|

Akordové vzorce – tabuľka

Čo je to „akordový vzorec„? Akordový vzorec je číselné zobrazenie štruktúry (skladby) akordu, pričom využívame arabské číslice, vyjadrujúce (označujúce) kvalitu (hodnotu) každého tónu (intervalu). Popíšeme si to na jednoduchom príklade nonového akordu C9. C9 má tóny v základnom tvare akordu: c – e – g – b – d1. Ak chceme vytvoriť vzorec tohto akordu jednoducho zapíšeme intervalové vzdialenosti každého tonu akordu vzhľadom k základnému tónu akordu (v základnom tvare):

Porovnajme: c – c = čistá prima = 1, c – e = veľká tercia = 3, c – g = čistá kvinta = 5, c – b = malá septima = 7b, c – d1 = veľká nona = 9.

Prehľad o značení jednotlivých intervalov môžete získať s tejto tabuľky:

ľavý horný index – presné označenie intervalov
základné intervalyoznačenierozšírené intervalyoznačenie
čistá prima1malá nona9b
malá sekunda2bveľká nona9
veľká sekunda2zväčšená nona9#
malá tercia3bmalá decima10b
veľká tercia3veľká decima10
čistá kvarta4čistá undecima11
zväčšená kvarta4#zväčšená undecima11#
zmenšená kvinta5bzmenšená duodecima12b
čistá kvinta5čistá duodecima12
malá sexta6bmalá tercdecima13b
veľká sexta6veľká tercdecima13
malá septima7bmalá kvartdecima14b
veľká septima7veľká kvartdecima14
čistá oktáva8čistá kvintdecima15

V nasledujúcej časti sú dole nižšie na obrázku zhrnuté akordové vzorce najpoužívanejších akordov ktoré sme v rámci teórie v kapitole „ akordy“ prebrali. V tabuľke sú použité skratky: DS = dominantný septakord, m.9 = malá nona, v.9 = veľká nona, zv.9 = zväčšená nona, č.11 = čistá undecima, zv.11 = zväčšená undecima, v.13 = veľká tercdecima.

*

ZnačkaX“ je všeobecné označenie nedefinovanej výšky, čo znamená, že za „X“ môžeme dosadiť akýkoľvek základný tón (C-Cis-Des-D-Dis-Es-E-F-Fis-Ges-G-Gis-As-A-B-H).

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *