|

Obraty kvintakordov

Okrem základného tvaru – polohy poznáme dva obraty trojzvukov – kvintakordov – príklad: Základný tvar: C = C – E – G, prvý obrat: E – G – c, druhý obrat: G – c – e. Toto su teraz rozoberieme.

*

Prvý obrat kvintakordu

Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je sexta (podľa rozpätia okrajových tónov akordu v tomto tvare). Preto prvému obratu kvintakordu hovoríme sextakord. Ale pozor! Sextakord nemá nič spoločné zo šesťzvukom! Tento sa skladá z tercie a kvarty nad sebou.

*

*

Druhý obrat kvintakordu

Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Tercia prvého obratu sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je opäť sexta a prvým intervalom v akorde je kvarta, druhým tercia. Preto druhému obratu kvintakordu hovoríme kvartsextakord.

*

*

Ak by sme druhý obrat kvintakordu ešte raz obrátili dostali by sme opäť základný tvar kvintakordu ale v polohe o oktávu vyššie: c-e-g, c-es-g, c-es-ges, c-e-gis. V tabuľke je uvedený príklad sumárneho odvodenia obratov kvintakordov od základného tónu C.

*
Nižšie na obrázku môžete vidieť zobrazenie „obratov Cmi (molových kvintakordov)“ na klaviatúre:
 *
piano_obraty-Cmi
*
*

Príklad obratov kvintakordov v tónine F dur:

Poznámka: V začiatkoch precvičovania obratov doporučujem vytvoriť prísluššný kvintakord (v ukᾞke plnými hlavičkami) a až potom v indexe harmonickej funkcie (stupňa) označený obrat. Pri kvintakorde V. stupňa v molovej tónine sa zvýššenie 7. stupňa (tercia kvintakordu) označí posuvkou krížik– alebo odrážka vpravo:

Príklady na precvičovanie obratov hlavných harmonických funkcií:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *