|

Nedoškálne tóny aiolskeho modu a ich rozvedenie

V tejto časti si povieme niečo o nedoškálnych tónoch vziknutých pri alterácii1 aiolskej stupnice. Ide o nedoškálne tóny molovej melodickej stupnice, avšak ide o aiolskú melodickú stupnicu v ktorej budeme zvyšovať 6. a 7. stupeň o jeden poltón. Prečo aj v názve zdôrazňujeme že ide o nedoškálne tóny aiolskej stupnice: pretože v tejto časti budeme pojednávať len o nedoškálych tónoch na 6. a 7. stupni ktoré vznikajú práve v aiolskej stupnici. Molová tónina má totiž viecero nedoškálnych tónov ktoré sa aj rôzne rozvádzajú podľa toho z akého modu pochádzajú.

1/ Prirodzená molová stupnica (aiolská). Žiadne tóny nie sú zmenené a teda nezmenené sú aj jej harmonické funkcie

2/ Melodická molová stupnica. 6. a 7. stupeň sú oproti prirodzenej molovej stupnici zvýšené. Tieto zvýšené tóny sa prejavia v harmonických funkciách melodickej molovej stupnice a to tak že dôjde ku zmene akordov na jej jednotlivých stupňoch.

Vo vyššie uvedených príkladoch vidíme že zvýšením 6. a 7. stupňa molovej stupnice sme získali dalšie akordy, ktoré môžeme pri konštruovaní vlastnej harmónie využiť. Pokiaľ prirodzená molová stupnica nám dáva 7 rôznych kvintakordov, melodická molová stupnica nám dáva ďalších 6 nových kvintakordov a teda umožňuje nám skonštruovať bohatšiu harmóniu.

Rozvedenie nedoškálnych tónov: Pri konštruovaní harmónie za použitia nedoškálnych tónov platí pre tieto tóny pravidlo o ich správnom rozvedení. Po použití nedošlálneho tónu nemá nastať terciový ani iný väčší skok, ale stupňovitý postup k jeho rozvedeniu. Taktiež zvýšená sexta by sa správne nemala rozvádzať do prirodzenej sexty, ale má stupňovite pokračovať do prirodzenej alebo zvýšenej septimy a zvýšená septima sa správne nemá rozviesť do prirodzenej septimy ale má stupňovite pokračovať do oktávy.

3/ Rozvedenie nedoškálnych tónov: všimneme si, že nedoškálne tóny sa vyskytujú v rôznych funkciách ako základné tóny, terie a kvinty.

a) a moll

 

b) h mol

1 Alterácia – pozmenenie
2 II. – funkcia pozmenená nedoškálnym tónom

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *