|

Akordové vzorce – tabuľka

Čo je to „akordový vzorec„? Akordový vzorec je číselné zobrazenie štruktúry (skladby) akordu, pričom využívame arabské číslice, vyjadrujúce (označujúce) kvalitu (hodnotu) každého tónu (intervalu). Popíšeme si to na jednoduchom príklade nonového akordu C9. C9 má tóny v základnom tvare akordu: c – e – g – b – d1. Ak chceme vytvoriť vzorec tohto akordu jednoducho zapíšeme intervalové vzdialenosti každého tonu akordu vzhľadom k základnému tónu akordu (v základnom tvare):

Porovnajme: c – c = čistá prima = 1, c – e = veľká tercia = 3, c – g = čistá kvinta = 5, c – b = malá septima = 7b, c – d1 = veľká nona = 9.

Prehľad o značení jednotlivých intervalov môžete získať s tejto tabuľky:

ľavý horný index – presné označenie intervalov
základné intervaly označenie rozšírené intervaly označenie
čistá prima 1 malá nona 9b
malá sekunda 2b veľká nona 9
veľká sekunda 2 zväčšená nona 9#
malá tercia 3b malá decima 10b
veľká tercia 3 veľká decima 10
čistá kvarta 4 čistá undecima 11
zväčšená kvarta 4# zväčšená undecima 11#
zmenšená kvinta 5b zmenšená duodecima 12b
čistá kvinta 5 čistá duodecima 12
malá sexta 6b malá tercdecima 13b
veľká sexta 6 veľká tercdecima 13
malá septima 7b malá kvartdecima 14b
veľká septima 7 veľká kvartdecima 14
čistá oktáva 8 čistá kvintdecima 15

V nasledujúcej časti sú dole nižšie na obrázku zhrnuté akordové vzorce najpoužívanejších akordov ktoré sme v rámci teórie v kapitole „ akordy“ prebrali. V tabuľke sú použité skratky: DS = dominantný septakord, m.9 = malá nona, v.9 = veľká nona, zv.9 = zväčšená nona, č.11 = čistá undecima, zv.11 = zväčšená undecima, v.13 = veľká tercdecima.

*

ZnačkaX“ je všeobecné označenie nedefinovanej výšky, čo znamená, že za „X“ môžeme dosadiť akýkoľvek základný tón (C-Cis-Des-D-Dis-Es-E-F-Fis-Ges-G-Gis-As-A-B-H).

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *