| | |

Hra v rozšírených pozíciách

Hra v rozšírených pozíciách poskytuje lepšie a väčšie pokrytie určitej časti hmatníku bez toho aby ste museli dohmatovú ruku presúvať. Popíšme si a porovnajme hru klasicky – na tesno a v rozšírených pozíciách:

Klasické polohové hranie – hra v klasických polohách – pozíciách (na tesno)

Klasické polohové hranie – na tesno rieši pokrytie vždy 4 po sebe idúcich pražcov (pozícií, logicky za sebou nasledujúcich, tj. napríklad v 1. klasickej – tesnej pozícii  obsluhuje ukazovák 1-polohu , v druhej hrá prostredník, v tretej – prstenník a v štvrtej – malíček dohmatovej ruky. (prsty zabezpečujú spolu pokrytie prvých 4 polôh hmatníku gitary).

Ak by sme začali od 2.polohy (pozície, týmto klasickým spôsobom by sme logicky pokryli polohy 2-3-4-5, ak by sme začali od 3 polohy – pozície, tak by to bolo pokrytie polôh: 3-4-5-6 a atď postupne vyššie.

Nižšie na obrázkoch nájdete stupnicu C dur na hmatníku hranú v klasických prstokladoch v polohách – na tesno. Pravý index hore určuje prstoklad dohmatovej – ľavej ruky:

Rozšírené pozície – hra v rozšírených pozíciách – spôsob hry v rozšírených pozíciách

Rozšírené pozície poskytujú spôsob hry, kedy pokrývame viac ako 4 polohy za sebou. Väčšinou sa takto obsluhuje zóna piatich polôh s tým, že sa hrajú tri tóny na jednej strune. Je to efektívnejšie ale je potrebné si vytrénovať väčšiu rozťažnosť prstov – prsty pri tejto technike musíme viac od seba roztiahnuť.

Na obrázku vidíte príklad hry v rozšírených pozíciach stupnice C dur:

Nižšie na obrázkoch nájdete stupnicu C dur na hmatníku hranú v rozšírených prstokladoch. Pravý index hore určuje prstoklad dohmatovej – ľavej ruky:

Cvičenia v rozšírených pozíciach

*

Gitarové cvičenia – Niekoľko osminových a šestnástinových cvičení

*

Túto tému budem postupne doplňovať aj o ďalšie príklady a cvičenia.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.