|

Tvorenie kvintakordov

Vššetky kvintakordy na prvom stupni durových stupníc sú durové a na prvom stupni molových stupníc sú molové. Na vytvorenie týchto dvoch základných kvintakordov budeme považžovať udaný -– určený tón za základný tón durovej alebo molovej stupnice:

Zvä蹚ené kvintakordy je môžžné vytvoriť (jednoduchým spôsobom známym z intervalov) z durových kvintakordov a to zvýššením kvinty a z molových znížžením základného tónu:

Zmenššené kvintakordy je možné vytvoriť z molových = znힾením kvinty a z durových = zvýššením základného tónu:

Ak máme vytvoriť zväčšený alebo zmenššený kvintakord od daného tónu, postupujeme nasledovne: (V príkladoch sú chromaticky zmenené tóny v zvä蹚ených a zmenššených kvintakordoch zapísané plnými hlavičkami)

1) zvä蹚ený kvintakord: vytvoríme kvintakord na prvom stupni durovej stupnice a zvýššime kvintu:

2) zmenššený kvintakord: vytvoríme kvintakord na prvom stupni molovej stupnice a znížižime kvintu.

Precvičujme tvorenie rôznych druhov kvintakordov podľa skráteného zápisu:

d.= –durový zv.= –zvä蹚ený
m. = molový zm. =– zmenšený:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *