|

Pedalboard Neural DSP Quad Cortex + Roland GR-55 + MIDI Forte

Môj aktuálne používaný pedalboard (2022-04) je osadený tromi základnými jednotkami. pre generovanie gitarových zvukov je to Neural DSP Quad Cortex, pre generovanie gitarových ale aj synťákových (PCM syntéza) zvukov Roland GR-55 a toto všetko je ovládané cez MIDI nožným controllérom MIDI Forte 16F2D.

V zostave ďalej fungujú dva stereo volume pedále, ktoré zabezpečujú maximálnu kontrolu nad výstupnými hlasitosťami. Prvý je Gerhát – MINIMIX2, ktorý zabezpečuje ovládanie hlasitosti dvoch nezávislých stereo signálov (oranžový pedál) a síce tak, že v základnom stave je nastavená určitá minimálna (základná) hlasitosť a v prípade potreby je možnosť pridať.

Druhý je Andrašovan MIDI stereo volume signál seprarátor, ktorý slúži pre ovládanie stereo master volume a tiež pre MIDI riadenie dvoch samostatných stereo prichádzajúcich signálov (fialový pedál). Na vstupe sú dva 6,3mm stereo jacky (11, 12) kde prichádzajú dva samostatné stereo signály.

Na výstupe Andrašovan MIDI stereo volume – signál separátoru sú štyri mono 6,3 mm konektory (13, 14). MIDI IN konektor príjma MIDI Program Change (PC) správy, pričom je to tak, že párne číslo PC zopne červený stereo výstup (gitara + synth) a nepárne číslo PC spína zelený stereo výstup (ukulele).

Smerovanie a možnosti signálu z gitary

Výstupný signál z gitary je tvorený týmito cestami:

1/ Signál zo snímačov gitary PK Guitars GU-1 (číslo 2 na fotke), kde je klasický 5-polohový prepínač a tým, že je použitý mega-prepínač sú v polohách 2 a 4 zopnuté single coil snímače (tj. spolu zo stredovým singlom ide aj jedna cievka s okrajových snímačov). Je teda 5 rôznych kombinácií pre farbu zvuku odchádzajúceho z gitarového jack výstupu. Farba sa dá ovplyvniť ešte použitím tónovej clony (potenciometer tone).

2/ Signál z piezzo snímaču gitary PK Guitars GU-1 (číslo 1 na fotke), kde je pod kobylkou tela ukulele časti gitary umiestnený klasický piezzo snímač. Zvuk sa dá farebne ovplyvniť dvojpásmovým grafickým EQ a hlasitosť otočným volume potenciometrom. Elektronika piezzo snímača má aj zabudovanú ladičku.

3/ Signál z MIDI snímaču Roland GK-3 na gitare PK Guitars GU-1 (číslo 3 na fotke), kde je pred tremolom tesne pred kobylkou gitary (na obrázku nižšie za zadným humbucker snímačom – čierna tyčka s káblokom) zabudovaný MIDI snímač Roland a od neho ide káblikom signál do riadiacej jednotky Roland GK-3.

Zvuk sa dá farebne ovplyvniť dvojpásmovým grafickým EQ a hlasitosť otočným volume potenciometrom. Elektronika piezzo snímača má aj zabudovanú ladičku.

 

Smerovanie a možnosti signálu v pedalboarde

Podľa nastavených parametrov a ovládačov na gitare GU-1 a v GK-3 prevodníku prechádza signál 13-PIN-ovým káblom na špeciálny 13-PIN-ový vstup na Roland GR-55 (číslo 4 na fotke). V tomto signále je aj signál s normálnych snímačov gitary (elektrofonický), ktorý je na GR-55 špeciálne vyvedený von pre ďalšie smerovanie (číslo 5 na fotke). Tento signál prichádza na vstup Neural DSP Quad Cortex (číslo 6 na fotke hore), kde je spracovaný a poslaný na jeden zo stereo vstupov na Gerhat MINIMIX2 (číslo 7 na fotke).

Signál privedený s GK-3 do GR-55 je tak isto spracovaný v Roland GR-55 (gitarové zvuky, synth) a tento je poslaný na jeden zo stereo vstupov na Gerhat MINIMIX2 (číslo 8 na fotke).

Signál privedený z Neural DSP a GR-55 na stereo vstupy na Gerhat MINIMIX2 (na obrázku nižšie vľavo) je spracovaný volume pedálom (obidva signály sa spracovávajú oddelene – separátne). Tento pedál má viacero výstupov (ako napr. výstup MONITOR aj s ovládaním úrovne signálu, či MUTE ovládanie) ale tu budeme riešiť len master výstupy, ktoré sú tvorené dvomi stereo výstupmi (číslo 9 a 10 na fotke). V mojom prípade pedál funguje tak, že mám nastavenú (potenciometrom na boku pedálu – žltý fliačik) minimálnu hlasitosť (pedál je štandardne nastavený v dolnej – minimálnej polohe).

Stereo signály 9 a 10 sú nasmerované na vstupy 11 a 12 Andrašovan MIDI stereo volume signál seprarátor-u, kde je ďalšia možnosť stereo volume ovládania obidvoch signálových ciest oddelene. Tento je však nastavený opačne, tj. v základnom nastavení je naplno a pre prípad potreby ubrať hlasitosť sa dá na nastavenú úroveň stiahnuť. Finále signálu predstavujú dva stereo výstupy ( 2 x L/R) jeden stereo výstup L/R pre gitaru (13) a jeden stereo výstup L/R pre ukulele (14). Celkovú schému toku signálu môžete vydieť na obrázku nižšie.

 

Ako Neural DSP Quad Cortex tak aj GR-55 je možné ovládať cez MIDI, takže pomocou nožného kontroléru MIDI Forte (15) ovládam potrebné parametre (v podstate 3x program change – Neural – GR55 a Andrašovan). U GR-55 je potrebné posielať aj upresnenie banky, takže ide aj parameter MSB a LSB pre program change.

Pre úplne utlmenie signálu (bez potreby niečo sťahovať) slúži spínač KILL SWITCH (16) – prepínač vpravo vyššie na fotke s nálepkou Line6). Prívod elektriky a napájacie zdroje sú skryté medzi dvomi volume pedálmi (17).

 

Celkove je možné vytvoriť škálu zvukov (signálov):

hrá len Neural DSP Quad Cortex

hrá len zvuk z Roland GR-55

hrajú obidve zariadenia Neural DSP Quad Cortex aj Roland GR-55

hrá len zvuk z piezzo snímača na ukulele cez processing GR-55 samostatne

hrajú zvuky z piezzo snímača na ukulele a modeling cez GR-55 spolu

hrá piezzo snímač na ukulele, modeling cez GR-55 a aj zvolený zvuk s Neural DSP Quad Cortex spolu

 

Cesta (routing) MIDI signálu:

Z Nožného MIDI controlléru (Microdesignum MIDIForte16F2D) z MIDI OUT ide MIDI signál na MIDI IN zariadenia MIDI Solution 1x MIDI IN / 4x MIDI OUT.

Tu sa MIDI signál dostáva na samostatné MIDI výstupy (OUT), kde je cez MIDI káble samostatne privedený do zariadení Neural DSP Quad Cortex (správy MIDI kanál 1), Roland GR-55 (správy MIDI kanál 2), Andrašovam MIDI separátor audio signálu (správy MIDI kanál 3).

 

Podobné články

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *