| |

Cantus firmus – pravidlá tvorby melódie

Základní melodie neimitační polyfonie se nazývá cantus firmusc.f. (stálý, pevný zpěv). Cantem firmem bývá nejčastěji citace chorální melodie. Ostatním melodiím, které se pojí s cantem firmem, říkáme kontrapunkty.

Začátek c.f.

C.f. začíná 1. nebo 5. stupněm daného modu

Průběh c.f.

 1. Převládají stupňovité postupy (2), kroky (3) a občas se objevují skoky (4 a více):

Vzestupné skoky: 4, 5, malá 6, 8

Sestupné skoky: pouze 4, 5, 8

Po oktávovém nebo sextovém skoku je třeba postupovat stupňovitě opačným směrem.

 1. Dva stejnosměrné postupy, jejichž výsledkem je disonantní septima nebo nóna, tzv. nemelodické postupy, se neužívají. Konsonantní oktávový rozklad (5+4, 4+5) se však užívá.

 1. Tritonus (zkráceně tritón, nazývaný středověkými teoretiky za „ďábla v hudbě“) je interval tří celých tónů = zv.4 (v širším pojetí i zm.5):

 • Zv.4 se neužívá v přímém tvaru (např.: f1 – h1, vždy musí být vyplněna dvěma průchodnými tóny a půltónovým postupem rozvedena do č.5 nahoru nebo dolů.

 • Zm.5 se rovněž neužívá v přímém tvaru (např.: h1 – f2), vždy musí být vyplněna alespoň jedním tónem, který však nesmí vytvořit akordický rozklad (např.: h1-d2 – f2) a musí být půltónovým postupem rozvedena.

Stavba cantu firmu

 1. C.f. má mít jeden vrchní melodický vrchol, obvykle v 1/3 nápěvu a obvykle 1 – 2 důly – spodní melodické vrcholy. C.f. není rytmicky členěn, probíhá v celých nebo půlových hodnotách.

 1. Melodika c.f. se vyhýbá sekvencím, opakovaným tónům, rozloženým akordům a návratům k jednomu a témuž tónu (monotónii).

 1. C.f. má melodické rozpětí:

 • úplné (tonus perfectus) – melodie vyplní celou oktávu plagálního nebo autentického modu

 • neúplné (tonus imperfectus) – melodie nedosáhne rozsahu oktávy plag. nebo autent. modu.

 • rozšířené (tonus plusquamperfectus) – melodie přesáhne oktávu o jeden tón níže u plagálního nebo o jeden tón výše u autentického modu

 • smíšené (tonus mixtus) – melodie je v rozsahu plag. i autent. modu (kvarta + oktáva).

 1. Délka c.f. se pohybuje v rozmezí od 6 – 15 taktů (takt = 1 nota cantu firmu).

9) Převodní tóny a závěry v cantu firmu

 • c.f. končí vždy finálou

 • finála se připravuje sousedními převodními tóny:

  • vrchní převodní tón (celotónový) = v.2

  • spodní převodní tón (půltónový) = m.2 (půltónový převodní tón = citlivý tón)

  • ve frygickém modu jsou převodní tóny umístěny obráceně

 • Postup melodie k převodnímu tónu:

  • stupňovitě, sekundou shora nebo zdola (v aiolské se 6. st. zvyšuje)

  • terciovým krokem pouze shora

  • větší skoky nepoužíváme

Zavádění citlivých tónů

V závěru vícehlasé skladby před finálou se zvyšuje 7. stupeň v dórském, mixolydickém a aiolském modu. V aiolském modu se zvyšuje i 6. stupeň.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *