|

Melodická mol vzostupná

Vzdialenosť tri poltóny (1 1/2-tónu) medzi 6. a 7. stupňom v harmonickej molovej stupnici ale nevyhovuje z melodického hľadiska. Intonácia hiátu je oveľa náročnejšia ako intonácia poltónu alebo celého tónu, preto vznikla potreba ho odstrániť zvýššením 6. stupňa. Stupnica so zvýššeným 6. a 7. stupňom sa volá melodická molová stupnica. Tento tvar sa použžíva len v stúpajúcej forme. Pri klesaní sa nahrádza pôvodnou – prirodzenou stupnicou:

Nespevný krok zväčšenej sekundy v harmonickej molovej stupnici (HA) teda odstránila melodická vzostupná molová stupnica (ME) zmenou VI. stupňa na veľkú sextu. Táto mení hiátus na krok veľkej sekundy medzi VI. a VII. stupňom. Tento tvar má melodická molová stupnica pokiaľ sa hrá vzostupne – nahor. Pri hre nadol (zostupne) sa hrá ako diatonická molová stupnica (aiolská). V notovej osnove vidíme vzostupnú melodickú molovú stupnicu:

*

Vššimnite si rozdielnosť tetrachordov: spodný /I./ – molový vrchný /II./ – durový. Vrchný tetrachord melodickej stupnice je rovnaký ako vrchný tetrachord durovej stupnice. Pri speve smerom dole by sme preto čakali, žže i spodný tetrachord bude durový. Keďže nie je, tento postup cítime ako neprirodzený, násilný. Zostupnú formu melodickej stupnice preto interpretujeme ako prirodzenú molovú stupnicu. 6. a 7. stupeň znižžujeme.

 

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov „A“ melodickej mol vzostupnej stupnice. Nespevný krok hiatusu v harmonickej mol „upravuje“ použitie veľkej sexty ( tu je to tón Fis) v melodickej mol vzostupnej, kde vzniká interval veľkej sekundy (medzi tónami „Fis – Gis):
*
*
 Na obrázku hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov „C“ melodickej mol vzostupnej stupnice:
*

 

Rozloženie tónov a prstoklady A melodickej vzostupnej mol, fialová = (veľká) sexta, žltá = (veľká) septima (#163)

Rozloženie tónov a prstoklady A melodickej vzostupnej mol – farebné intervaly (#247)

 *
https://www.youtube.com/watch?v=S0uwq_Xn8Jg
Inštruktážne video – Harmonická a Melodická molová stupnická
https://www.youtube.com/watch?v=dDlwpmKOtfY
Melodická vzostupná mol – cv-001 (od A)

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *