|

Durový kvintakord – trojzvuk a jeho obraty

Durový kvintakord sa skladá (ako môžete z obrázku vyčítať) z dvoch tercií (veľkej a malej) postavených nad seba. V príklade na obrázku od „C“ tvoria prvú (veľkú) terciu tóny „c – e“ a druhú (malú) terciu tvoria tóny „e – g“ (jednoducho na vyšší tón prvej tercie postavíme druhú, malú terciu). Veľká tercia4-poltóny a malá tercia zase 3-poltóny, takže spolu je to 4 + 3 = 7 (poltónov), čo určuje rozpätie durového kvintakordu na čistú kvintu. Rozpätie akordu je vzdialenosť od základného tónu akordu po najvyšší v základnom tvare, nie v jeho obrate. Tým je určený aj tzv. „vzorec akordu“ = 1 – 3 – 5, pričom 1 = čistá prima, 3 = veľká tercia a 5 = čistá kvinta. O durovom kvintakorde viac info tu: Kvintakord durový

Takto zapísaný durový kvintakord, ako ho vidíte vyššie na obrázku predstavuje práve základný tvar, kde tón „c“ predstavuje základný a zároveň najnižší tón akordu a nad ním je terciový (e) a kvintový (g) tón. Ale kvintakordy sa môžu vyskytovať aj v trochu iných tvaroch a to v tzv. „obratoch„. Pri všetkých kvintakordoch (nielen pri durovom) poznáme okrem základného tvaru aj dva obraty.

Prvý obrat durového kvintakordu – Nastáva presunutím pôvodnej veľkej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je sexta (podľa rozpätia okrajových tónov akordu v tomto tvare). Preto prvému obratu kvintakordu hovoríme sextakord. Základný tvar: c – e – g, 1.obrat: e – g – c1.

Druhý obrat durového kvintakordu – Nastáva presunutím pôvodnej čistej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Tercia prvého obratu sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je opäť sexta a prvým intervalom v akorde je kvarta, druhým tercia. Preto druhému obratu kvintakordu hovoríme podľa jeho vnútornej stavby kvartsextakord. Základný tvar: c – e – g, 1.obrat: e – g – c1, 2.obrat: g – c1 – e1.

Ak sa pozrieme na durový kvintakord hlbšie, podľa zvukového charakteru, tak sa jedná o kvintakord, ktorý znie veselo, optimisticky a kľudovo a je maximálne využívaný v kadenciách diatonických durových tónin a aj na iných stupňoch modálnych stupníc. Je veľmi dôležité a to prízvukujem naučiť sa nielen zásobu hmatov durového kvintakordu v rôznych polohách na gitare a transpozíciách:

https://mojagitara.com/category/hudobna-teoria/akordy/kvintakordy-trojzvuky/kvintakord-durovy-x/

Je potrebné, aby ste si tento akord aj zvukovo zapamätali! Počúvajte charakteristiku tohto typu kvintakordu a budete ho rozoznávať už na prvé počutie.

*

Obraty durového kvintakordu ma klaviatúre:

piano_durovy-kvintakord_tvary

*

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *