|

Progresie základných tónov

Keďže gitara je harmonický nástroj, môžeme v rozmedzí jej tónového rozsahu aplikovať pomerne bohatú harmóniu. Avšak, na dosiahnutie pestrosti a aj hladkosti harmónie musíme dbať na správne vedenie jednotlivých hlasov jednotlivých tónov akordov a ich spájaním so susediacimi akordmi. V procese spájania akordov pracujeme s vedím jednotlivých tónov z východiskového akordu do akordu nasledujúceho (1).

Na udržanie pestrosti týchto spojov je najdôležitejšie vedenie spodného hlasu – basu, a vrchnného hlasu – sopránu (2). Basový tón akordu totiž nieje vždy základným tónom akordu. V base sa na dosiahnutie hladkosti melódie veľmi často používajú tercie, kvinty a septimy, pričom základný tón akordu sa može vyskytovať v iných hlasoch, napríklad v sopráne. V Hamónií – štrukturálnych funkciách sa preto budeme zaoberať progresiami základných tónov. V nasledujúcich príkladoch si všimnime, že základný tón akordu nieje vždy jeho basovým tónom.

Existujú tri druhy progresie základných tónov:

*

1. Stúpajúce progresie

a) Kvarta nahor, totožná s kvintou nadol: Základný tón sa stáva kvintou nasledujúceho akordu.

 

Stúpajúca progresia – kvarta nahor ( = kvinta nadol) (#250)

*

b) Tercia nadol, totožná so sextou nahor: Základný tón sa stáva terciou nasledujúceho akordu.

 

Stúpajúca progresia – tercia nadol (#251)

*

2. Klesajúce progresie

a) Kvarta nadol, totožná s kvintou nahor. Kvinta sa stáva základným tónom nasledujúceho akordu.

*

Klesajúca progresia – kvarta nadol – porovnavány sled aktuálneho akordu a nasledujúceho – viď noty vyššie:

b) Tercia nahor, totožná so sextou nadol: Tercia sa stáva základným tónom nasledujúceho akordu.

*

Klesajúca progresia – tercia nahor – porovnávany sled aktuálneho akordu a nasledujúceho – viď noty vyššie:

 

3. Maximálne progresie

Nemajú žiadne spoločné tóny, môžu však vznikať tzv. klamné progresie (hlavne ak používame alterované akordy 3/ atď.)

a) O stupeň vyššie:

*
b) O stupeň nižšie:
*
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *