|

Oktatoniky – osemtónové stupnice

Tieto stupnice obsahujú osem tónov, preto oktatoniky. Najznámejšia a najpoužívanejšie sú Bluesové osemtónové stupnice, typ A, Typ B a Typ C. Ide o veľmi zaujímavé a tónovo pestré stupnice, super využiteľné nielen na blues. Tiež sem patrí symetrická stupnica.

Tónový materiál a postupy uvedené v schémach stupníc na hmatníku môžeme využiť pri stavbe vlastných sólových schém a kompozícií. Neskôr po zvládnutí hry stupníc v pomalom tempe tempo hry stupníc zrýchlujeme, ale opatrne, dbáme na čistotu hry. Tiež ich môžete hrať aj technikou hmatníkového príklepu a uvolnenia tak, že ľavou (dohmatovou) rukou hráme klasické tóny stupnice a pravou (brnkaciou) rukou hráme rovnaký typ stupnice o niekoľko pražcov vyššie v inej tónine. Hrajme to tak, že dohmat ľavej ruky strieda príklep a uvoľnenie ruky pravej.

Napríklad: „A“ a „E“ ionská stupnica: Začali by sme dohmatom ukazováku ĽR na 5. pražci struny „E“ a po brnknutí tohoto tónu priklepneme ukazovákom PR na 12. pražci stuny „E“. Vzápätí by sme uvoľňovali tento tón – zdvihnutim prstu PR z 12. polohy na pôvodný tón na 5. pražci. Zaznie teda najskôr tón A potom priklepnutý tón E a nakoniec uvoľnením PR opäť tón A. Potom sa presunieme na druhy tón precvičovanej stupnice v tomto prípade na tón „H“ v 7. polohe a priklepávali by sme tón Fis v 14. polohe.

Označenie intervalov v osemtónových stupniciach si môžete pozrieť v priložených tabuľkách

*

symetrická oktatonika

bluesová osemtónová – typ A

bluesová osemtónová – typ B

bluesová osemtónová – typ C

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *