| |

Workshop – Akordové triedy a akordy v základných tvaroch

Bližšie k pojmu „AKORD“ nájdete vysvetlenie tu: https://mojagitara.com/akordy/ a hlavne s pohľadu gitaristu. Ako rozšifrovať akordové značky, to sa dozviete tu: https://mojagitara.com/akordove-znacky/.

V súvislosti ako akordy rozdeľujeme, hovoríme aj o tzv. AKORDOVÝCH TRIEDACH, pričom najnižšiu triedu tvoria kvintakordy – trojzvuky, nasledujú septakordy – štvorzvuky, potom nonové akordy – päťzvuky, undecimové akordy – šesťzvuky a tercdecimové akordy – sedemzvuky. To všetko (ak to nepoznáte), môžete naštudovať na uvedených linkách v texte.

V tomto článku chcem na klaviatúre piana priblížiť a ukázať ako tieto akordové triedy vznikajú (ako ich odvodzujeme) v jednoduchom príklade od základného tónu „C“ a v základnom tvare. Samozrejme uvedený príklad je len jeden typ akordu a jeho postup k vyšším triedam ale principiálne sa toto deje zo všetkými akrdami.

*

piano_akordove-triedy

*

Na obrázku na klaviatúre vidíte farbou rozlíšené tóny – ich farba určuje interval ako sme si začali tieto označovať už dávnejšie. Jednotlivé číslovanie s prípadnou skratkou (béčko alebo krížik) určujú, resp. spresňujú interval:

farebne-intervaly

V prípade undecimy a tercdecimi som nateraz použil rovnakú farbu ako je ich o oktávu nižší interval (undecima = o oktávu vyššia kvartatercdecima = o oktávu vyššia sexta).

*

Základnú a najnižšiu triedu tvoria kvintakordy a na klaviatúre ho predstavuje durový kvintakord:

C = C – E – G  (1 – 3 – 5)

*

Ak pridáme ku kvintakordu (všeobecne) ďalšiu terciu vznikne vyššia trieda – septakordy a na klaviatúre ho predstavuje dominantný septakord:

C7 = C – E – G – Hb  (Hb = B)  (1 – 3 – 5 – 7b)

*

Pridáme ďalšiu (nasledujúcu) terciu a vznikne nonový akord. Ide o dominantný septakord s veľkou nonou.

C9 = C – E – G – Hb – d  (1 – 3 – 5 – 7b – 9)

*

Pridáme ďalšiu terciu a vznikne undecimový akord. Ide o dominantný septakord s veľkou nonou a čistou undecimou.

C11 = C – E – G – Hb – d – f  (1 – 3 – 5 – 7b – 9 – 11)

*

Pridáme ďalšiu (poslednú) terciu a vznikne tercdecimový akord. Ide o dominantný septakord s veľkou nonou,čistou undecimou a veľkou tercdecimou.

C13 = C – E – G – Hb – d – f  – a  (1 – 3 – 5 – 7b – 9 – 11 – 13)

*

Opakujem a prízvukujem, príklad je pre zjednodušenie a názornosť uvedený od základného tónu „C“ a všetko je to vedené v základom (prvotnom) tvare. Akordy vyšších tried (štvorzvuky, ale najmä nonové, či undecimové aj tercdecimové akordy sú v praxi na piane hrané v obratoch tak, že tóny ležia viac natesno pri sebe, alebo sú hrané naširoko obidvomi rukami. Na gitare ich musíme redukovať na počet strún gitary – viď úvodný článok AKORDY.

*

O obrazoch akordov – ich základných tvaroch a obratoch sa bližšie dočítate v príkladoch – tu:

Príklady obratov akordov na klaviatúre

 

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *