Digitech 2120 Artis VGS – (1) Rýchly štart SK

Rýchly štart

Pre tých z vás, ktorí uprednostňujú okamžité hranie teraz (resp. vyskúšanie  Digitech 2120 Artis) a čítanie podrobnejšieho návodu neskôr, som preložil a spracoval túto sekciu s názvom „Rýchly štart“, aby ste mohli zariadenie vyskúšať.

Pripojovacie káble:

Pripojte gitarový vstup do predného panela a výstupné káble do zadných konektorov. S výstupnými konektormi možno použiť vyvážené (koncovka-krúžok-objímka) alebo nevyvážené (koncovka-objímka) káble.

Pripojte nožný ovládač Control One

Pripojte výstup priloženého nožného ovládača DigiTech 2120 FC ku konektoru nožného ovládača, ktorý sa nachádza na zadnej strane 2120. Pred pripojením 2120 k napájaniu sa uistite, že je pripojenie vykonané.

UPOZORNENIE: NEPRIPÁJAJTE NIČ AKO NOŽNÝ OVLÁDAČ DIGITECH 2120 FC KU KONEKTORU NOŽNÉHO OVLÁDAČA NA ZADNOM PANELI! MÔŽETE SI POŠKODIŤ ZARIADENIE.

Ak chcete ovládať 2120 cez MIDI, pripojte MIDI kontrolér ku konektoru MIDI In.

*

Ďalšie články ku Digitech 2120 Artis (1 – 9 = slovenský manuál)

kontakt: kloceksk@gmail.com / tel.: 0903 718279

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-nastavenie/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-uprava-programov/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-efekty-a-parametre/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-digitalne-efekty/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-2120fc/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-7-pokrocile-nastavenia/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-8-midi/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-9-dalsie-pomocne-funkcie-a-dodatok/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-harmonizer/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-preamp-parametre-ovladac-4mix/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-mod-parametre-ovladac-4mix/

https://mojagitara.com/digitech-2120-artis-vgs-alfadial-program-select/

Použiť napájanie:
Na pripojenie 2120 do vhodne uzemnenej zásuvky použite dodaný napájací kábel. Uistite sa, že všetky napájacie káble vediete ďalej od zvukových káblov. Tým sa zabráni vstupu šumu a rozptýlených magnetických polí do signálovej cesty.

Slučka efektov:
Pripojte akékoľvek externé efektové zariadenia (napríklad starý obľúbený FX pedál) do 2120 efektových odosielacích a návratových konektorov. Prepínač úrovne FX slučky (umiestnený na zadnom paneli) vám umožňuje buď zvýšiť alebo znížiť úroveň o 6 dB jednoduchým stlačením prepínača dovnútra alebo von.

POZNÁMKA: Nastavte externé zariadenia tak, aby vracali rovnakú úroveň signálu do 2120, akú prijímajú z 2120. Vyhnete sa tak zmenám úrovne pri zapínaní a vypínaní efektovej slučky. Tento vzťah úrovne signálu sa nazýva jednotný zisk.

Upraviť vstup:
Nastavte gitaru na najhlasnejšiu prevádzkovú úroveň, ktorá sa bude používať. Uistite sa, že váš zosilňovač je nastavený na čistý zvuk, že všetky ovládače tónu sú neutrálne (ploché) a že hlavná hlasitosť zosilňovača je úplne znížená. V tomto momente použite gombík Input na prednom paneli na nastavenie vstupnej úrovne na požadované nastavenie, takže najhlasnejší gitarový signál občas rozsvieti LED indikátor klipu.

Upraviť výstup:
Nastavte výstupnú úroveň 2120 do polohy 12 hodín a zvýšte hlavnú hlasitosť zosilňovača na požadovanú úroveň.

Vyberte program:
Začnite hrať na gitare a pomocou kolieska Program/Effect vyberte ľubovoľný program. Používateľské programy 1-100 sú duplikáty programov z výroby. Sú užívateľsky programovateľné a môžete ich ľubovoľne upravovať a ukladať. Výrobné programy 1-100 nie sú programovateľné používateľom. Továrenské programy. 101-124 sú základné programy, ktoré predstavujú 24 konfigurácií efektov. Všetkých 124 výrobných programov nemožno prepísať.


displej Digitech 2120 Artis VGS


Predný panel – Digitech 2120 Artis VGS

1) Gombík výstupnej úrovne – ovláda celkovú výstupnú úroveň 2120 VGS.

2) Displej – Na tomto veľkom vlastnom displeji sa zobrazujú informácie, ktoré potrebujete na pohyb v operačnom systéme. Displej má
niekoľko sekcií:

2a) Indikátor čísla programu – Tri veľké číslice v ľavom hornom rohu displeja označujú, ktorý program je aktuálne zvolený.

2b) Továrenské / užívateľské indikátory – Ikony Výrobný a Užívateľský program priamo pod číslom programu označujú, či sa aktuálny program nachádza buď v továrenskej alebo užívateľskej banke.

2c) Indikátory banky/stránky – V ľavom dolnom rohu displeja sa nachádzajú indikátory banky/stránky:
• číslo banky, v ktorej sa aktuálny program nachádza v režime Program. (Zobrazí sa len vtedy, keď je 2120 FC
pripojený). Stránka, ktorá je aktuálne vybratá v rôznych režimoch úprav.

2d) Informačný riadok – riadok 24 znakov v hornom riadku displeja poskytuje podrobnejšie informácie o špecifických funkciách a položkách, ako sú: Názvy programov, názvy parametrov a pomocné alebo pomocné informácie.

2e) Sekcie s údajmi o parametroch – Bezprostredne pod informačným riadkom sú štyri sekcie s údajmi o parametroch. Zodpovedajú ovládačom <1> až <4> na prednom paneli. Každá sekcia zobrazuje aktuálnu hodnotu uvedeného parametra.
Indikátor CC v každej voľbe hovorí, či je indikovaný parameter nastavený na ovládanie pomocou MIDI ovládača, 2120 FC alebo interného dynamického LFO. Po úprave parametra sa pod parametrom, ktorý bol upravený, zobrazí ikona ZMENENÉ a rozsvieti sa tlačidlo <Uložiť>, čo znamená, že zmena v programe bola vykonaná, ale nebola uložená.

2f) Input Level / Clip Meter – Merač vstupnej úrovne a klipu sa nachádza v strede spodnej časti displeja. Tento merač zobrazuje úroveň predzosilňovača a využíva činnosť detektora špičiek na zobrazenie najvyšších úrovní predzosilňovača. Indikátor Clip na konci meracieho prístroja indikuje, či je vstupný signál orezaný v sekcii analógového vstupu (preddigitálny) alebo v doméne digitálnych efektov.

2g) Matica smerovania efektov – Matica smerovania efektov zobrazuje tok signálu aktuálne zvoleného programu. Táto matica obsahuje rámčeky, ktoré reprezentujú každý modul efektu spolu s čiarami, ktoré označujú, ako sú tieto efekty spojené so vstupmi, výstupmi a navzájom. Ak je modul efektu obídený, cez rámček modulu v matrici sa objaví čiara. V režime FX Edit bude blikať políčko, ktoré predstavuje aktuálne zvolený efektový modul.

3) Vstupný konektor – sem zapojte gitaru.

4) Clip LED – Clip LED Signalizuje, že vstupný signál spôsobuje orezanie vstupného stupňa v 2120 VGS.

5) Gombík vstupnej úrovne – ovláda vstupnú úroveň 2120 VGS.

6) Otočný ovládač Gain/Page – ovláda parameter zosilnenia skreslenia buď lokálne alebo globálne. Výber globálneho alebo lokálneho režimu nájdete na strane 1 v ponuke Utilities. Keď je 2120 VGS v režime úprav, gombík Page sa používa na rolovanie po stránkach zvoleného efektového modulu.

7) Gombíky parametrov – Gombíky parametrov <1> až <4> sa používajú na:
• zmeniť zosilnenie EQ (<1> – <3>) a mix medzi signálmi Wet a Dry (<4>) v režime Program. Režimy EQ a Mix
možno nastaviť buď na lokálny alebo globálny režim na strane 1 v nástrojoch. • zmeniť parametre, ktoré chcete upraviť v režime FX Edit.

8) Koliesko Program/Effect Wheel – Vyberá programy v režime Program alebo mení moduly efektov v režime FX Edit.

9) Tlačidlo Program – prepína medzi používateľskou a továrenskou bankou. Postupným stlačením sa tiež vráti 2120 VGS do režimu Program z iného
režimov.

10) Tlačidlo SOLO – Zapína/vypína parameter SOLO.

11) Tlačidlo Úrovne – (Levels) Opustí aktuálny režim a vstúpi do režimu Úrovne.

12) Tlačidlo Assign – Používa sa na priradenie programov a parametrov k 2120 FC alebo priradenie parametrov k MIDI ovládačom.

13) Tlačidlo FX Edit – Opúšťa aktuálny režim a vstupuje do režimu FX Edit. Postupným stlačením sa tiež vráti 2120 VGS do režimu Program.

14) Tlačidlo Store – spúšťa funkciu Store a označuje zmenený stav.

15) Tlačidlo Utility – Opustí aktuálny režim a vstúpi do režimu Utilities.

16) Tlačidlo premostenia – (Bypas) vynechá predzosilňovač a efekty 2120 VGS

17-23 Tlačidlá knižnice FX:

17) [PreAmp] – Opustí aktuálny režim a vstúpi do režimu úpravy efektov na module predzosilňovača. Postupnými stlačeniami sa presuniete na ďalší dostupný modul v sekcii PreAmp.

18) [Mod] – Opustí aktuálny režim, vstúpi do režimu FX Edit a vyberie prvý dostupný modulačný modul programu. Postupnými stlačeniami sa presuniete na ďalší dostupný modulačný efekt v rámci programu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla sa automaticky načíta modulačný efekt do aktuálne zvoleného efektového modulu.

19) [Pch] – Opustí aktuálny režim, vstúpi do režimu FX Edit a vyberie prvý dostupný modul PitchShift alebo Detune programu. Postupnými stlačeniami sa presuniete na ďalší dostupný modul PitchShift alebo Detune v programe. Stlačením a podržaním tohto tlačidla sa automaticky načíta efekt rozladenia do aktuálne zvoleného efektového modulu.

20) [Dly/Rvb] – Opustí aktuálny režim, vstúpi do režimu FX Edit a vyberie prvý dostupný modul Delay alebo Reverb programu. Postupnými stlačeniami sa presuniete na ďalší dostupný modul Delay alebo Reverb programu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla sa automaticky načíta efekt Dly/Rvb do aktuálne zvoleného programu.

21) [Other] – Opustí aktuálny režim, vstúpi do režimu FX Edit a vyberie konfiguráciu efektu. Postupnými stlačeniami sa presuniete na ďalší dostupný modul digitálnych efektov, ktorý nie je zahrnutý vo vyššie uvedených výberoch, až kým sa nedostanete k modulu Master Mix.

22) [TapIt] -Tlačidlo TapIt sa používa na nastavenie tempa oneskorenia (delayu) klepnutia pre presné klepnutia na čas oneskorenia. Ak chcete použiť tlačidlo TapIt, jednoducho klepnite na tlačidlo <TapIt> v požadovanom tempe a čas oneskorenia sa automaticky prekalibruje.

23) [Tuner] – Opustí aktuálny režim a prejde do režimu tunera – ladička.

24) Vypínač – Zapína a vypína jednotku (ON/OFF).


Zadný panel – Digitech 2120 Artis VGS

1) Vstup striedavého prúdu – Sem pripojte dodaný napájací kábel.

2) MIDI In – Port MIDI In umožňuje 2120 VGS reagovať na prichádzajúce MIDI správy, vrátane zmeny programu, nepretržitého ovládania a údaje System Exclusive.

3) MIDI Out/Thru – odosiela alebo odovzdáva akékoľvek MIDI dáta generované 2120 VGS do iných zariadení.

4) Vstup Control One – Ide o 5-kolíkový konektor DIN na pripojenie priloženého nožného ovládača DigiTech 2120 FC. Pripojenie 2120 FC by sa malo uskutočniť pred zapnutím 2120 VGS.
DÔLEŽITÉ: TOTO NIE JE MIDI PORT. PRIPOJENIE INÝCH ZARIADENÍ NEŽ DIGITECH 2120 FC KU KONEKTORU MÔŽE POŠKODIŤ JEDNOTKU.

 

5) Expression Pedal Input – Tento 1/4” vstupný jack vám dáva možnosť pripojenia externých pasívnych pedálov na ovládanie hlasitosti na ovládanie parametrov v 2120 VGS m.
Poznámka: Pri použití 2120 VGS s nožným ovládačom 2120 FC sa vstup 1/4 expression pedálu na zadnej strane jednotky označuje ako EXP 3. Keď sa 2120 VGS používa samostatne, vstup pre expression pedál sa nazýva EXP 1.

6) FX Loop Level Switch – Tento prepínač vám dáva možnosť buď štandardnej úrovne (vypnúť), alebo 6 dB cut (zapnúť) v úrovni fx slučky. Toto je ideálne použiť pri vkladaní FX pedálu, ktorý nemusí mať rovnakú výstupnú úroveň, aby sa úroveň udržala aj v reťazci

7) FX Send – (odoslanie signálu) Toto je mono send jack efektovej slučky. Tu pripojte vstup externého efektového zariadenia. Odoslanie dostane svoj signál bezprostredne za modulom Analog Wah. Je to vyvážený konektor TRS.

8) FX Return – (návrat signálu) Toto je návrat efektovej slučky. Privádza sa späť do signálneho reťazca pred skreslenými časťami 2120.

9) Ľavý/Mono výstup – Toto je ľavý zvukový výstup. Keď bežíte v stereo režime, použite ľavý aj pravý výstup. Ak pracujete v mono režime, použite ľavý výstup a voliteľný mono režim v časti pomocné programy. Je to vyvážený konektor TRS. Strana 11 režimu Utilities vám dáva možnosť vybrať si režim výstupu Stereo alebo Mono.

10) Pravý výstup – Toto je správny zvukový výstup na použitie pri spustení v stereo režime. Toto je vyvážený konektor TRS.

11) Zásuvka AC poistky – Tu je priamy prístup k poistke.

Vo vnútri gitarového predzosilňovača

2120 VGS ponúka svetoznáme tóny predzosilňovača DigiTech, ktoré sa stali absolútnou nevyhnutnosťou v nahrávacom štúdiu alebo na pódiu.

Kompresia: Každý program 2120 VGS má kompresný obvod s dynamickým rozsahom špeciálne navrhnutý na použitie v gitarových aplikáciách.

Digitálne riadený analógový Wah: Teraz môžete mať vintage analógové Wah efekty na končekoch prstov a nôh. Digitálne riadený analógový Wah produkuje skutočné Wah tónové charakteristiky, pričom je riadený digitálne, takže zostáva tichý.

Cesty duálneho skreslenia: 2120 VGS vám poskytuje viac možností tónov vrátane smerovania cesty s duálnym skreslením. V rámci signálovej cesty 2120 VGS si môžete vybrať, ktorou cestou skreslenia bude signál smerovaný. Spolu s výberom cesty skreslenia môžete obe cesty spustiť aj paralelne a prepínať medzi nimi. A ak by tieto možnosti nestačili, 2120 VGS vám dáva možnosť kombinovať a posúvať obe cesty skreslenia doprava a doľava súčasne, aby ste vytvorili „mamutie“ gitarové tóny.

Duálne elektrónky a ekvalizér: Keď zvolíte cestu skreslenia elektrónok Dual Tube, máte k dispozícii dve predzosilňovacie elektrónky 12XA7, ako aj vyhradený 10-pásmový grafický EQ. Po 10-pásmovom EQ je cesta Dual Tube EQ vedená do Noise Gate a potom do emulátora Speaker Cabinet, ktorý možno umiestniť pred alebo za sekciu digitálnych efektov.

Solid State a EQ: S vybranou cestou skreslenia Solid State získate všestrannosť polovodičových skreslení spolu s 10-pásmovým EQ. Odtiaľ je cesta skreslenia v polovodičovom stave vedená do Noise Gate a potom do emulátora reproduktorovej skrine.

Redukcia hluku: (noise gate) So systémom redukcie hluku Silencer II môžete počuť pokles trsátka. Pri redukcii šumu tohto kalibru už nebude počuť hluk pozadia v nahrávkach.

Emulácia reproboxu: (speaker simulátor) Dni strávené hodiny a hodiny pokusmi o mikrofón na reproduktorovej skrinke, aby ste získali dobrý zvuk, sú teraz len minulosťou s modulom emulácie programovateľnej skrinky v 2120 VGS. Či už naživo alebo v štúdiu, emulácia reproduktorovej skrine je možná jednoduchým spustením priamo na dosku alebo na pásku.

Digitálne efekty

Pokiaľ ide o digitálne multiefekty, reputácia spoločnosti Digitech je bezkonkurenčná. Túto formu umenia zdokonaľujeme takmer dvadsať rokov, takže viete, že 2120 VGS je dôkladne vybavený nedotknutou, ultratichou sekciou digitálnych efektov.

Efekty:
• Digitálny ekvalizér
• Chorusy
• Chromatic Pitch Shifters • Smooth Whammy
• Automatické posúvanie
• Noise Gate • Flangery
• Detunery
• Phasery
• Emulácia rotačného reproduktora
• Reverbs
• Inteligentné Pitch Shifters • Digitálne oneskorenia
• Tremolo
• Dlhé oneskorenia – long delay (nižšia šírka pásma pre dvojnásobné oneskorenia)

Až 8 digitálnych efektov naraz (konfigurácie Dual S-DISC II) Pri použití duálnej konfigurácie S-DISC II môžete prepojiť až 8 digitálnych efektov naraz z rozsiahlej palety efektov.

Bezproblémové zmeny programu (jediné algoritmy S-DISC II): Plynulé zmeny programu sú hračkou s bezproblémovými zmenami programu. Keď sa vykoná zmena programu, nie je zjavné „vypadnutie“ signálu. Môžete tiež naprogramovať časy podržania a uvoľnenia, takže efekty programu sa navzájom prekrývajú rôznymi rýchlosťami. Nastavenie a zmenu plynulých časov programov je možné vykonať na strane 4 v menu Master mix každého programu v režime Edit. Čas plynulej zmeny programu sa pohybuje od 0,0 sekundy do nekonečna pre časy podržania aj rozbehu.

Modifikátory v reálnom čase: Modifikátory sú jedinečné nástroje, ktoré možno použiť na dramatickú zmenu vášho zvuku na základe informácií z amplitúdy signálu, nastavení nízkofrekvenčného oscilátora (LFO) alebo informácií MIDI kontinuálneho ovládača. Každý program v 2120 VGS má sadu modifikátorov. K riadiacim parametrom možno priradiť až 16 prepojení modifikátora. Existujú tri typy modifikátorov, ktoré môžu byť prepojené s parametrom: MIDI CC, LFO a Dynamic (závisí od úrovne signálu).

MIDI CC: Keď používate MIDI CC, váš 2120 VGS reaguje na čísla CC 0-127 a CHP (tlak kanála alebo aftertouch).
Napríklad môžete mať modulačné koliesko syntetizátora (zvyčajne MIDI CC#1) na ovládanie úrovne reverbu a chorusu v jednom programe, zatiaľ čo spätná väzba oneskorenia môže byť ovládaná v inom programe.

LFO: Keď používate LFO, hodnoty parametrov je možné ovládať automaticky medzi definovaným minimálnym a maximálnym nastavením užívateľsky definovanou rýchlosťou. Váš 2120 VGS má v každom programe 2 užívateľsky definovateľné LFO, ktoré môžu byť priradené k akémukoľvek parametru. Môžete napríklad vytvoriť automatický posúvač bez použitia modulu automatického posúvania. Jednoducho prepojte výstupný parameter pan efektu s modifikátorom LFO a LFO posunie tento parameter tam a späť. Tento modifikátor môže byť veľmi užitočnou zbraňou v prebiehajúcej bitke o tvorbu nových zvukov. V každom programe sú k dispozícii dva LFO, ktoré môžu využívať jedinečné rýchlosti a priebehy.

Dynamické modifikátory: Keď používate dynamické modifikátory, hodnoty parametrov sú riadené vo vzťahu k dynamike vstupného signálu. Možnosti sú takmer nekonečné a nemožno ich duplikovať žiadnou inou metódou.
Ďalšie informácie o používaní modifikátorov nájdete v časti „Používanie modifikátorov“.

Typy modulov

Každý efekt v sekcii digitálnych efektov je obsiahnutý v samostatných blokoch efektov označovaných ako „moduly“. Sekcia Digital FX 2120 VGS používa tri základné typy modulov FX.

Mono FX modul / */  Duálny FX modul / * / Stereo FX modul

Obrázok nižšie ilustruje, ako sú signály smerované cez každý typ FX modulu. Hoci sú všetky tri moduly zobrazené so stereo vstupmi, stále ich možno použiť s monofónnym zdrojom. Mono zdroj by bol nasmerovaný na obe strany vstupov modulu. Všimnite si, ako modul Dual FX udržuje stereo obraz, zatiaľ čo modul mono FX vždy sčítava signál.

Veľkosti modulov

Tieto moduly sa líšia veľkosťou od 1/4 veľkosti po plnú. Na dosiahnutie takmer nekonečných kombinácií efektov a smerovaní sme vám dodali štyri rôzne veľkosti modulov a sú nasledovné:

Úplný (typ modulu = FUL) / 3/4 (typ modulu = 3-4) / Polovičný (typ modulu = HLF) / Štvrťinový (typ modulu = 4.)

Rozdelenie výpočtového výkonu (2) S-DISC II umožňuje vášmu 2120 VGS produkovať až 8 digitálnych efektov naraz. Na obrázku je znázornené, ako je možné rozdeliť každý z S-DISC II, aby sa prispôsobilo širokému spektru smerovania efektov.

Základné špecifikácie

1 vstup a 2 výstupy

Vyvážené (TRS) – Pri 2120 VGS sú vstup a výstup nastavené v konfiguráciách mono vstupu a stereo alebo mono výstupu. Vstupný konektor 2120 VGS sa nachádza na prednom paneli jednotky. Výstupné konektory sú TRS (tip-ring-sleeve) a sú konfiguráciou ľavého (mono) a pravého výstupu pre úplné stereo oddelenie efektov.

Programovateľná Mono FX slučka – Pre tých z vás, ktorí cítia potrebu pridať ďalšie efekty do už aj tak rozsiahlej ponuky zvukov, 2120 VGS poskytuje programovateľnú linkovú mono programovateľnú FX slučku. Signál opúšťa jednotku po sekcii Wah 2120 VGS a vracia sa tesne pred cesty duálneho skreslenia. Pre lepšiu reprezentáciu FX slučky si pozrite nižšie uvedený diagram toku signálu.

Tok signálu – Nižšie je uvedený graf znázorňujúci cestu toku signálu 2120 VGS. Všimnite si, že pri 2120 VGS máte na výber buď jednu alebo obe cesty signálu skreslenia. Všimnite si tiež, že v sekcii Analógový predzosilňovač a prvej sekcii DSP je k dispozícii systém redukcie šumu, vďaka čomu je výkon mimoriadne tichý.

Kompatibilita s 2120 FC
2120 VGS je ideálny samostatný multiefektový procesor, ale aby sa pohodlne dalo hrať aj postojači (live, koncert atď), urobili sme 2120 VGS kompatibilný na použitie s nožným ovládačom 2120 FC. Priojený 2120 FC vám môže pomôcť maximalizovať potenciál vášho 2120 VGS. Keďže 2120 FC „hovorí“ s 2120 VGS pomocou proprietárneho komunikačného protokolu, ponúka lepší čas odozvy a možnosti, ktoré nie sú dostupné s konvenčnými ovládačmi MIDI pedálovej dosky.

 

2120 FC obsahuje 12 nožných spínačov na ovládanie programov a parametrov. Obsahuje tiež vstavaný Expression pedál. 2120 FC vám tiež dáva možnosť pridať ďalšie ovládanie expresie (cez externý konektor expression pedálu, ktorý sa nachádza na prednej strane nožného ovládača 2120 FC). V kombinácii s vložkou ovládača Expression (umiestnenou na zadnom paneli 2120 VGS) získate celkovo 3 ovládače Expression. Veľký 20-znakový displej vám neustále poskytuje dôležité informácie, ako sú názvy programov, informácie CC a indikátory tunera. Viac informácií o nožnom ovládači 2120 FC nájdete v časti Foot controller „Control One“.


Galéria obrázkov

Veľa ďalších fotiek na:

https://en.audiofanzine.com/tube-guitar-preamp/digitech/gsp2120-artist/

Podobné články

6 Comments

 1. Hodnotenie (preklad článku na): https://www.soundonsound.com/reviews/digitech-2120

  Digitech 2120 Artis VGS
  Umelecký gitarový predzosilňovač/efektový procesor

  Autor: John Walden
  Publikované v decembri 1998

  Je malý, krásne tvarovaný, prejavuje záľubu vo fialovej a tvrdí, že je ‚Umelec‘. John Walden zisťuje, či nový gitarový predzosilňovač/efektový procesor od Digitech sa hodí pre Prince.

  2120 Artist je najnovší rackový gitarový predzosilňovač od Digitech. Má veľa spoločného s kombo Johnson Millennium One Fifty, ktoré nedávno preskúmal Dave Lockwood (SOS august 1998) a je priamou náhradou skoršieho predzosilňovača/multi-efektovej jednotky Digitech 2112. Okrem veľmi zreteľnej zmeny farby predného panela (tento prístroj nestratíte vo svojom stojane!), existuje množstvo rozdielov medzi starším 2112 a novým 2120 Artist. Významná revízia softvéru zlepšila potenciál spracovania (napríklad sú k dispozícii dlhšie oneskorenia), poskytuje sa revidovaný rozsah typov skreslenia ventilu aj polovodičového skreslenia a výber zo 100 továrenských predvolieb je navrhnutých pomerne pôsobivým zoznamom významní gitaristi vrátane Joea Satrianiho a Franka Gambalea. Ďalším doplnkom je zahrnutie dosky nožného spínača Digitech Control One, ktorá má značný potenciál pre používateľov v štúdiu, ako aj jej zrejmé živé aplikácie.

  Zásadná štatistika
  2120 je umiestnený v pevnom 2U rackovom puzdre. Vo vnútri sa spája kombinácia dvoch elektrónok 12AX7 a dvoch procesorov SDISC II (ako sa používajú v iných štúdiových procesoroch Digitech), aby poskytli to najlepšie z ventilovej aj polovodičovej technológie. V príručke sa uvádza frekvenčná odozva 20 Hz až 20 kHz a pomer signálu k šumu vyšší ako 91 dB, pričom interné spracovanie digitálnych údajov pracuje v 24-bitovom rozlíšení. Kapacita pamäte umožňuje 100 výrobných a 100 užívateľských programov.

  Na ľavej strane je malá mriežka, ktorá zabezpečuje cirkuláciu vzduchu na chladenie elektrónok, vstupný jack pre gitarové vedenie, malá vstupná LED dióda a gombíky na nastavenie vstupnej a výstupnej úrovne. Stredu dominuje veľký, jasný displej, pod ktorým je päť veľmi gitarových gombíkov, ktoré menia Gain (úroveň skreslenia), Bass, Mid, Treble a Mix (rovnováha medzi mokrými a suchými signálmi). Tieto ovládacie prvky umožňujú okamžitú základnú úpravu zvuku, keď nie je potrebná podrobnejšia práca, ale pri ďalšom ponorení sa do procesu úprav zmenia ďalšie parametre. Veľký gombík Program sa pohybuje medzi programami (prekvapenie!) a zdvojnásobí sa aj pri iných editačných povinnostiach. Na pravej strane je hlavný vypínač, osem podsvietených tlačidiel a rad siedmich menších čiernych tlačidiel. Aj keď toto všetko môže priviesť „tradičnejších“ gitaristov späť k svojim zosilňovačom, veľký počet jednotlivých ovládacích prvkov znamená, že každé tlačidlo má jedinú funkciu, a preto je úprava menej komplexná, ako by to mohlo byť inak.

  Zadný panel obsahuje dvojicu štvrťpalcových symetrických konektorov TRS pre ľavý/mono a pravý výstup (nominálna úroveň -10dBV, prepínateľné +4dBu). Podobný pár funguje ako send a return pre externú efektovú slučku s prepínačom na nastavenie úrovne, na ktorej slučka pracuje; ďalší vstupný konektor umožňuje použitie pasívneho pedálu hlasitosti. 5-kolíkový konektor DIN sa pripája k nožnému ovládaču Control One a všetko je doplnené MIDI In a Out/Thru a konektorom pre napájací kábel k internému zdroju napájania. Vstupná zásuvka nie je replikovaná na zadnom paneli, čo môže byť mierne nepríjemné, ak je jednotka natrvalo nainštalovaná vo vašom štúdiovom stojane a chcete mať všetku prácu s káblom upratanú prostredníctvom centrálneho patchbay.

  Nožný ovládač Control One meria približne 65 x 15 cm. 12 prepínačov umožňuje výber patchu a možno ich tiež nakonfigurovať na zapínanie a vypínanie jednotlivých efektov, zatiaľ čo 20-znakový fluorescenčný displej zobrazuje číslo a názov aktuálneho patchu. Pravdepodobne zaujímavejší v kontexte nahrávania je expression pedál, ktorý možno naprogramovať tak, aby poskytoval ovládanie akýchkoľvek parametrov v rámci konkrétneho patchu v reálnom čase. Zatiaľ čo zrejmé aplikácie sú objemové a analógové wah, jeho použitie je oveľa širšie.

  Zvuková konštrukcia
  Rovnako ako u väčšiny gitarových predzosilňovačov/multi-efektových jednotiek, aj v 2120 je vstupný signál najprv privedený do predzosilňovača a potom do sekcie digitálnych efektov. Rozsah možností úprav dostupných v oboch týchto fázach možno opísať len ako komplexný. To znamená, že spoločnosť Digitech vyvinula značné úsilie, aby poskytla proces úprav, ktorý funguje na mnohých rôznych úrovniach. Tí, ktorí sú zvyknutí mať medzi gitarou a zosilňovačom len kábel, budú mať radi päť gombíkov pod displejom, ktoré poskytujú okamžitý prístup k vyladeniu zisku (skreslenia) a EQ patchu. Okrem toho môžu byť veci také podrobné, ako by ste si želali, ale každý, kto trávil čas čo i len so základnou multiefektovou jednotkou, by tu mal nájsť proces úprav pomerne ľahko zvládnuteľný. Ak máte pochybnosti, príručka robí celkom dobrú prácu pri vysvetľovaní príslušných krokov.

  Základná konštrukcia zvuku je znázornená na strane 194. Stupeň predzosilňovača pozostáva z reťazca kompresor-wah-elektrónka/distortion-EQ-gate. Ako je znázornené na obrázku, sú k dispozícii elektrónkové aj polovodičové moduly skreslenia a môžu byť spustené buď jednotlivo alebo paralelne. Okrem toho je možné nastaviť relatívne úrovne dvoch režimov skreslenia, ako aj ich EQ. Ak je pre sekciu digitálnych efektov vybratá jedna z „konfigurácií s dvojitým výstupom“ (pozri nižšie), je možné upraviť aj polohy dvoch typov skreslenia v rámci stereo poľa (takže napríklad môžete posunúť skreslenie elektrónky krajná doprava s polovodičovým posúvaním krajne doľava). Ktorýkoľvek z blokov v sekcii predzosilňovača môže byť v prípade potreby vynechaný; vynechané bloky sú na displeji označené čiarou pod názvom konkrétneho bloku.

  Úprava predzosilňovača ukazuje, ako zvuková konštrukcia funguje na mnohých úrovniach. Vo svojej najzákladnejšej podobe je možné vybrať kompletnú sadu nastavení predzosilňovača jediným stlačením tlačidla, po čom môžete vytáčať cez sériu 30 továrenských predvolieb. Tieto pokrývajú celý rad základných tónov a názvy dávajú jasnú predstavu o zamýšľanom zvuku (pozri rámček vľavo). Na podrobnejšej úrovni možno každý blok v rámci predzosilňovača v prípade potreby individuálne zmeniť. Napríklad elektrónkový skreslený blok má 14 vlastných predvolieb, z ktorých každá poskytuje iný typ zvuku (od Warm Clean 1 až po Sat Tube 3). Nakoniec, ak chcete absolútnu kontrolu nad svojím zvukom, jednotlivé parametre v rámci bloku je možné upraviť (napr. prah, pomer, útok a výstupná úroveň bloku kompresora). Na každej z týchto „úrovní“ úprav je možné uložiť množstvo užívateľských predvolieb, takže obľúbené nastavenia možno vyvolať pre použitie v iných patchoch.

  Ako sa dá očakávať vzhľadom na dva procesory SDISC II, rozsah a kvalita digitálnych efektov je pôsobivá (pozri rámček „Digitálne potešenie“). Sada 24 možných konfigurácií umožňuje prideliť celkový výkon spracovania rôznymi spôsobmi. Každá konfigurácia ponúka iné usporiadanie blokov v multiefektovom reťazci a do bloku prideľuje buď štvrtinu, polovicu, tri štvrtiny alebo celý jeden z procesorov SDISC II. To znamená, že v jednom patchi možno použiť maximálne osem efektov (každý s použitím štvrťbloku). Bloky pridelené viac ako štvrtine pozornosti procesora poskytujú väčšiu kontrolu nad povahou efektu (napríklad pridelenie väčšieho výkonu oneskoreniu zvyšuje maximálny dostupný čas oneskorenia). Viaceré z 24 konfigurácií efektov sú „duálne blokové konfigurácie“, ktoré umožňujú použitie rôznych efektov na ľavom a pravom kanáli – bloková schéma ukazuje takýto príklad. Ak vás toto všetko núti siahnuť po tuhom nápoji, nebojte sa. Rovnako ako v prípade sekcie predzosilňovača, každý typ digitálneho efektu ponúka množstvo veľmi použiteľných predvolieb na výber a ich názvy, ktoré sa zobrazujú na displeji, keď nimi prechádzate, poskytujú dobrý návod, čo môžete očakávať (ktokoľvek, kto používa OakFloorRm reverb?).

  Na záver, medzi radom ďalších funkcií, ako je napríklad tuner, stojí za zmienku, že emuláciu reproduktorov a mix EQ/efektov je možné nastaviť globálne pre všetky patche. Obidve tieto funkcie by boli užitočné pri prechode zo živého používania na DI nahrávanie v štúdiu, rovnako ako redukcia šumu, ktorú je možné umiestniť na viacero bodov v signálovej ceste.

  Ako to znie?
  Ako sa teda kombinácia všetkých týchto elektrónok a čipov premietne do gitarového zvuku? Ako všetci gitaristi vedia, „správny zvuk“ jedného človeka je „správna raketa“ druhého, ale aspoň podľa mojich uší ponúka 2120 niekoľko vynikajúcich tónov. Presety 56-60 sú založené na sekcii predzosilňovača, bez akéhokoľvek iskrenia pridaného digitálnymi efektmi a poskytujú dobrú predstavu o niektorých (ale v žiadnom prípade nie o všetkých) dostupných základných tónoch. Všetky sú veľmi presvedčivé a veľmi použiteľné. Vyladenie ovládacích prvkov Gain a EQ pod displejom vytvára dramatický efekt na každý z týchto základných zvukov, presne ako pri zosilňovači.

  Umožňujú vám elektrónkové náplasti získať tie teplé zvuky zosilneného ventilového zosilňovača? Hoci necítite, ako vám vibruje hrudník úplne rovnakým spôsobom, zvuk je veľmi autentický. Malá úprava EQ patchu 45 (Sweet and Blue Solo) vo mne zanechala pocit, že naozaj hrám Les Paul cez Marshall vo veľkej sále a pre niečo trochu ťažšie patche 10 (REEVZ‘ Najväčší tón) a 54 (Bad Attitude) priniesol niekoľko dobrých „metalových“ tónov. Ak potrebujete vyčistiť svoje akčné záplaty 21 (Vzorka Head Dog) a 78 (Crisp Clean) sú dobrými východiskovými bodmi a s trochou použitia EQ by ste sa mohli posunúť z teplého a okrúhleho až k niečomu, čo je skutočne zahryznuté.

  Okrem týchto pôsobivých, ale konvenčnejších zvukov je 2120 tiež veľmi schopný produkovať niečo trochu viac neprirodzené. Patch 29 (Promethius) má jemné, ale veľmi efektívne využitie posunu výšky tónu a ak chcete náladový zvuk v štýle Portishead, skúste patch 47 (Gonna Be A Showdown). Patch 99 využíva Expression pedál Control One na poskytnutie vynikajúcej textúry, ktorá zodpovedá svojmu názvu Guitar Synth Pad. Okrem tohto druhu expresívneho použitia niektoré patche používajú pedál na „morfovanie“ medzi dvoma rôznymi tónmi (ako napríklad patch 36, „Country >> Rock Morph“), čo môže poskytnúť skutočne dramatické zmeny zvuku v reálnom čase.

  Jeden aspekt nožného ovládača ma mierne sklamal – analógový wah som považoval za menej presvedčivý ako štandardný wah pedál. Keďže táto funkcia sa používa len vo veľmi malom počte továrenských predvolieb, človek sa pýta, či programátori Digitech môžu mať rovnaký pocit; je to kritika, ktorú som videl namierenú na iné gitarové multiefektové jednotky. Cry Baby ešte nevyhadzujte.

  So všetkými vyššie popísanými možnosťami úprav, kombináciou režimov dvojitého skreslenia a značného výkonu spracovania je rozsah ponúkaných zvukov obmedzený iba vašou ochotou upravovať. Rovnako ako u mnohých gitarových predzosilňovačov/efektových jednotiek, jednotlivci môžu mať pocit, že predvoľby potrebujú trochu práce, aby z nich dostali to najlepšie. S modelom 2120 však bude táto práca veľmi dobre odmenená. Čisté a jednoduché, hlasné a škaredé alebo úplne zvláštne, zvuky z tejto jednotky, či už cez zosilňovač alebo DI’d, sú úplne profesionálne.

  Závery
  Táto jednotka pravdepodobne nebude oslovovať gitaristov, ktorí potrebujú iba jeden alebo dva základné zvuky, takže ak poznáte svoj zosilňovač a ako ho naladiť, aby ste ich získali, zostaňte pri tom. Na druhej strane, ak vaše štúdio potrebuje skutočne širokú škálu gitarových zvukov, potom je 2120 vynikajúcim „one-stop shopom“. Zatiaľ čo veľa zvukov, ktoré sú tu k dispozícii, môžete získať spojením samostatného predzosilňovača a efektového boxu, tu prezentované integrované riešenie, kde sú všetky komponenty navrhnuté tak, aby spolupracovali, vytvára sumu, ktorá je väčšia ako časti. Podľa môjho názoru je to jedna z najpôsobivejších predzosilňovačov / procesorových jednotiek, aké som kedy skúšal.

  Plusy (-):
  Profesionálne, presvedčivé a všestranné zvuky zosilňovača bez hlasitosti.
  Vynikajúci rozsah digitálnych efektov.
  Efektívna redukcia hluku.

  Mínusy (-)
  Wah efekt to niektorým neskráti.
  Niektoré predvoľby nemusia vyhovovať každému.
  Žiadny vstup na zadnom paneli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *