|

Progresia a Postupnosť

Obsiahnutie a následné pochopenie štúdia o harmónii, jej štrukturálnych funkcií, použitiach týchto funkcií, ich možnostiach, rozmanitostiach a istých pravidlách je dôležitý základ každeho muzikantagitaristu, ktorý svoje poslanie berie dostatočne vážne. Ovládanie týchto poznatkov a poznaní o štruktúrach harmónie dovoľuje pochopiť vzťahy medzi akordami a ich celkami v skladbách, dovolí nám správne analyzovat akordickú výstavbu skladieb a taktiež nám umožní dokonalý harmonický pohľad na naše možnosti pokiaľ sa sami rozhodneme konštruovať našu vlastnú harmóniu, ktorá napríklad može tvoriť pevný základ budúcej piesne.

Harmonický význam osamoteného akordu je vcelku neurčitý. Takýto osamotený akord može byť tonikou tóniny, alebo určitou harmonickou funkciu iných tónin. Ak k nemu pridáme další akord, obmedzíme jeho funkciu na menší počet tónin. Takýmto spájaním akordov môžeme dosiahnut progresiu alebo postupnosť.

Progresia je funkcia ktorá má bud nastoliť alebo oslabiť tóninu. Sled akordov v progresií závisí od jej účelu, či už je to nastolenie tóniny, modulácia, kontrast, prechod alebo upevnenie tóniny. (Príklad 1.)

Postupnosť nie je funkcia a nemá za cieľ jednoznačne vyjadrovať tóninu. Postupnosť sa často používa v hudbe, ktorá niečo opisuje. (Príklad 2.)


Príklad 1a/ Progresia

 

*


Príklad 1b/ Progresia

 

*

Príklad 1c/ Progresia

 

*

Príklad 2/ Postupnosť

 

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *