|

Harmonizácia harmonickej dur

Stupnicu harmonicka dur – klikni sem sme si prebrali v minulom článku, takže nebudem rozoberať jej odvodenie, vznik a  ani príklady. V tejto časti sa zameriame na jej jednoduchú harmonizáciu. Len v jednoduchosti pripomeniem zásadnú vec a to je použitie malej sexty na VI. stupni, čo významne ovplyvní jej harmonizáciu.


Ak by sme na tejto stupnici postavili trojzvuky (kvintakordy), vyzerali by tri hlavné kvintakordy (na I. IV. a V. stupni stupnice) nasledovne: Tónika: C dur (c1 – e1 – g1), Subdominanta:  Fmi (f1 – as1 – c2), Dominanta: G dur (g1 – h1 – d2).


Ak by sme na tejto stupnici postavili štvorzvuky (septakordy), vyzerali by tri hlavné septakordy (na II. V. a VII. stupni stupnice) nasledovne: II. stupeň: Dmi7/5b (d1 – f1 – as1 – c2), V. stupeň:  G7 (g1 – h1 – d2 – f2), VII. stupeň: Hdim (h1 – d2 – f2 – as2).


V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť všetky parametre pri troj aj štvor-zvukoch:


Na interaktívnom hmatníku nižšie vidíte malé sexty (As – as) zobrazené štvorčekmi. Základný tón (root) – prima, je označený červenou farbou, veľké sekundy bielou, veľké tercie modrou, čisté kvarty tyrkysovou, čisté kvinty zelenou, malé sexty fialovou (štvorčeky) a veľké septimy žltou.

Rozloženie tónov harmonickej dur od C na hmatníku gitary 1 až 12 poloha. (#340)


Paralelné stupnice harmonickej dur – tabuľka

V tabuľke vyššie vidíte odvodenie postupne na všetkých siedmich stupňoch paralelné stupnice od C harmonickej dur. V žltom poli (červeným písmom) vidíte pod každou stupnicou intervalový vzorec stupnice (vnútornú štruktúru). Za každou stupnicou sú vpravo zobrazené akordové značky pre trojhlas (kvintakordy – prvý stupeň C) a pod ním pre štvorhlas (septakordy – prvý stupeň Cmaj7) atď… Je to obdobný systém odvodenia ako sme videli (a riešili) pri stredovekých (modálnych) stupniciach. Aj tu môžeme teda hovoriť o módoch (modus = spôsob) pre harmonickú durovú stupnicu.


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *