|

Akordy v rôznych typov – žánroch hudby

Harmónia je náuka o akordoch (súzvukoch) a ich vzájomných vzťahoch. Základný harmonický materiál získavame z akordov postavených na siedmich stupňoch durových alebo molových stupníc. Pretože akord je súzvuk najmenej troch tónov, tak aj harmónia, ak má byť funkčne jasná, musí byť najmenej trojhlasná.

Dvojhlas je funkčne veľmi nevýrazný a netvorí akord. Najmenším akordom čo do rozsahu (akordová trieda) je kvintakord (trojzvuk – trojhlas), ktorý sa často v harmónii upravuje pre štyri hlasy.

Klasická hudba v rýdzom prevedení používa čiste konsonantné akordy typu dur a mol (durový a molový kvintakord) a harmonizuje sa buď troj alebo štvor-hlasnom prevedení..

Septakordy sú z hľadiska klasickej harmónie dizonanciami. Medzi dizonantné kvintakordy patrí zmenšený a zväčšený kvintakord. Tie boli kvintakordy vedľajšie. Podobne ako u kvintakordov, aj septakordy sa rozdeľujú na hlavné a vedľajšie.


Naprieč žánrov zobrazené najčastejšie sa vyskytujúce kvintakordy a septakordy:

Kadencia a hlavné kvintakordy

Vedľajšie harmonizačné funkcie

Dominantné jadro

Tvorba septakordov – hlavné septakordy

Nadstavbové tóny – tenzie – avoidy

Jazzové akordy na gitare

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *