| |

Vokálny dvojhlasný kontrapunkt 2:1

Začátek věty

 • větu zahajujeme stejným způsobem jako v kontrapunktu 1:1

 • navíc můžeme začít po pomlce (1/2 hodnoty cantu firmu – jen v dokonalých konsonancích)

Průběh věty

 • kontrapunkt postupuje ve čtvrťových hodnotách proti půlovým hodnotám cantu firmu

 • souzvuky a vztahy souzvuků na těžkých dobách splňují stejná pravidla jako v kontrapunktu 1:1

 • na lehkých dobách kontrapunkt postupuje: a) do konsonantního intervalu

b) jako disonující průchodný tón (jen stupňovitě)

c) jako disonující spodní střídavý tón

 • volný nástup disonantních intervalů na lehké době je zakázán

 • interval 1 (unisono) se v průběhu věty může užívat pouze na lehkých dobách

Poznámka:

 • při postupu kontrapunktu ve čtvrťových hodnotách dbáme na správné vedení hlasu (jen stupňovitě nebo krokem, vzestupné tercie užíváme však jen lehkých dobách)

 • při postupu kontrapunktu v celých či půlových hodnotách užíváme na všech dobách jen konsonance!

Pohyb hlasů

 • stejně jako v kontrapuktu 1:1

 • veškeré nepřípustné postupy nesmějí vzniknout mezi: a) dvěma sousedními těžkými dobami

b) lehkou a následující těžkou dobou

 • paralelní nebo skryté 5 či 8 mezi lehkými dobami sousedních taktů nejsou závadné

 • skryté 5 nebo 8 mezi těžkými dobami zmírníme odskočením kontrapunktu nad nebo pod prázdný interval, čímž vznikne protipohyb alespoň mezi lehkou a těžkou dobou

Závěr věty

 • předposlední souzvuk je vždy tvořen oběma převodními tóny v intervalu 3 nebo 6

 • poslední souzvuk je vždy 1 nebo 8 (v postupu 3 1 nebo 6 8)

 • k závěrečné 8 nebo 1 postupujeme: a) v poměru 2:1

b) v poměru 1:1 (zpomalíme pohyb v kontrapunktu)

c) synkopicky – připraveným disonantním průtahem k citlivému tónu (postup 7  6  8 nebo 2  3  1)

Poznámka: ve frygickém modu lze použít průtah v závěru jen tehdy, pokud je citlivý tón v cantu firmu.

Ottava a quinta battuta

 • do prázdných intervalů 5 a 8 postupujeme vždy tak, aby vrchní hlas postupoval stupňovitě

 • postup opačný, kdy vrchní tón kvinty nebo oktávy nastupuje skokem a spodní tón stupňovitě (tzv. quinta nebo ottava battuta), je nevhodný

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *