| |

Chromatická rada

Chromatickú radu tvorí 12 tónov v rozsahu jednej oktávy, ktoré sa opakujú vo vyšších a nižších polohách (oktávach). V chromatickej rade sú susedné tóny vzdialene od seba vždy o 1/2 tónu. Je zobrazená na obrázku nižšie v najvyššom riadku. chromatické tóny (všetky ostatné, ktoré netvoria diatonickú radu c-d-e-f-g-a-h) môžu byť označované dvomi spôsobmi:

1/ posuvkou krížik– ak tón tvoríme s najbližšieho nižšieho tónu, napr. cis, dis, eis, fis, gis, ais, his

2/ posúvkou béčko– ak tón tvoríme s najbližšieho vyššieho tónu, napr. des, fes, ges, hes, výnimku tvoria tóny „es“ a „as“, kde by bolo nezmyselné označovanie „ees“ a „aes“. Všetko vidíte prehľadne v schéme:

*

*
*
*
Na hmatníku gitary vidíte rozloženie tónov chromatickej rady s využitím posúviek –  „krížikov“. Jednotlivé farby určujú základný interval (napr.: červená je prima atď…):
*
*

Na hmatníku gitary vidíte rozloženie tónov chromatickej rady s využitím posúviek –  „béčiek“. Porovnajte si ju s predchádzajúcou a zistíte tzv. „enharmonické zámeny, napr.: Cis = Db, Dis = Eb atď…

*

Podobné články

2 Comments

Comments are closed.