|

Dorsko-Frygicka kombinovaná

Vznikne kombináciou dorskeho a frygickeho módu. Pri tejto kombinácii použijeme typické intervaly pre dórsku stupnicu – „veľkú sextu“ (6) a z frygickej stupnice uplatníme typickú „malú sekundu“ (2b). Jedná sa o kombinovanú molovú stupnicu – na III. stupni je malá tercia. Skratka ZT dole znamená „základný tvar“ stupnice, zobrazený od základného tónu cez dve oktávy.

*
*
Tóny stupnice C dorsko-frygickej v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_dorsko-frygicka
*

*

Na hmatníku gitary som vyznačil paralelnosť tejto stupnice s podhalanskou. Pravé indexy určujú intervaly v zobrazenej stupnici „C“ podhalanská (bielou). Ale ak začneme jej VI. stupňom (6), tónom „A“ dostaneme paralelnú stupnicu „A“ dorsko-frygickú. Majú rovnaké tóny ale základný tón je iný. Ľavé indexy určujú intervaly v paralelnej „A“ dorsko-frygickej stupnici (žltou v červenom poli). A celá paralelná stunpica (cez dve oktávy) je zvýraznená oranžovým lemom:
*

*
Na hmatníku gitary nižšie vidíte rozloženie a intervalovú skladbu „A“ dorsko-frygickej (kombinovanej) stupnice:
*
*

 

Dorsko-frygická kombinovaná stupnica od „A“ – rozloženie tónov na hmatníku a prstoklady (#239)

*
*
Dorsko-frygicky modus cv-001 (od „A“)
*
 *

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *