Jazzové akordy – hmaty pre ionsky modus (diatonická dur)

Jazzové akordy – akordové hmaty pre C ionsku stupnicu na hmatníku gitary. Tieto hmaty platia univerzálne, len v prípade, že je iný základný tón ako „C“, tak sa menia tóny, ale hmaty sa nemenia, len posúvajú.

Jazz chords - chord frets for the C ionic scale on the guitar fretboard. These keys apply universally, only if there is a different basic tone than "C", then the tones change, but the keys do not change, they just shift.

Acordes de jazz: trastes de acordes para la escala iónica C en el diapasón de la guitarra. Estas teclas se aplican universalmente, solo si hay un tono básico diferente a „C“, entonces los tonos cambian, pero las teclas no cambian, solo cambian.

Ľavý horný index = označenie intervalu v akorde * Pravý horný index = doporučený prstoklad

Left superscript = indication of the interval in the chord * Right superscript = recommended fingering

Superíndice izquierdo = indicación del intervalo en el acorde * Superíndice derecho = digitación recomendada

Každý stupeň stupnice a na ňom postavený septakord je označený inou farbou:

Each degree of the scale and the seventh chord built on it is marked with a different color:

Cada grado de la escala y el acorde de séptima construido sobre ella está marcado con un color diferente:

I. - červená   * ii - biela * iii - modrá * IV. - tyrkysová * V. - zelená * vi - fialová * vii - žltá
horný (top - superior) hmatník: Ebmaj7 * Fmi7 * Gmi7 * Abmaj7 * Bb7 * Cmi7 * Dmi7/5b

stredný (middle - medio) hmatník: Bbmaj7 * Cmi7 * Dmi7 * Ebmaj7 * Fb7 * Gmi7 * Ami7/5b

spodný (bottom - inferior) hmatník : Fmaj7 * Gmi7 * Ami7 * Bbmaj7 * Cb7 * Dmi7 * Emi7/5b

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *