Digitech 2120 Artis VGS – (9) ďalšie pomocné funkcie a dodatok

Toto sú ďalšie funkcie Utility zahrnuté v 2120 VGS, ktoré vám trochu uľahčia život pri programovaní.

Obnovenie továrenských nastavení

Umožňuje naraz vymazať všetky nastavenia používateľského programu, predvolené nastavenia a pomôcky a obnoviť pamäť 2120 VGS do stavu z výroby.

VÝSTRAHA! Tento postup zničí a vynuluje VŠETKY užívateľské programy v pamäti 2120VGS. Pred pokračovaním v tomto postupe sa uistite, že chcete vymazať pamäť a začnite odznova.

Ak chcete vykonať obnovenie továrenských nastavení, postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo <Utilities> a pomocou ovládača <Page> prejdite na stranu 13 ponuky Utility. Displej zobrazuje:

2. Reset spustíte otočením ovládača <1>.

3. Toto je vaša posledná šanca zmeniť názor. Ak ste si istí, otočte ovládač <3>. Ak nie, postup môžete prerušiť otočením ovládača <4>. Ak otočíte ovládačom <3>, informačný riadok na displeji krátko zobrazí:

FACTORY RESETTING… (OBNOVENIE TOVÁRNYCH VÝROB…)
potom sa jednotka resetuje a vráti sa do programu 1.
*

V extrémnych situáciách je možné 2120 VGS resetovať pomocou špeciálneho postupu pri zapnutí. Toto tiež úplne resetuje 2120, čím sa odstránia akékoľvek vlastné nastavenia vytvorené používateľom. Postup je nasledovný:

1. Počas zapínania vášho 2120 VGS stlačte a podržte tlačidlo <Preamp>.

2. Po zobrazení hviezdičky v informačnom riadku na obrazovke uvoľnite tlačidlo parametra <Preamp>.
3. Stlačte tlačidlo <Mod> a 2120 VGS sa znova inicializuje.

Globálny vs. miestny kabinet Emulácia

Pri používaní emulátora kabinetu v globálnom alebo lokálnom režime je potrebné vziať do úvahy, či chcete alebo nechcete, aby táto zmena ovplyvnila všetky vaše zvuky. Globálny režim je vhodné použiť vtedy, keď často hráte na rôznych miestach (pretože každá miestnosť znie vždy inak).

1. Stlačte <Utilities> a pomocou ovládača <Page> prejdite na stranu 2 na stránke Utility. Displej zobrazuje:

2. Pomocou gombíka <4> môžete zapnúť emulátor kabinetu buď do režimu lokálneho zapnutia alebo globálneho zapnutia alebo globálneho vypnutia.

Globálny vs. miestny ekvalizér a wet/dry mixér

Pri používaní globálneho ekvalizéra a mokrého/suchého mixéra v globálnom alebo lokálnom režime je potrebné vziať do úvahy, či chcete, aby táto zmena ovplyvnila všetky vaše zvuky. Globálny režim je vhodné použiť vtedy, keď často hráte v rôznych miestnostiach (pretože každá miestnosť znie vždy inak).

1. Stlačte tlačidlo <Utilities> a pomocou ovládača <Page> prejdite na stranu 1 na stránke Utility. Displej zobrazuje:

2. Pomocou ovládača <4> môžete prepnúť Global EQ a Wet/Dry Mixer na lokálny alebo globálny režim.

Výstupný režim

Môžete si vybrať výstupnú trasu signálu vášho 2120 ako stereo alebo mono výstup signálu.

1. Stlačte tlačidlo <Utilities> a pomocou ovládača <Page> prejdite na stranu 1 ponuky Utility. Displej zobrazuje:

2. Pomocou ovládača <2> môžete nastaviť výstupnú cestu 2120 na stereo alebo mono signál.


Dodatok (Apendix)

2120 VGS Factory Program List


Digital Effect Block Configurations (Factory Bank) – Konfigurácie bloku digitálnych efektov (výrobná banka)

 1. 101)  Cfg. 1 (4,
 2. 102)  Cfg. 2 (4,
 3. 103)  Cfg. 3 (H,
 4. 104)  Cfg. 4 (4,
 5. 105)  Cfg. 5 (H,
 6. 106)  Cfg. 6 (4,
 7. 107)  Cfg. 7 (4,
 8. 108)  Cfg. 8 (H,
 9. 109)  Cfg. 9 (F)
 10. 110)  Cfg. 10 (H, H, H,H) Dual S-DISC II
 11. 111)  Cfg. 11 (F, F) Dual S-DISC II
 12. 112)  Cfg. 12 (4, 4, 4, 4, F) Dual S-DISC II
 13. 113)  Cfg. 13 (F,F) Dual S-DISC II
 14. 114)  Cfg. 14 (All 4ths) Dual S-DISC II
 15. 115)  Cfg. 15 (4,4,2,4,4,2)
 16. 116)  Cfg. 16 (All 4ths)
 17. 117)  Cfg. 17 (3,4)
 18. 118)  Cfg. 18 (4,3)
 19. 119)  Cfg. 19 (2,4,4,)
 20. 120)  Cfg. 20 (4,4,2,)
 21. 121)  Cfg. 21 (4,4,4,4)
 22. 122)  Cfg. 22 (H, H, F,)
 23. 123)  Cfg. 23 (F, H, 4,4)
 24. 124)  Cfg. 24 (4, 4, 4,4,F)

Effect Configuration Chart – Tabuľka konfigurácie efektov

Konfigurácie duálneho výstupu -Všimnite si, že niekoľko konfigurácií efektov (tj: 7 a 8) používa duálne výstupy. To znamená, že cesty duálneho skreslenia možno spustiť do pravého aj ľavého výstupu. To bude diktované posúvaním skreslenia doprava alebo ľavý.

Kľúč: 4= modul veľkosti 1/4 * 3= modul veľkosti 3/4 * H= modul veľkosti 1/2 * F= Modul celej veľkosti


Harmony Interval Charts – Harmonické intervalové grafy


Špecifikácia – 2120 VGS Specifications

A/D Converter: 20 bit, 64 x oversampled delta-sigma stereo D/A Converter: 20 bit 64 x oversampled
Sampling Frequency: 44.1 kHz
Frequency Response 20~20kHz +/- 0.5 dB

DSP Section:

Static-Dynamic Instruction Set computer 2 (S-DISC II®) Digital Signal Path Width: 24 bits (144.5 dB)
Internal Data Path Width: 48 bits (289 dB)
Dynamic Delay Memory: 64k x 24 bits (1.4 seconds)
Static Delay Memory: 256 24-bit registers (5.8 milliseconds) Data ALU Processing: 45.1 MIPS

Address ALU Processing: 33.8 MIPS Multiplier Size: 24 bits x 24 bits THD Less than 0.03 (kHz)

Input Section:

Connectors: 1- 1/4″ TRS Plug balanced
Nominal Level: -10 dBV, +4 dBu, software variable Maximum Level: +18 dBu
Impedance: 10 kΩ

Output Section:

Connectors: 2- 1/4″ TRS Plug balanced, Nominal Level: -10dBV, +4 dBu switchable Maximum Level: +18 dBu
Impedance: 470 Ω

Recommended Output Load: 20K Ω

General:

Frequency Response: 20 Hz. – 20kHz. ±3 dB
S/N ratio: Greater than 91 dB; ref =max signal, 22 kHz measurement bandwidth, unweighted 96dB Max signal “A” Unweighted
Total Harmonic Distortion Less than 0.03% (1 kHz)
Midi In, Out/Thru

Memory Capacity:

Factory: 100 Programs User: 100 Programs

Power Requirements:

US and Canada: 120 VAC, 60 Hz Japan: 100 VAC, 50/60 Hz Europe: 230 VAC, 50 Hz
UK: 240 VAC, 50 Hz

Power Consumption: 28 watts

Dimensions: 19″ (482 mm) W x 3.50″ (88 mm) H x 9.25″ (234 mm) D Net Weight: 10.60 lbs (4.80 kg.)
Shipping Weight: 13.35 lbs. (6.05 kg.)

8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah, 84070

Telephone 801.566.8800 FAX 801.566.7005

International Distribution:
3 Overlook Drive, Unit 4 Amherst, New Hampshire 03031 U.S.A. FAX 603.672.4246

DigitechTM, 2120 VGS ArtistTM, and S-DISCTMII are registered trademarks of the Harman Music Group Incorporated

Copyright © 1998
the Harman Music Group Incorporated

Printed In U.S.A. 3/98 Manufactured in the U.S.A.

2120 VGS Artist 18-2169-A
Please Visit Digitech on the World Wide Web at: http/digitech.com

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *