone scale (flat) enlarged view of the fingerboard with Anglo-American markings
Whole tone scale (sharp) enlarged view of the fingerboard with Anglo-American markings

Pre prax s toho vyplýva jednoznačný záver – existujú len dva výškové varianty tejto stupnice, ostatné sú v podstate s nimi zhodné:

1. výšková varianta: c – d – e – fis – as – b (b = Hes = Hb)2. výšková varianta: des – es – f – g – heses – ces1 (heses = /výškovo/ a)

V druhom variante „hesesznie ako „a“ (enharmonická zámena). Intervalový vzorec tejto stupnice by sa mohol zapísať aj takto:  1 – 2 – 3 -4# – 6b – 7b.

*

Celotonova hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha – farebné intervaly (#8)

Celotonova hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha – červená základný tón (#158)

*

Ak by sme pokračovali a odvodili túto stupnicu od tónu „d„, boli by tóny tejto stupnice rovnaké ako vo variante 1. iba základný tón by bol iný: d – e – fis – as – b – c1, ďalší posun o tón: e – fis – as – b – c1 – d1 atď…  Prstoklady tejto stupnice môžu byť rôzne. Základný tvar v tomto prípade stráca zmysel, nakoľko sú len dva výškové varianty a v ostatných výškach sa tóny opakujú.

*
Ďalšie hexatonické stupnice:
*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *