|

Odvodenie hlavných harmonických funkcií – tabuľka

WORKSHOP Dnes vám ponúkam komplexnú schému (tabuľku), v ktorej môžete vidieť a prehľadne si to aj naštudovať, ako postupovať, pri tvorbe základných akordov pre jednoduchú harmonizáciu. Ucelené info o tom, čo kadencia je nájdete tu:

Hlavné harmonizačné funkcie – Kadencia

V našom príklade pracujeme so základnou diatonickou radou (ZDR): Diatonická rada  (C diatonická durová stupnica) s tónmi c – d – e – f – g – a – h.

Na vrchu obrázku vidíte oktávové delenie v rámci dvoch oktáv v chromatickej rade:  Chromatická rada

(každá oktáva má 12 rovnakých poltónov). Jednotlivé stupne v diatonickej mol sú potom označené rímskymi číslami od I. po VII.

V rámci zvislej osi korešponduje s jednotlivými poltónmi chromatickej aj diatonickej rady aj označenie jednotlivých intervalov (názov a číselná skratka), napr. čistá prima = 1, zväčšená prima1# a tak ďalej. Pod týmto je označenie samostatnej základnej diatonickej rady v dvoch oktávach, aby sa prehľadnejšie odvodzovali základné harmonické funkcie.

No a úplne v spodnej časti môžete vidieť triviálny spôsob, ako s tejto stupnice (ZDR) vytvoríte terciovým spôsobom základné akordy (trojzvuky) na I., IV. a V. stupni stupnice. Pre obohatenie základnej kadencie sa často k tomuto zoskúpeniu akordov používa aj tzv. paralelný mol (na tóniku), tak aj ten tam vidíte odvodený (na VI. stupni).

Toto sa vlastne deje v každej 7-tónovej stupnici (nielen v diatonickej dur) a tiež v ich transpozíciách, tak si to môžete vyskúšať a kto by tomu nerozumel, som tu k dispozícii já 🙂

*

 

Vaša úloha: Vyskúšajte niečo podobné ale v tónine o kvintu vyššie tj. v G dur.

*

Harmonizácia Základnej diatonickej rady

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *