Digitech RP7 Valve – manuál

https://www.zikinf.com/manuels/digitech-rp7-manuel-utilisateur-en-34387.pdf

Rýchly štart

Pre tých z vás, ktorí uprednostňujú zahrať si hneď teraz a čítanie celého manuálu až neskôr, slúži táto sekcia – Rýchly štart, aby ste mohli začať pracovať.

Pripojenie káblov: Pripojte gitaru do vstupného konektora (umiestneného na zadnej strane ventilu RP-7). Teraz prejdite z výstupu ventilu RP-7 k vstupu gitarového zosilňovača, výkonového zosilňovača alebo mixážnej dosky.

Použiť napájanie: Poznámka: Pri napájaní Valve RP-7 sa odporúča, aby bol gombík <Output> vypnutý pred zapnutím jednotky.

Nastavenie výstupu: Teraz nastavte ovládač úrovne <Output>na zadnom paneli ventilu RP-7 na požadovanú výstupnú úroveň.

Úprava presence: Gombík <Presence> bude fungovať ako rýchly ekvalizér. Pomocou tohto gombíka dolaďte svoj tón otáčaním v smere hodinových ručičiek (jasnejší tón) alebo proti smeru hodinových ručičiek (tmavší tón).

Vyberte Preset: Začnite hrať na gitare a vyberte si ľubovoľnú predvoľbu stlačením tlačidiel <Program UP> alebo <Program Down> alebo stlačením nožných spínačov <Up> a Bank <Down>.

Jam-Along a Learn-A-Lick: Valve RP-7 vám umožní spustiť signál z CD alebo kazety do signálu Valve RP-7, takže môžete hrať spolu s hudbou a dokonca použiť funkciu Learn-A- Funkcia Lick pre nahrávanie a prehrávanie vybraných skladieb. Môžete to urobiť jednoduchým spustením výstupu CD alebo kazetových slúchadiel do konektora Jam-Along (umiestneného na zadnej strane Valve RP-7.


Vlastnosti

• Elektrónkové a polovodičové skreslenia

• Vstavaný Expression Pedál• Lampový predzosilňovač (12AX7)

• Efekty s plnou šírkou pásma (20-20 kHz)

• 24-bitová signálová cesta, 48-bitová interná dátová cesta

• Spracovanie S-DISC II ®• Harmony Effects

• Jam-Along Jack

• Funkcia Learn-A-Lick

• Programovateľný emulátor reproduktorovej skrine

• Chromatická ladička

• Kompaktný podlahový dizajn pre nožné ovládanie


 

Digitech RP-7 – predný panel

1) Pedalboard – Pedálový panel RP-7 Valve pozostáva zo šiestich nožných spínačov. Dva nožné spínače režimov napravo od matice parametrov vám umožňujú zmeniť režim Program do režimu Bank súčasným stlačením nožných spínačov <UP>& <DOWN>. Pri zmene režimov sa rozsvieti príslušná LED dióda, ktorá indikuje, či ste v režime Program alebo Bank Mode. V režime Program vám nožné spínače <UP> a <DOWN> umožňujú pohyb medzi programami, zatiaľ čo štyri hlavné spínače, označené <1 – 4>, fungujú ako prepínače zapnutia/vypnutia pre skreslenie, moduláciu, oneskorenie a odraz.

V režime banky vám nožné spínače <UP> a <DOWN> umožňujú pohyb po bankách, zatiaľ čo nožné spínače <1-4> sa používajú na výber programov. Ak súčasne stlačíte nožné spínače 1 a 2, aktivuje sa režim tuneru. Ak sú nožné spínače <3>a <4> stlačené súčasne, aktivuje sa režim premostenia.

2) Matica parametrov – Matica parametrov pozostáva zo skupiny horizontálnych efektových LED a druhej skupiny vertikálnych LED parametrov. Efektové LED diódy sú: kompresor, predzosilňovač, ekvalizácia, šumová brána, Wah Wah, Mod/Pitch, Dual Delay, Reverb a reproduktorová kabína. Táto matica vám presne ukáže, aké efekty a parametre sa používajú.

3) Okno displeja – Okno displeja zobrazuje všetky aktuálne prevádzkové a programovacie informácie a skladá sa z dvoch častí: týchto sedem segmentových LED displejov a LED indikátorov Signal, Clip a Store. Prvá numerická LED v okne displeja indikuje, či ste v užívateľskej (U) alebo vo výrobnej banke (F). Druhá a tretia LED indikuje aktuálne používané číslo banky a štvrtá indikuje, ktoré číslo programu sa práve používa. Tieto čísla sa menia, keď prechádzate dostupnými programami.

Funkcie indikátorov LED Signal, Clip a Store sú nasledovné:

• Signal – Indikuje, či signál vstupuje do Valve RP-7.

• Clip – Indikuje analógové klipovanie vo Valve RP-7. Digitálne orezanie možno zistiť, keď bliká tretia vertikálna LED dióda v hornej časti matice parametrov. Ak dôjde k analógovému alebo digitálnemu orezaniu, výstupný signál môže byť skreslený. Ak dôjde k analógovému orezaniu, skontrolujte úrovne zapnutia/vypnutia predzosilňovača. Na odstránenie problému môže byť potrebné znížiť úrovne. Ak chcete znížiť digitálne orezávanie, Master Úroveň hlasitosti a/alebo efektov by sa mala skontrolovať a podľa toho upraviť. Ako vždy, nech rozhodujú vaše uši.

• Store -Svieti, keď bol v programe zmenený parameter. Keď raz stlačíte tlačidlo <STORE>, prvých sedem segmentov LED v okne displeja bude blikať. Keď ste vybrali banku a umiestnenie programu, kam chcete uložiť svoje efekty, znova stlačte tlačidlo <STORE> (pozrite si stranu 8, v časti Režim úprav, kde nájdete ďalšie informácie o ukladaní programu).

4) Tlačidlá Value, Store a Edit

Tlačidlá Value <UP> a <DOWN> vám umožňujú prechádzať programami Valve RP-7 alebo meniť hodnoty parametrov v režime Edit.

Tlačidlo <STORE> umožňuje uložiť upravený program do pamäte pre neskoršie použitie.

Tlačidlo <EDIT> vám umožňuje upravovať používateľské a výrobné programy.

5) Tlačidlá výberu parametrov

Tlačidlá <LEFT> a <RIGHT> Parameter vám umožňujú prechádzať horizontálnymi LED efektmi matice parametrov.

Tlačidlá <UP> a <DOWN> Parameter vám umožňujú prechádzať vertikálnymi LED diódami parametrov matice parametrov. Tieto klávesy sú aktívne len v režime Edit.

6) Output Level – Ovláda celkovú výstupnú úroveň Valve RP-7. Ovláda aj celkovú úroveň slúchadiel.

7) Presence – Zvýrazňuje obsah vysokých frekvencií v celkovom zvuku. Toto ovplyvní všetky predvoľby.

8) Expression Pedal – Tento pedál hlasitosti umožňuje ovládanie parametrov v RP-7 Valve v reálnom čase.


 

Digitech RP-7 back

1) Jam-Along Jack – Toto je spojenie Jam-Along Jack Valve RP-7. Tu pripojte výstup CD alebo kazetového prehrávača. Toto je tiež bod vloženia pre hudbu, ktorá sa má použiť v režime Lear-A-Lick.

2) Vstup – Toto je zvukový vstup Valve RP-7. Zapojte sem gitaru.

3) Výstup pre slúchadlá – 1/4” stereo konektor pre slúchadlá. Úroveň slúchadiel je ovládaná hlavným gombíkom výstupnej úrovne.

4) Ľavý/mono hlavný výstup – Toto je ľavý hlavný audio výstup Valve RP-7. Tento výstup sa musí použiť, ak je požadovaný mono efekt.

5) Pravý hlavný výstup – Toto je pravý hlavný audio výstup Valve RP-7. Na využitie stereo efektov použite ľavý aj pravý hlavný výstup.

6) Vstup AC linky – Toto je zásuvka AC adaptéra. Používajte iba priložený napájací zdroj PS 0912.


 

Časť 2 – Nastavenie

Vytvorenie pripojení Váš Valve RP-7 je možné pripojiť niekoľkými rôznymi spôsobmi, aby ste splnili požiadavky špecifických aplikácií. Nasledujúce schémy ponúkajú niekoľko rôznych spôsobov pripojenia vášho Valve RP-7.

Hra do dvoch gitarových komb

Valve RP-7 do dvoch kombinovaných zosilňovačov 2X12 – Pre tých z vás, ktorí majú pocit, že „väčšie je lepšie“, by vám táto zostava mala celkom dobre fungovať. Prepojte do oba výstupy Valve RP-7 (L/R) do vstupov oboch zosilňovačov. Použitie takéhoto nastavenia vám umožní produkovať gitarové tóny s množstvom objemu. Je to tiež skvelé nastavenie na vytváranie sviežich a hustých stereo efektov.


 

Hra priamo do mixážneho pultu (recording)

Spustenie priamo do mixážneho pultu RP-7 Valve vám poskytuje emulátor reproduktorovej skrine na priame spustenie do mixážneho pultu.

Nastavenie, ako je toto, vám umožní používať RP7 priamo do mixážneho (recording) mixpultu, aby ste zaistili skvelé nahrávacie tóny pomocou emulátora Speaker Cabinet, ktorý sa nachádza v RP-7. Prepojte z oboch výstupov RP7 káble do mixpultu. Teraz budete chcieť použiť emulátor Speaker Cabinet – stlačte tlačidlo <Edit> a potom použite tlačidlá <Parameter Select>, aby ste sa pohybovali cez maticu efektov, až kým nedosiahnete efekt Speaker CabinetEmulator. Tlačidlá <Parameter Select> a <Value> vám pomôžu doladiť emulátor Speaker Cabinet.


 

Časť 3 – Základné operácie

O režimoch Valve RP-7

Valve RP-7 ponúka sedem režimov, ktoré umožňujú jednoduchú obsluhu efektov a parametrov. Režimy sú nasledovné:

PROGRAM MODE – REŽIM PROGRAMU Umožňuje vám rolovať cez 40 výrobných a užívateľských programov pomocou tlačidiel <UP> a <DOWN>, ako aj nožných spínačov <UP> a <DOWN>. Vstúpte do programovacieho režimu súčasným stlačením nožných spínačov <UP> a <DOWN>, kým sa nerozsvieti LED Program (zelená LED-ka) a na displeji sa nakrátko nezobrazí P. Nožné spínače <1-4>slúžia ako prepínače zapnutia/vypnutia pre špecifikované efekty.

BANK MODE – REŽIM BANKY –  Umožňuje vám rýchlo prechádzať továrenskými a používateľskými bankami pomocou nožných spínačov <UP> a <DOWN>. Do režimu Bank vstúpte súčasným stlačením nožných spínačov <UP> a <DOWN>, kým sa nerozsvieti LED dióda Bank (červená LED-ka) a na displeji sa nakrátko nezobrazí symbol. Keď vstúpite do režimu banky, čísla banky a programov z predchádzajúceho režimu sa zachovajú. Keď sa v okne displeja zobrazí číslo programu, môžete použiť tlačidlá Value <UP> a <DOWN> na rolovanie cez Programy a Banky, presne ako v režime Program. Keď sa v režime Bank používajú nožné spínače <UP> a <DOWN> , budete rolovať iba cez Banky. Keď zmeníte banku pomocou tejto metódy, predchádzajúce číslo programu sa pri novej banke nezobrazí. LED diódy nad nožnými spínačmi <1-4> začnú blikať, čo znamená, že si môžete vybrať program vo vybranej banke stlačením jedného zo štyroch nožných spínačov. Po výbere čísla programu sa zobrazia čísla banky aj programu. Ukončite režim banky prepnutím do iného režimu.

EDIT MODE – REŽIM EDITÁCIE – Umožní vám upraviť parametre efektov v programe. Vstúpte do režimu úprav stlačením tlačidla <EDIT>. Okno Display teraz zobrazuje hodnotu parametra indikovanú LED diódami v matici. V matici parametrov sa môžete posúvať pomocou tlačidiel výberu parametrov. Tlačidlá <UP> a <DOWN> vám umožňujú rolovať cez vertikálne LED diódy parametrov, zatiaľ čo tlačidlá <LEFT> a <RIGHT> vám umožňujú rolovať cez horizontálne LED diódy efektov. Po výbere parametra môžete prechádzať jeho hodnotami pomocou tlačidiel <UP> a <DOWN> Value. Pri zmene hodnôt parametrov bude na displeji blikať desatinná čiarka, ak hodnota nie je uloženou hodnotou pre program. V tomto čase sa rozsvieti aj LED dióda Store. Ak sa vrátite na pôvodnú hodnotu, desatinná čiarka prestane blikať a LED Store zhasne. Ak opustíte režim úprav po zmene parametrov a potom sa vrátite do režimu úprav, zobrazí sa posledný zobrazený parameter.

STORE MODE – REŽIM ULOŽIŤ – Keď upravíte parametre a efekty, môžete ich uložiť na miesto programu používateľa. Keď zmeníte efekt alebo parameter v programe, LED Store sa rozsvieti, čo znamená, že ste zmenili parameter a musíte zmeny uložiť. Stlačte tlačidlo <STORE> raz a prvých sedem segmentov LED v okne displeja bude blikať U. Vyberte užívateľskú banku a umiestnenie programu, do ktorých chcete uložiť svoje zmeny, a opätovným stlačením tlačidla <STORE> zmeny uložte.

BYPASS MODE – REŽIM BYPASSU – umožňuje obísť efekty ventilu RP-7. Do tohto režimu vstúpite súčasným stlačením nožných spínačov <3 a 4>. V okne displeja sa objaví BYP, čo znamená, že ste v režime premostenia. Ukončite tento režim stlačením ktoréhokoľvek z nožných spínačov. Keď opustíte tento režim, RP-7Valve sa prepne do posledného režimu, ktorý ste použili.

TUNER MODE – REŽIM LADIČKY – Umožňuje naladiť vašu gitaru. Vstúpte do režimu Tuner súčasným stlačením nožných spínačov <1 a 2>. Na displeji sa krátko zobrazí tune a potom, čo znamená, že ste v režime tunera. Ak chcete začať ladiť, zahrajte si tón na gitare (najlepšie bude harmonická na 12. pražci). Na displeji sa zobrazí nota, ktorá sa hrá a horizontálne LED diódy Parameter Matrix pod ladiacou lištou sa rozsvietia. Keď sa rozsvieti zelená LED priamo pod IN TUNE ladiacej lišty, nota bude naladená. Ak nota nie je zladená, rozsvieti sa 1 alebo 2 LED naľavo alebo napravo od LED IN TUNE. Ak svietia LED vľavo, tón je nízko a mal by byť doladený smerom nahor. Ak svietia LED diódy vpravo, nota je vysoko a mala by sa doladiť smerom dole – nižšie.

Predvoľby ladenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel <UP> a <DOWN>. Predvolené výrobné nastavenie je: A=440 Hz. Referenčné ovládanie ladenia sa pohybuje od 427 Hz do 453 Hz, čo je ekvivalent ± 50 centov (1/2 poltónu) v oboch smeroch od 440 Hz. Keď rolujete nadol od 427 Hz, nájdete aj alternatívne vynechané ladenia. Alternatívne ladenia sú A = Ab (415), A = G (392) a A = Gb (370). Na displeji krátko zabliká aktuálne zvolená preferencia ladenia. Opustite tento režim stlačením ktoréhokoľvek z nožných spínačov. Keď opustíte tento režim,  RP-7 sa nastaví na posledný režim a program, ktorý ste použili.

LEARN-A-LICK MODE – REŽIM LEARN-A-LICK – Funkcia Learn-A-Lick vám umožňuje nahrať 12-sekundovú pasáž hudby a prehrať ju tak pomaly ako 1/2 rýchlosti bez zmeny výšky tónu. rýchla sólová pasáž. K dispozícii sú 4 funkcie pre Learn-A-Lick. Zahŕňajú:

• Štart / Stop • Prevíjanie dozadu
• Rýchlo vpred
• Záznam

Používanie Learn-A-Lick

• Pripojte výstup slúchadiel vášho CD alebo kazetového prehrávača do vstupného konektora Jam-a-long na zadnom paneli. Nastavte úroveň na požadovanú úroveň počúvania.

• Stlačením nožných spínačov <2> a <3> vstúpite do režimu Learn-a-lick.

• Prejdite na pasáž, ktorú chcete nahrať, a stlačte pauzu na CD alebo kazetovom prehrávači.

• Keď budete pripravení začať nahrávať pasáž, uvoľnite tlačidlo pauzy a stlačte nožný spínač <4>. Na displeji sa zobrazí: rEC a spustí sa nahrávanie. Po dokončení nahrávania sa fráza nastaví do režimu prehrávania v automatickej slučke. Zastavte alebo stlačte pauzu na CD alebo kazetovom prehrávači.

• Stlačením nožného spínača <Tempo Dn> spomalíte prehrávanie na 1/2 rýchlosti v 1/8-inových intervaloch.

• Stlačením nožného spínača <Tempo Up> sa rýchlosť prehrávania zvýši na normálnu rýchlosť v intervaloch 1/8.

• Stlačením nožného spínača <Rewind> sa v 1 sekundových intervaloch posúvate späť.

• Stlačením nožného spínača <F Forward> sa posúvate dopredu cez slučku v 1-sekundových intervaloch.

Expression pedál bude ovládať výstupnú úroveň automatickej slučky.

• Pre opätovné nahranie pasáže stlačte opäť nožný spínač <Record>.

• Ak chcete ukončiť režim Learn-A-Lick, stlačte súčasne nožné spínače <2> a <3>.


 

Sekcia 4 – Efekty a parametre

O matici parametrov Matica parametrov zobrazuje všetky efekty a parametre, ktoré nájdete v RP-7 VALVE. Parametre sú usporiadané do riadkov a stĺpcov. Na navigáciu v matici použite klávesy Parameter Select. Efekty a ich parametre sú nasledovné:

RP-7 Valve’s Compression možno použiť na zvýšenie sustain a utiahnutie gitár a je obzvlášť užitočný pri čistých zvukoch. Parametre kompresora RP-7 Valve sú nasledovné:

On / Bypass –  Zapne alebo vypne kompresor.

Amount – Množstvo ovládania –  mieru kompresie aplikovanej na signál. Vyššie nastavenia poskytujú pevnejší a sústredenejší zvuk, zatiaľ čo nižšie nastavenia umožňujú lepšiu dynamiku. Pohybuje sa od 1-Lo do 78-Hi.


Expression pedál RP-7 Valve vám umožňuje ovládať rôzne parametre v reálnom čase počas výkonu.

Link (EP) – Existuje jedenásť parametrov, ktoré je možné ovládať Expression pedálom. Tieto parametre sú v matici parametrov zvýraznené a označené zátvorkami, ktoré označujú, ktoré prepojenie EP riadi daný parameter.

Max Value – Nastavuje maximálnu hodnotu, ktorú dosiahne parameter priradený Expression Pedal, keď je pedál v prednej polohe. Rozsah sa mení podľa zvoleného parametra.

Min Value – Nastavuje minimálnu hodnotu, ktorú dosiahne parameter priradený Expression Pedal, keď je pedál v zadnej polohe. Rozsah sa mení podľa zvoleného parametra.


 

Skreslenie sekcie RP-7 Valve má šesť extrémne flexibilných typov skreslenia, ktoré sú schopné produkovať najhladšie bluesové tóny až do úplného shred gainu vytočeného stacku.

On / Bypass – Zapne alebo vypne predzosilňovač.

Type – Výber typu použitého zvuku predzosilňovača. CLN1 je teplý čistý lampový tón, CLN2 je jasný čistý lampový tón, BLUE je bluesové skreslenie s miernym ziskom, SAT je lampové skreslenie s vysokým ziskom, ktoré je ideálne pre sólo. Na strane polovodiča predstavuje skreslenie nízkeho až stredného zisku a Gruis skreslenie vysokého zisku, HSt je teplé trvalé skreslenie a FuZZ je vintage plnofrekvenčný fuzz.

Gain – Ovláda množstvo skreslenia produkovaného RP-7. Vysoké nastavenia poskytujú väčší zisk a základ pre jednoduché sólovanie, zatiaľ čo nízke nastavenia ponúkajú lepšie nuansy a dynamické ovládanie. Rozsahy od 1 do 11,0. Poznámka: Parameter ovládania zosilnenia nie je dostupný v typoch predzosilňovačov CLN 1 a CLN 2.

On Level – nastavuje výstupnú úroveň skreslenia, keď je efekt zapnutý. Pohybuje sa od -∞ do 12.

Off Level – Nastavuje výstupnú úroveň skreslenia, keď je efekt vypnutý. Pohybuje sa od -∞ do 12.


 

Tlmič – šumová brána RP-7 Valve vám ponúka efekt digitálnej redukcie šumu profesionálnej kvality.

On / Bypass – Zapne alebo vypne bránu.

Treshold – Prah – nastavuje úroveň, pri ktorej sa brána Silencer™ otvorí. Rozsahy sú Lo a High.

Attack Time – Ovláda, ako rýchlo sa brána Silencer™ otvorí po detekcii signálu nad prahovou hodnotou. Veľké čísla poskytujú pomalšie časy nábehu, zatiaľ čo malé čísla poskytujú rýchly nábeh. Pohybuje sa od 0 do 2 000 milisekúnd (2 sekundy).


 

RP-7 Valve ponúka trojpásmový ekvalizér. Stredná frekvencia stredných a vysokých pásiem je nastaviteľná spolu s jej zosilnením (zosilnenie alebo zoslabenie).

On / Bypass – Zapne alebo vypne EQ.

MID – HI FREQ – Stredná, vysoká frekvencia – umožňuje vybrať strednú frekvenciu stredného (MID) a (alebo) vysokého (Hi) pásma. Stredné frekvenice (MID) sa pohybuje od 130 do 16,0 (130 Hz až 16 kHz). Vysoké frekvencie (Hi) sa pohybuje od 1000 do 16,0 (1,0 kHz až 16 kHz).

LO – MID – HI GAIN – Nízky, stredný, vysoký zisk – umožňuje zvýšiť a znížiť frekvenciu. Rozsahy sú od -15 do 15.


 

RP-7 Valve ponúka klasický wah wah efekt, ktorý možno použiť s alebo bez skreslenia pre tento klasický wah-wah zvuk. Pozíciu efektu je možné ovládať pomocou CC pedálu.

On / Off – Zapína a vypína modul.

Typ – Medzi typy Wah Wah patria; 1. sú v plnom rozsahu a 2 až 7 sa pohybujú od zastretých k jasnejším tónom.

Pozícia – Parameter PEDAL POSITION odráža aktuálne nastavenie zariadenia kontinuálneho ovládania používaného na ovládanie wah efektu. Tento parameter je možné upraviť manuálne pomocou tlačidiel Parameter RP-7 na vykonanie funkcie wah. Keď sa parameter upraví, zmení sa tón pôvodnej noty. Rozsahy 0 až 127.


 

Je multifunkčný modul RP-7 Valve, ktorý vám umožňuje vybrať efekty, ako sú; Efekt Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Panner, Pitch Shift, Whammy™ a Harmony. V tomto module sa nastavujú parametre týchto efektov.

On / Bypass – Zapne alebo vypne modul.

Typ – Type – Umožňuje vybrať konkrétny typ efektu modulácie/výšky. Typy sú: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Panner, Pitch Shift, Whammy™ a Harmony.

Úroveň – Level – Ovláda celkovú úroveň mixu mod/pitch efektu. Rozsahy od 0 do 100.


 

RP-7 Valve ponúka chorus, ktorý je jedinečný v charaktere aj zvuku. Tento duálny chorus ponúka výnimočne bohatý chórusový efekt s použitím viacerých hlasov s rôznymi fázovými charakteristikami. Parametre zboru sú nasledovné:

Speed – Rýchlosť – Ovláda rýchlosť chórusu. Rozsahy od 0 do 100.

Depth – Hĺbka – tento parameter nastavuje hĺbku (intenzitu) chórusu. Rozsahy od 0 do 100.

Delay – Nastavuje množstvo oneskorenia prítomného v efekte Chorus. Rozsahy od 0 do 100.


 

RP-7 Valve tiež ponúka mimoriadne bohaté štúdiový flanger. Parametre flangeru sú nasledovné:

Speed – Ovláda rýchlosť flangeru. Rozsahy od 0 do 100.

Depth – Hĺbka – nastavuje veľkosť hĺbky a oneskorenie prítomné v efekte flanger. Pohybuje sa od 1 do 16.

Regenerácia – Tento parameter nastavuje množstvo regenerácie, ktoré je vnímané ako hĺbka záberu (intenzita) flangeru. Variabilné od -99 do 99.


 

Klasický nastaviteľný efekt fázového posunu (phaser) RP-7 Valve pripomína zvuky keyboardov a gitár v polovici 70. rokov.

Speed – Rýchlosť – Ovláda rýchlosť fázového posunu – phaseru. Rozsahy od 0 do 100

Depth – Hĺbka – nastavuje hĺbku (intenzitu)  phaseru. Rozsahy od 0 do 100.

Regeneration – Riadi množstvo phaserového zvuku privádzaného späť na vstup modulu. Vysoké nastavenia regenerácie vytvárajú dramatické a zaujímavé neprirodzené zvuky. Rozsah od 0 do 99.


 

Tremolo bol jeden z prvých skutočných efektov a objavoval sa väčšinou na skorých gitarových zosilňovačoch. Z tohto dôvodu je tremolo niekedy vnímané ako „staré“ alebo „staré“. RP-7 Valve vdychuje nový život tomuto klasickému efektu a poskytuje úplne transparentnú moduláciu hlasitosti zdrojov zvuku.

Speed – Rýchlosť – Ovláda rýchlosť tremola (rýchlosť modulácie). Rozsahy od 0 do 100.

Depth – Hĺbka – Nastavuje intenzitu tremolo efektu. Rozsahy od 0 do 100.


 

Auto panner je moderný príbuzný tremola, ktorý moduluje zvuk zľava doprava pri danej rýchlosti. Parametre sú nasledovné:

Speed – Rýchlosť – Ovláda rýchlosť posúvania PAN (rýchlosť modulácie). Rozsahy od 0 do 100

Depth – Hĺbka – Nastavuje intenzitu efektu posúvania PAN. Rozsahy od 0 do 100


 

Efekt Pitch Shifting tohto RP-7 Valve vám poskytuje posunutý signál od 0 do 24 poltónov nad alebo pod výšku vstupného signálu.

Amonunt – Množstvo – nastavuje interval medzi pôvodnou notou a notou s posunutou výškou. Variabilné od -24 do 24

Key – Určuje mieru rozladenia aplikovaného na posunutú notu. Variabilné od -99 do 99.


 

Efekt ohýbania výšky tónu RP-7 Valve vám umožňuje plynulo prepínať medzi dvoma prednastavenými intervalmi výšky tónu pomocou CC Pedal.

Amount – Množstvo- Vyberá funkciu modulu Whammy™. V bežných moduloch Whammy je k dispozícii 16 funkcií. Sú nasledovné:

Whammy – Parameter Whammy odráža aktuálne nastavenie efektu Whammy™. Tento parameter by mal byť prepojený s CC pedálom RP-7 Valve. Keď sa poloha upraví, výška pôvodnej noty sa bude meniť v intervaloch podľa nastavenia WHAMMY TYPE. Rozsahy od 0 do 100.


 

RP-7 tiež ponúka inteligentné nastavenie harmónie, ktoré vám umožní vybrať tóninu, stupnicu a množstvo posunu signálu. Oblasti parametrov sú nasledovné:

Amouunt – Množstvo – Množstvo umožňuje vybrať, o koľko sa posunie výška tónu. Toto sa pohybuje od: -Oktávy nadol -Oktáva hore

Key – Tento parameter vám umožňuje vybrať, v ktorej tónine sa uskutoční posun harmónie. Rozsah je od A do G#.

Scale – Stupnica – Tento parameter vám umožňuje vybrať stupnicu, ktorá sa používa v efekte Harmony. Existuje štrnásť rôznych stupníc a sú očíslované takto: 1. Major, 2. Minor3. Harmonic Minor, 4. MelodicMinor, 5. Dorian, 6. Mixolydian, 7. Lydian, 8. Lydian Augmented, 9. Major Pentatonic, 10. Minor Pentatonic, 11. Blues, 12. Whole Tone, 13. Half-Whole Dimished, 14. Whole-Half Dimished.

1/ https://mojagitara.com/ionska-ionsky-modus-diatonicka-dur/

2/ https://mojagitara.com/aiolska-eiolska-diatonicka-mol/

3/ https://mojagitara.com/harmonicka-mol/

4/ https://mojagitara.com/melodicka-mol-vzostupna/

5/ https://mojagitara.com/dorska-dorsky-modus/

6/ https://mojagitara.com/mixolydicka-mixolydicky-modus/

7/ https://mojagitara.com/lydicka-lydicky-modus/

8/ https://en.wikipedia.org/wiki/Lydian_augmented_scale

9/ https://mojagitara.com/prirodzena-pentatonika/

10/ https://mojagitara.com/molova-pentatonika/

11/ https://mojagitara.com/bluesova-hexatonika/

12/ https://mojagitara.com/celotonova-stupnica/

13/ https://mojagitara.com/symetricka-zmensena-stupnica/

14/ https://www.guitarscale.org/a-whole-half-diminished.html

Poznámka: Úplnú referenčnú príručku k týmto mierkam nájdete v tabuľkách intervalov Harmony, ktoré sa nachádzajú na konci tohto článku.


 

Časy oneskorenia 1 a 2 je možné naprogramovať nezávisle. Avšak, On/Off, Type, Level a Feedback naprogramujú to isté pre OBJE oneskorenia 1 a 2. Napríklad, ak sa rozhodnete naprogramovať svoju úroveň na 50, obe oneskorenia 1 a 2 budú 50. Parametre oneskorenia sú nasledovné:

On / Off – Zapína a vypína efekt.

Typ – určuje typ oneskorenia. Typ 1 je mono oneskorenie, Typy 2 až 4 sú oneskorenia s dvoma mono TAP Delaymi a Typy 5 až 7 sú oneskorenia s dvoma stereo TAP Delaymi  (ďalšie informácie nájdete v tabuľke nižšie).

Level – Úroveň – riadi úroveň oneskorenia v Delay1 a Delay 2. Rozsah je od 0 do 100.

Delay 1 a 2 – Dostupné rozsahy oneskorenia sú 0 (bez oneskorenia) až 3,5 sekundy.

Feedback – Spätná väzba – Čas, ktorý trvá, kým Reverb zoslabne do nepočuteľnosti. Rozsah od 0 do 99.


 

Atmosféra alebo dozvuk vzniká, keď sa zvuková energia odráža od povrchov miestnosti a predmetov. Použitie reverbu v nahranom programovom materiáli dáva poslucháčovi pocit, že materiál sa hrá v skutočnej miestnosti alebo sále. Práve táto podobnosť so skutočným akustickým priestorom robí z dozvuku užitočný nástroj v nahranej hudbe. Parametre reverbu a ich funkcie sú nasledovné:

On / Bypass – Zapne alebo vypne Reverb.

Typ – umožňuje vám vybrať si prostredie alebo nastavenie, ktoré chcete použiť. K dispozícii je desať nastavení typu:

LEVEL – Úroveň – Ovláda množstvo reverb signálu, ktorý sa má zmiešať so suchým signálom. Rozsahy od 0 do 100.

DECAY TIME – Čas doznievania – Čas, za ktorý doznieva Reverb do nepočuteľnosti. Pohybuje sa od 1 do 10.


 

Programovateľný obvod Speaker Cabinet RP-7 Valve vám umožňuje používať ho v nahrávacích aj živých situáciách bez vláčenia ťažkých zosilňovačov a/alebo ozvučníc. Stačí pripojiť výstupy RP-7 Valve k mixážnemu pultu a nakopnúť do reproduktorovej skrine. Žiadne problémy s mikrofónom, žiadne ťažké vybavenie, len plný zvuk z mikrofónu. Programy je možné uložiť s rôznymi nastaveniami reproduktorovej skrinky, takže si môžete prispôsobiť svoje banky pre akýkoľvek typ zvuku, ktorý potrebujete. Parametre sú nasledovné:

On / Bypass – Zapína alebo vypína emulátor skrine reproduktorov.

Cabinet Type (Typ kabinetu) – Vyberá tónové charakteristiky simulovanej skrine. Existuje 10 rôznych typov skriniek; 1-3 sú teplé skrinky, 4-6 sú stredné skrinky, 7-9 sú svetlé skrinky a 10 je maximálna frekvenčná odozva skrinky s plnou šírkou pásma.

Poznámka: Keď sú pripojené slúchadlá, emulátor reproduktorovej skrinky je globálne zapojený do všetkých programov. Toto ovplyvní zvuk na ľavom a pravom hlavnom výstupe.


 

Hlavná hlasitosť ventilu RP-7 ovláda celkovú úroveň hlasitosti zvoleného programu. Úroveň je možné ovládať pomocou pedálu CCexpression pre vyváženie úrovní v reálnom čase počas živého vystúpenia. Je tiež užitočné znížiť celkovú úroveň digitálnych efektov, ak dôjde k orezaniu.

Pre/Post – Vyberá, či je efekt pedálu Volume pred digitálnymi efektmi, ktoré umožňujú počuť oneskorenia a reverby po stiahnutí hlasitosti, alebo post-digitálne efekty ovplyvňujúce celú hlasitosť.

Level – Úroveň – ovláda celkovú úroveň hlasitosti. Môžete to urobiť pomocou CC pedálu alebo klávesov Value. Variabilné od 0 do 100.


 

Časť 5 – Dodatok

Reinicializácia ventilu RP-7

Táto možnosť vám umožňuje obnoviť obsah pamäte RP-7 Valve do pôvodného stavu z výroby a kalibrovať expression pedál.

VAROVANIE: Vykonaním tejto funkcie zničíte všetky užívateľom naprogramované dáta. Všetky takéto údaje budú navždy stratené!

Ak chcete obnoviť výrobné programy a kalibrovať expression pedál, postupujte takto:

1. Zapojte ventil RP-7 a súčasne držte stlačené tlačidlo <UP> na výber parametrov.

2. Keď sa v okne displeja objaví rStick, stlačte tlačidlo Hodnota <UP>. Rp-7 sa resetuje do továrenského stavu.

3. Displej vás teraz vyzve na prekalibrovanie expression pedálu čítaním: PEDl CAL

4. Keď sa na displeji zobrazí: toe dn, pohnite pedálom dopredu a stlačte ktorýkoľvek z blikajúcich nožných spínačov.

5. Keď sa na displeji zobrazí: Toe up, pohnite pedálom dozadu a stlačte ktorýkoľvek z blikajúcich nožných spínačov. Expression pedál bude teraz kalibrovaný a RP-7 sa vráti do programovacieho režimu.

Prekalibrovanie Expression pedálu

Ak kalibrácia Expression Pedal zlyhá, môžete ho znova nakalibrovať odpojením napájania, stlačením a podržaním tlačidla na výber parametra<Dole> a opätovným zapnutím napájania. Uvoľnite tlačidlo a zopakujte kroky 3-5, ako je uvedené v časti „Opätovná inicializácia RP-7“ vyššie.

intervalová karta harmónie


 


 

Špecifikácia


 

https://www.zikinf.com/manuels/digitech-rp7-manuel-utilisateur-en-34387.pdf


 

https://www.instrumento.cz/produkty-vyrobek-420-rp7

https://www.ebay.com/itm/144875418234

https://www.casopismuzikus.cz/workshopy/galerie-slavnych-multiefektu-boss-gt-8-digitech-rp7

https://hudebniforum.cz/digitech-rp7-14454

https://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=1920489

https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/one-place-for-sharing-all-patches.1129496/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *