|

Kvintakord durový (X)

*
piano_Cdur-ztv

*

V schéme a na klaviatúre vyššie je zobrazený kvintakord C dur. Môžeme ho odvodiť napr. zo stupnice C dur od jej I. stupňa alebo zo stupnice A mol od jej III. stupňa:

C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f …

… A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1 – d1 …

 

Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc obsahujúcich tóny c-e-g. Interval veľkej tercie medzi prvým (primou) a druhým (terciou) tónom durového kvintakordu určuje jeho zvukový charakter. Tento znie tvrdo, ľubozvučné a veselo. Vytvára pocit pokoja. Môže sa označovať ako durový, tvrdý, veľký.

V stupnici C dur by sme mohli odvodiť aj ďalšie dva durové kvintakordy od IV. stupňa F dur = F-A-c a od V.stupňa: G dur = G-H-d.

… C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f …

… C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f …

 

Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu), môžeme durový kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c – cis (des) – d – dis (es) – e – f – fis (ges) – g – gis (as) – a – b – h.

 

základný tón – čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá  čistá kvinta akordu (5) = zelená 

 

Na tomto linku si môžete pozrieť niektoré hmaty durvého kvintakordu:
*
Obraty durového kvintakordu ma klaviatúre:
*
piano_durovy-kvintakord_obraty
*

Durový kvintakord

*

Transpozicia otvoreneho E dur

 

Transpozicia otvoreneho A dur

 

Transpozícia otvoreneho D dur

Transpozicia otvoreneho C dur

 

GUMM_058 Transpozicia otvoreneho G dur

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *